Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Όρη Βόρας (Καϊμακτσαλάν), Πίνοβο και Τζένα
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00030015
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Πέλλας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 72612.42
Χερσαία Έκταση (ha) 70000.0
Συνολική Περίμετρος (km) 236.8
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 2524.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 600.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Εκτενές σύμπλεγμα βουνών καλά δασωμένο με μικτά και κωνοφόρα δάση.
Κατάσταση Τόπου Φυσική/Αριστη
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Αργή υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Σημαντική περιοχή για μεγάλα σαρκοφάγα ζώα και αρπακτικά πουλιά. Ένα από τα ελάχιστα ορεινά ποτάμια στην Ελλάδα που έχουν πυριτικό υπόστρωμα. Έχει αισθητική αξία ως τοπίο.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Χειμερινή τουριστική ανάπτυξη, παράνομο κυνήγι, επέκταση του οδικού δικτύου, υλοτόμηση των ώριμων δασικών συστάδων.
Τρωτότητα Η επέκταση του οδικού δικτύου και η εντατικοποίηση των δραστηριοτήτων υλοτόμησης θα προκαλέσουν αύξηση του παράνομου κυνηγίου και μείωση της βιοποικιλότητας των ενδιαιτημάτων.
Προτεραιότητα προστασίας Πολύ Επείγουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Acantholimon echinus lycaonicum (Ακανθολιμών το λυκαονικό)
Acer campestre (Σφενδάμι πεδινό)
Acer platanoides (Νεροπλάτανος)
Acer pseudoplatanus (Ψευτοπλάτανος)
Achillea ageratifolia aizoon
Achillea chrysocoma
Achillea clusiana
Achillea millefolium
Achillea stricta
Aconitum divergens
Aconitum variegatum judenbergense
Actaea spicata
Adenostyles alliariae alliariae
Agrostis canina
Agrostis rupestris
Alchemilla bulgarica
Alchemilla flabellata
Alchemilla gorcensis
Alchemilla indivisa
Alchemilla lanuginosa
Alchemilla serbica
Alkanna methanaea
Alkanna noneiformis
Allium cupani cupani
Allium macedonicum
Allium moschatum
Allium schoenoprasum
Allium ursinum ucrainicum
Alyssum doerfleri
Amelanchier ovalis ovalis (Αμελάνχιερ το ωοειδές)
Anemone narcissiflora
Anemone nemorosa
Anemone ranunculoides ranunculoides
Antennaria dioica
Anthericum liliago
Anthriscus sylvestris
Anthyllis aurea
Anthyllis vulneraria bulgarica
Arabis alpina alpina
Arabis bryoides
Arctostaphylos uva-ursi (Αρκτοστάφυλος)
Arenaria biflora
Arenaria cretica
Aristolochia longa
Asperula aristata nestia
Asplenium septentrionale
Aster alpinus
Astragalus sericophyllus
Asyneuma canescens
Barbarea bracteosa
Barbarea longirostris
Berteroa stricta
Betula pendula (Σημύδα)
Bilderdykia convolvulus (Μπιλντερντύκια ο κονβόλβουλος)
Bilderdykia dumetorum (Μπιλντερντύκια η ακανθόφιλη)
Bruckenthalia spiculifolia (Μπρουκενθάλια η ακιδόφυλλη)
Buxus sempervirens (Πυξός)
Calamagrostis varia
Caltha palustris
Calycocorsus stipitatus
Campanula cervicaria
Campanula formanekiana
Campanula glomerata hispida
Campanula hawkinsiana
Campanula phrygia (Καμπανούλα της Φρυγίας)
Campanula trichocalycina
Campanula velebitica
Cardamine glauca
Cardamine impatiens (Καρδαμίνη η ιμπάτιενς)
Cardamine raphanifolia acris
Carduus candicans
Carduus kerneri scardicus
Carex canescens
Carex digitata
Carex ferruginea ferruginea
Carex lasiocarpa
Carex lepidocarpa
Carex limosa
