Στοιχεία Είδους

Όνομα Equisetum fluviatile
Υποείδος
Ημερομηνία 01/03/1993
Τελευταία Ενημέρωση 01/03/1994
Προηγούμενες Oνομασίες Equisetum limosum/equisetum heleocharis
Κοινή Ονομασία
Είδος Οργανισμού Φυτό
Τάση Σταθερότητα
Απειλές
Τουρισμός, Διάνοιξη δρόμων
Σχόλια απειλών CONSTRUCTION OF A SKY CENTER ONLY A VERY SMALL POPULATION IN THE GREEK-JUGOSLAVIAN BORDERS(DOBRO POLJE PLATEAN)
Κατάσταση Διατήρησης
Ελλάδα Τρωτό
Ε.Ε.
Βιόσφαιρα Μη απειλούμενο
Γνωρίσματα
Σχόλια Γνωρισμάτων
Μέτρα
Προτεραιότητα Προστασίας Πρωτεύουσα
Ενδιαιτήματα MOUNTAIN MARSHY PLACES/C.1700 M.
Παγκόσμια Εξάπλωση WIDESPREAD/?

Τόποι εμφάνισης του είδους "Equisetum fluviatile "

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.