Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Κορυφές Όρους Βόρας και Όρους Πίνοβο
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00040015
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Πέλλας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 32600.17
Χερσαία Έκταση (ha) 31500.0
Συνολική Περίμετρος (km) 188.7
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 2524.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 900.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Μεγάλη απομονωμένη ορεινή περιοχή με μεγάλο δάσος οξιάς (έγινε προσβάσιμη μόλις πρόσφατα). Υπάρχουν χείμαρροι, γκρεμοί, πευκοδάση στις ρεματιές, εκτεταμένα αλπικά λιβάδια και βραχώδεις βιότοποι.
Κατάσταση Τόπου Φυσική/Αριστη
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Αργή υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Υπάρχει πλούσια ποικιλία ενδημικών φυτών και πολλών άλλων σπάνιων ειδών, που κάνουν αυτό τον ορεινό βιότοπο μοναδικό. Η περιοχή είναι σημαντική για τα μεγάλα θηλαστικά Canis lupus (Λύκος) και Ursus arctos (Kαφέ αρκούδα), με ορνιθολογικό ενδιαφέρον για τους μεγάλους αετούς και γύπες (πιθανά συμπεριλαμβανομένου του Gypaetus barbatus (Γυπαετός)).

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Χιονοδρομικό κέντρο υπό κατασκευή, δρόμοι που σχετίζονται με το σκι (και τη δασοκομία) διευκολύνουν την πρόσβαση στους παράνομους κυνηγούς, εκτεταμένη υλοτόμηση.
Τρωτότητα Η βόσκηση, η υλοτόμηση και το κυνήγι αποτελούν κίνδυνο για την χλωρίδα και την πανίδα. Επίσης υπάρχουν σχέδια για τουριστική ανάπτυξη, μια καταστρεπτική προοπτική για την περιοχή.
Προτεραιότητα προστασίας Πολύ Επείγουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Acantholimon echinus lycaonicum (Ακανθολιμών το λυκαονικό)
Acer campestre (Σφενδάμι πεδινό)
Acer platanoides (Νεροπλάτανος)
Acer pseudoplatanus (Ψευτοπλάτανος)
Achillea ageratifolia aizoon
Achillea chrysocoma
Achillea clusiana
Achillea millefolium
Achillea stricta
Aconitum divergens
Aconitum variegatum judenbergense
Actaea spicata
Adenostyles alliariae alliariae
Agrostis canina
Agrostis rupestris
Alchemilla bulgarica
Alchemilla flabellata
Alchemilla gorcensis
Alchemilla indivisa
Alchemilla serbica
Alkanna methanaea
Alkanna noneiformis
Allium cupani cupani
Allium moschatum
Allium schoenoprasum
Allium ursinum ucrainicum
Alyssum doerfleri
Amelanchier ovalis ovalis (Αμελάνχιερ το ωοειδές)
Anemone narcissiflora
Anemone nemorosa
Anemone ranunculoides ranunculoides
Antennaria dioica
Anthericum liliago
Anthriscus sylvestris
Anthyllis aurea
Arabis alpina alpina
Arctostaphylos uva-ursi (Αρκτοστάφυλος)
Arenaria biflora
Aristolochia longa
Asplenium septentrionale
Aster alpinus
Astragalus sericophyllus
Asyneuma canescens
Barbarea longirostris
Berteroa stricta
Betula pendula (Σημύδα)
Bilderdykia convolvulus (Μπιλντερντύκια ο κονβόλβουλος)
Bilderdykia dumetorum (Μπιλντερντύκια η ακανθόφιλη)