Carex rostrata
Carum graecum graecum
Carum rigidulum bulgaricum
Carum strictum
Celtis australis (Μελικουκιά)
Centaurea affinis affinis
Centaurea grbavacensis
Centaurea napulifera napulifera
Centaurea napulifera velenovskyi
Centaurea nervosa nervosa
Centaurea triumfetti
Cerastium banaticum bonaticum
Cerastium banaticum speciosum
Cerastium cerastoides
Cerastium decalvans decalvans
Cerastium fontanum vulgare
Cerastium rectum (Κεράστιο το όρθιο)
Chaerophyllum aureum
Chaerophyllum hirsutum
Chamaecytisus hirsutus (Χαμαικύτισος ο χνουδωτός)
Chamaespartium sagittale
Circaea luteliana
Cirsium candelabrum
Cirsium eriophorum
Colchicum autumnale
Colchicum macedonicum
Consolida regalis paniculata (Κονσολίντα φοβοειδής)
Convallaria majalis
Coronilla varia
Corydalis bulbosa bulbosa
Crepis arcuata
Crepis viscidula viscidula
Crocus cvijicii
Crocus pelistericus
Cyperus difformis
Dactylorhiza cordigera
Danthonia alpina
Danthoniastrum compactum
Daphne laureola laureola (Δαφνούλα η δαφνοειδής)
Daphne mezereum (Δαφνούλα η μεζέρειος)
Delphinium balcanicum (Δελφίνιο το βαλκανικό)
Dianthus armeria armeria (Αγριογαρύφαλο η αρμέρια)
Dianthus deltoides deltoides
Dianthus giganteus giganteus
Dianthus giganteus subgiganteus
Dianthus myrtinervius caespitosus
Dictamnus albus
Doronicum austriacum
Drosera anglica
Drypis spinosa
Eleocharis quinqueflora
Elymus lazicus divaricatus
Epilobium alsinifolium
Epilobium angustifolium
Epilobium collinum
Epilobium palustre
Epilobium vernonicum
Equisetum fluviatile
Eriophorum angustifolium
Eriophorum vaginatum
Eryngium palmatum
Erysimum diffusum
Erysimum microstylum
Euphorbia amygdaloides amygdaloides
Euphorbia baselices
Euphorbia glabriflora (Ευφόρβια η λειανθής)
Euphorbia taurinensis
Euphrasia drosocalyx
Euphrasia liburnica
Euphrasia rostkoviana
Fagus sylvatica orientalis (Ανατολική οξυά)
Fagus sylvatica sylvatica (Ευρωπαϊκή οξυά)
Festuca horvatiana
Festuca peristerea
Festuda paniculata paniculata
Fritillaria montana
Fumana procumbens (Φουμάνα η έρπουσα)
Fumaria officinalis wirtgenii
Galeopsis bifida
Galium breviramosum
Galium kerneri
Galium pisoderium
Galium pseudoaristatum
Genista depressa (Γενίστα η πεπιεσμένη)
Gentiana acaulis
Gentiana asclepiadea
Gentiana cruciata cruciata
Gentiana punctata
Gentiana verna balcanica
Gentianella bulgarica (Γεντιανέλλα η Βουλγαρική)
Gentianella crispata
Geranium bohemicum
Geranium macrorrhizum
Geranium sylvaticum sylvaticum
Geum coccineum
Geum montanum
Globularia cordifolia (Γκλομπουλάρια η καρδιόφυλλη)
Gnaphalium supinum
Gnaphalium uliginosum uliginosum
Gymnocarpium dryopteris
Haplophyllum coronatum
Helianthemum alpestre
Helianthemum canum canum (Ηλιάνθεμο)
Helianthemum nummularium tomentosum
Herniaria nigrimontium
Hieracium alpicola
Hieracium caespitosum brevipilum
Hieracium sparsum
Hypericum cerastoides
Hypericum linarioides
Hypericum maculatum
Hypericum rumeliacum rumeliacum
Hypochoeris maculata
Iberis saxatilis saxatilis
Ilex aquifolium (Αρκουδοπούρναρο)
Impatiens noli-tangere
Inula hirta
Jasione heldreichii
Jasione laevis orbiculata
Jovibarba heuffelii
Juncus alpinus alpinus
Juncus trifidus trifidus
Juniperus communis alpina (Νάνο βουνόκεδρο)
Juniperus excelsa (Αγριοκυπάρισσο)
Juniperus sabina (Αγρικυπάρισσο το Σαβίνιο)
Knautia magnifica