Bruckenthalia spiculifolia (Μπρουκενθάλια η ακιδόφυλλη)
Buxus sempervirens (Πυξός)
Calamagrostis varia
Caltha palustris
Campanula cervicaria
Campanula formanekiana
Campanula glomerata hispida
Campanula hawkinsiana
Campanula phrygia (Καμπανούλα της Φρυγίας)
Campanula trichocalycina
Campanula velebitica
Cardamine glauca
Cardamine impatiens (Καρδαμίνη η ιμπάτιενς)
Cardamine raphanifolia acris
Carduus candicans
Carduus kerneri scardicus
Carex canescens
Carex digitata
Carex lasiocarpa
Carex lepidocarpa
Carex limosa
Carex rostrata
Carum graecum graecum
Carum rigidulum bulgaricum
Celtis australis (Μελικουκιά)
Centaurea affinis affinis
Centaurea grbavacensis
Centaurea napulifera napulifera
Centaurea napulifera velenovskyi
Centaurea nervosa nervosa
Centaurea triumfetti
Cerastium banaticum bonaticum
Cerastium banaticum speciosum
Cerastium cerastoides
Cerastium decalvans decalvans
Cerastium fontanum vulgare
Cerastium rectum (Κεράστιο το όρθιο)
Chaerophyllum aureum
Chaerophyllum hirsutum
Chamaecytisus hirsutus (Χαμαικύτισος ο χνουδωτός)
Chamaespartium sagittale
Circaea luteliana
Cirsium candelabrum
Cirsium eriophorum
Consolida regalis paniculata (Κονσολίντα φοβοειδής)
Convallaria majalis
Coronilla varia
Corydalis bulbosa bulbosa
Crepis arcuata
Crepis viscidula viscidula
Crocus cvijicii
Crocus pelistericus
Cyperus difformis
Dactylorhiza cordigera
Danthonia alpina
Danthoniastrum compactum
Daphne laureola laureola (Δαφνούλα η δαφνοειδής)
Daphne mezereum (Δαφνούλα η μεζέρειος)
Delphinium balcanicum (Δελφίνιο το βαλκανικό)
Dianthus armeria armeria (Αγριογαρύφαλο η αρμέρια)
Dianthus deltoides deltoides
Dianthus giganteus giganteus
Dianthus giganteus subgiganteus
Dianthus myrtinervius caespitosus
Dictamnus albus
Doronicum austriacum
Drosera anglica
Drypis spinosa
Eleocharis quinqueflora
Elymus lazicus divaricatus
Epilobium alsinifolium
Epilobium collinum
Epilobium vernonicum
Equisetum fluviatile
Eriophorum angustifolium
Eriophorum vaginatum
Eryngium palmatum
Erysimum diffusum
Erysimum microstylum
Euphorbia amygdaloides amygdaloides
Euphorbia baselices
Euphorbia glabriflora (Ευφόρβια η λειανθής)
Euphorbia taurinensis
Euphrasia drosocalyx
Euphrasia liburnica
Euphrasia rostkoviana
Fagus sylvatica orientalis (Ανατολική οξυά)
Fagus sylvatica sylvatica (Ευρωπαϊκή οξυά)
Festuca horvatiana
Festuca peristerea
Fritillaria montana
Fumana procumbens (Φουμάνα η έρπουσα)
Galeopsis bifida
Galium breviramosum
Galium kerneri
Galium pisoderium
Galium pseudoaristatum
Genista depressa (Γενίστα η πεπιεσμένη)
Gentiana acaulis
Gentiana asclepiadea
Gentiana cruciata cruciata
Gentiana punctata
Gentiana verna balcanica
Gentianella bulgarica (Γεντιανέλλα η Βουλγαρική)
Gentianella crispata
Geranium bohemicum
Geranium macrorrhizum
Geranium sylvaticum sylvaticum
Geum coccineum
Geum montanum
Globularia cordifolia (Γκλομπουλάρια η καρδιόφυλλη)
Gnaphalium supinum
Gnaphalium uliginosum uliginosum
Gymnocarpium dryopteris
Haplophyllum coronatum
Helianthemum canum canum (Ηλιάνθεμο)
Helianthemum nummularium tomentosum
Herniaria nigrimontium
Hieracium alpicola
Hieracium caespitosum brevipilum
Hieracium sparsum
Hypericum cerastoides
Hypericum linarioides
Hypericum maculatum
Hypericum rumeliacum rumeliacum
Hypochoeris maculata
Ilex aquifolium (Αρκουδοπούρναρο)
Impatiens noli-tangere
Inula hirta
Jasione heldreichii
Jasione laevis orbiculata
Jovibarba heuffelii
Juncus alpinus alpinus
Juncus trifidus trifidus
Juniperus communis alpina (Νάνο βουνόκεδρο)
Juniperus excelsa (Αγριοκυπάρισσο)
Juniperus sabina (Αγρικυπάρισσο το Σαβίνιο)
Knautia magnifica
Knautia midzorensis
Koeleria lobata
Koeleria lobata
Koeleria pyramidata
Laserpitium siler laeve
Laser trilobum
Lathyrus hallersteinii
Lavatera thuringiaca ambigua (Λαβατέρα η αμφίβολη)
Leontodon autumnalis autumnalis
Ligusticum mutellina
Lilium carniolicum albanicum
Linum elegans
Linum hirsutum spathulatum
Lonicera alpigena formanekiana (Αγιόκλημα του Φορμανέκ)
Lunaria annua annua
Luzula alpinopilosa obscura
Luzula luzulina
Luzula luzuloides cuprina
Luzula sudetica
Lysimachia nummularia
Lythrum portula (Λύθρο η θυρίδα)
Malcolmia orsiniana angulifolia
Malope malacoides (Μαλώπη η μαλακοειδής)
Malva alcea
Marrubium alternidens
Matthiola fruticulosa valesiaca
Menyanthes trifoliata
Minuartia garckeana
Minuartia glomerata macedonica
Minuartia hirsuta falcata
Minuartia recurva juresii
Minuartia verna verna
Myosotis alpestris mrkvickana
Myosotis minutiflora
Myosotis nemorosa
Myosotis sylvatica subarvensis
Odontites lutea
Onobrychis alba alba
Onobrychis degenii
Onosma visianii
Orthilia secunda
Oxalis acetosella
Oxytropis pilosa
Paris quadrifolia
Paronychia macedonica
Pedicularis leucodon leucodon
Pedicularis olympica
Pedicularis orthantha
Petrorhagia thessala
Peucedanum austriacum
Peucedanum lavrentiadis
Peucedanum oligophyllum
Physalis alkekengi
Phyteuma orbiculare
Pimpinella saxifraga
Pinguicula balcanica balcanica
Pinus nigra nigra (Μαυρόπευκο)
Pinus nigra pallasiana (Ανατολικό μαυρόπευκο)
Pinus peuce (Μακεδονικό πεύκο)
Pinus sylvestris sylvestris (Δασόπευκο)
Plantago atrata atrata
Platanthera bifolia
Poa compressa
Poa media
Polygala nicaeensis mediterranea
Polygonum alpinum
Polygonum bistorta
Populus tremula (Τρεμόλευκα)
Potentilla aurea chrysocraspeda
Pseudorchis frivaldii
Ptilostemon afer
Pulmonaria officinalis
Pulmonaria rubra
Pyrola minor
Quercus trojana (Μακεδονική βελανιδιά)
Ramonda nathaliae
Ramonda serbica
Ranunculus cacuminis
Ranunculus nemorosus
Ranunculus ophioglossifolius
Ranunculus platanifolius
Ranunculus trichophyllus trichophyllus
Reseda truncata
Rhamnus alpinus fallax (Ράμνος ο Αλπικός)
Rhinanthus minor
Rhinanthus pindicus
Rhynchocorys elephas elephas
Rorippa pyrenaica
Rosa dumalis (Αγριοτριανταφυλλιά η θαμνώδης)
Rosa pendulina (Αγριοτριανταφυλλιά η κρεμοκλαδής)
Rosa villosa (Αγριοτριανταφυλλιά η τριχωτή)