Knautia midzorensis
Koeleria lobata
Koeleria lobata
Koeleria pyramidata
Laserpitium siler laeve
Laser trilobum
Lathyrus hallersteinii
Lavatera thuringiaca ambigua (Λαβατέρα η αμφίβολη)
Leontodon autumnalis autumnalis
Ligusticum mutellina
Lilium carniolicum albanicum
Linum elegans
Linum hirsutum spathulatum
Linum perenne alpinum
Listera ovata
Lonicera alpigena formanekiana (Αγιόκλημα του Φορμανέκ)
Lunaria annua annua
Luzula alpinopilosa obscura
Luzula luzulina
Luzula luzuloides cuprina
Luzula sudetica
Lysimachia nummularia
Lythrum portula (Λύθρο η θυρίδα)
Malcolmia orsiniana angulifolia
Malope malacoides (Μαλώπη η μαλακοειδής)
Malva alcea
Marrubium alternidens
Matthiola fruticulosa valesiaca
Menyanthes trifoliata
Minuartia garckeana
Minuartia glomerata macedonica
Minuartia hirsuta falcata
Minuartia recurva juresii
Minuartia setacea stojanovii
Minuartia verna verna
Myosotis alpestris alpestris
Myosotis alpestris mrkvickana
Myosotis minutiflora
Myosotis nemorosa
Myosotis sylvatica subarvensis
Neottia nidus-avis
Odontites lutea
Onobrychis alba alba
Onobrychis alba laconica
Onobrychis degenii
Onosma visianii
Orchis ustulata
Orthilia secunda
Oxalis acetosella
Oxytropis pilosa
Paris quadrifolia
Paronychia macedonica
Pedicularis leucodon leucodon
Pedicularis olympica
Pedicularis orthantha
Petrorhagia thessala
Peucedanum austriacum
Peucedanum lavrentiadis
Peucedanum oligophyllum
Physalis alkekengi
Phyteuma orbiculare
Pimpinella saxifraga
Pinguicula balcanica balcanica
Pinus nigra nigra (Μαυρόπευκο)
Pinus nigra pallasiana (Ανατολικό μαυρόπευκο)
Pinus peuce (Μακεδονικό πεύκο)
Pinus sylvestris sylvestris (Δασόπευκο)
Plantago argentea
Plantago atrata atrata
Platanthera bifolia
Poa compressa
Poa media
Poa molinerii
Polygala nicaeensis mediterranea
Polygonum alpinum
Polygonum bistorta
Populus tremula (Τρεμόλευκα)
Potentilla aurea chrysocraspeda
Pseudorchis frivaldii
Ptilostemon afer
Pulmonaria officinalis
Pulmonaria rubra
Pyrola minor
Quercus trojana (Μακεδονική βελανιδιά)
Ramonda nathaliae
Ramonda serbica
Ranunculus cacuminis
Ranunculus ficaria bulbifer
Ranunculus nemorosus
Ranunculus ophioglossifolius
Ranunculus platanifolius
Ranunculus trichophyllus trichophyllus
Reseda truncata
Rhamnus alpinus fallax (Ράμνος ο Αλπικός)
Rhamnus pumilus (Ράμνος ο νάνος)
Rhinanthus minor
Rhinanthus pindicus
Rhynchocorys elephas elephas
Rorippa pyrenaica
Rorippa thracica
Rosa dumalis (Αγριοτριανταφυλλιά η θαμνώδης)
Rosa pendulina (Αγριοτριανταφυλλιά η κρεμοκλαδής)
Rosa villosa (Αγριοτριανταφυλλιά η τριχωτή)
Rumex acetosa
Rumex alpinus
Rumex balcanicus
Rumex kerneri
Rumex obtusifolius subalpinus
Salix amplexicaulis (Ιτιά η αντιθετόφυλλη)
Salix caprea (Γιδοϊτιά)
Salix elaeagnos elaeagnos (Βουνοϊτιά)
Salvia officinalis (Φασκομηλιά η φαρμακευτική)
Sanguisorba officinalis
Saponaria bellidifolia
Satureja cristata cristata
Satureja montana macedonica
Saxifraga adsendens adsendens
Saxifraga aizoides
Saxifraga exarata
Saxifraga paniculata
Saxifraga pedemontana cymosa
Saxifraga porophylla grisebachii
Saxifraga rotundifolia heucherifolia
Saxifraga scardica
Saxifraga stellaris alpigena
Scabiosa columbaria columbaria
Scabiosa columbaria ochroleuca
Scabiosa graminifolia graminifolia
Scabiosa triniifolia
Scorzonera purpurea rosea