Rumex acetosa
Rumex alpinus
Rumex balcanicus
Rumex kerneri
Rumex obtusifolius subalpinus
Salix amplexicaulis (Ιτιά η αντιθετόφυλλη)
Salix caprea (Γιδοϊτιά)
Salix elaeagnos elaeagnos (Βουνοϊτιά)
Salvia officinalis (Φασκομηλιά η φαρμακευτική)
Sanguisorba officinalis
Satureja cristata cristata
Satureja montana macedonica
Saxifraga adsendens adsendens
Saxifraga paniculata
Saxifraga pedemontana cymosa
Saxifraga porophylla grisebachii
Saxifraga rotundifolia heucherifolia
Saxifraga scardica
Saxifraga stellaris alpigena
Scabiosa columbaria columbaria
Scabiosa triniifolia
Scorzonera purpurea rosea
Scrophularia aestivalis
Sedum alpestre
Sedum cepaea
Sedum telephium
Sempervivum ruthenicum
Senecio abrotanifolius carpathicus
Senecio macedonicus
Senecio subalpinus
Seseli peucedanoides
Sesleria coerulans
Sibbaldia parviflora
Silene alba divaricata
Silene asterias
Silene balcanica
Silene bupleuroides bupleuroides
Silene bupleuroides ganiatsasiana
Silene ciliata
Silene lerchenfeldiana
Silene parnassica parnassica
Silene waldsteinii
Soldanella pindicola
Sorbus aria aria (Ασημοσορδιά)
Sorbus aucuparia aucuparia (Αγριοσορβιά)
Stachys alpina
Stachys iva
Stellaria glochidisperma
Stellaria graminea
Stellaria nemorum nemorum
Stellaria uliginosa
Tamarix parviflora (Αρμυρίκι)
Taraxacum albomarginatum
Taraxacum graecofontanum
Tephroseris integrifolia aucheri
Teucrium montanum helianthemoides
Thesium humile
Thesium parnassi
Thlaspi avalanum
Thlaspi ochroleucum
Thlaspi tymphaeum
Thymus praecox jankae
Thymus striatus
Trifolium badium
Trifolium hybridum hybridum
Trifolium michelianun
Trifolium pallescens
Trifolium velenovskyi
Ulmus glabra (Βουνοφτελιά)
Vaccinium myrtillus (Βακκίνιο ο μύρτιλλος)
Vaccinium uliginosum microphyllum (Βακκίνιο το μικρόφυλλο)
Valeriana officinalis officinalis
Verbascum nigrum nigrum
Verbascum phlomoides
Verbascum speciosum speciosum
Verbascum xanthophoeniceum
Veronica bellidioides
Veronica chamaedrys chamaedrys
Veronica dillenii
Veronica officinalis
Veronica rhodopaea
Veronica urticifolia
Vicia onobrychioides
Vincetoxicum hirundinaria nivale
Viola brachyphylla
Viola doerfleri
Viola eximia eximia
Viola frondosa
Viola macedonica macedonica
Viola orphanidis orphanidis
Viola palustris palustris
Viola reichenbachiana
Viola voliotisii
Αξιόλογα Θηλαστικά
Canis lupus (Λύκος)
Capreolus capreolus (Ζαρκάδι)
Sus scrofa (Αγριογούρουνο)
Ursus arctos (Αρκούδα)
Αξιόλογα Πτηνά
Accipiter gentilis gentilis (Διπλοσάινο)
Alauda arvensis arvensis (Σταρήθρα)
Anthus spinoletta petrosus (Νεροκελάδα …)
Anthus spinoletta spinoletta (Νεροκελάδα)
Aquila chrysaetos chrysaetos (Χρυσαητός)
Caprimulgus europaeus (Γυδοβυζάχτρα)
Circaetus gallicus (Φιδαητός)
Lanius collurio collurio (Αητόμαχος)
Lullula arborea arborea (Δεντροσταρήθρα)
Neophron percnopterus (Ασπροπάρης)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Polysarcus denticaudus (Πολύσαρκος ο οδόντουρος)
Σχόλια για τα είδη