Scrophularia aestivalis
Sedum alpestre
Sedum atratum
Sedum cepaea
Sedum telephium
Sempervivum ruthenicum
Senecio abrotanifolius carpathicus
Senecio macedonicus
Senecio subalpinus
Seseli peucedanoides
Sesleria coerulans
Sibbaldia parviflora
Silene alba divaricata
Silene asterias
Silene balcanica
Silene bupleuroides bupleuroides
Silene bupleuroides ganiatsasiana
Silene ciliata
Silene lerchenfeldiana
Silene parnassica parnassica
Silene pusilla pusilla
Silene saxifraga
Silene supina
Silene waldsteinii
Smyrnium perfoliatum perfoliatum
Soldanella pindicola
Sorbus aria aria (Ασημοσορδιά)
Sorbus aucuparia aucuparia (Αγριοσορβιά)
Stachys alpina
Stachys iva
Stellaria glochidisperma
Stellaria graminea
Stellaria nemorum nemorum
Stellaria uliginosa
Tamarix parviflora (Αρμυρίκι)
Taraxacum albomarginatum
Taraxacum graecofontanum
Tephroseris integrifolia aucheri
Teucrium montanum helianthemoides
Thesium arvense
Thesium humile
Thesium linophyllon linophyllon
Thesium parnassi
Thlaspi avalanum
Thlaspi ochroleucum
Thlaspi praecox praecox
Thlaspi tymphaeum
Thymus praecox jankae
Thymus striatus
Trifolium badium
Trifolium heldreichianum
Trifolium hybridum hybridum
Trifolium michelianun
Trifolium noricum
Trifolium pallescens
Trifolium velenovskyi
Ulmus glabra (Βουνοφτελιά)
Vaccinium myrtillus (Βακκίνιο ο μύρτιλλος)
Vaccinium uliginosum microphyllum (Βακκίνιο το μικρόφυλλο)
Valeriana officinalis officinalis
Verbascum nigrum nigrum
Verbascum phlomoides
Verbascum phoeniceum flavidum
Verbascum speciosum speciosum
Verbascum xanthophoeniceum
Veronica bellidioides
Veronica chamaedrys chamaedrys
Veronica dillenii
Veronica officinalis
Veronica rhodopaea
Veronica urticifolia
Vicia onobrychioides
Vincetoxicum hirundinaria nivale
Viola brachyphylla
Viola doerfleri
Viola eximia eximia
Viola frondosa
Viola macedonica macedonica
Viola orphanidis orphanidis
Viola palustris palustris
Viola reichenbachiana
Viola voliotisii
Αξιόλογα Θηλαστικά
Canis lupus (Λύκος)
Capreolus capreolus (Ζαρκάδι)
Felis silvestris morea (Αγριόγατος του Μωριά)
Martes foina (Κουνάβι)
Sus scrofa (Αγριογούρουνο)
Ursus arctos (Αρκούδα)
Vulpes vulpes crucigera (Αλεπού)
Αξιόλογα Πτηνά
Accipiter brevipes (Σαΐνι)
Accipiter gentilis gentilis (Διπλοσάινο)
Aegithalos caudatus caudatus (Αιγίθαλος)
Alauda arvensis arvensis (Σταρήθρα)
Alectoris graeca (Πετροπέρδικα)
Anthus campestris campestris (Χαμοκελάδα)
Anthus spinoletta spinoletta (Νεροκελάδα)
Anthus trivialis trivialis (Δενδροκελάδα)
Apus melba melba (Σκεπαρνάς)
Aquila chrysaetos chrysaetos (Χρυσαητός)
Aquila heliaca heliaca (Βασιλαητός)
Athene noctua (Κουκουβάγια)
Bonasa bonasia (Αγριόκοτα)
Buteo buteo buteo (Γερακίνα)
Buteo rufinus rufinus (Αητογερακίνα)
Calandrella brachydactyla (Μικρογαλιάντρα)
Caprimulgus europaeus (Γυδοβυζάχτρα)
Carduelis cannabina cannabina (Φανέτο)
Carduelis carduelis carduelis (Καρδερίνα)
Carduelis chloris chloris (Φλώρος)
Certhia familiaris familiaris (Βουνοδεντροβάτης)
Circaetus gallicus (Φιδαητός)
Circus aeruginosus (Καλαμόκιρκος)
Columba palumbus palumbus (Φάσσα)
Coracias garrulus (Χαλκοκουρούνα)
Corvus corax corax (Κόρακας)
Cuculus canorus (Κούκος)
Dendrocopos leucotos lilfordi (Λευκονώτης)
Dendrocopos major pinetorum (Παρδαλοτσικλητάρα)
Dendrocopos medius medius (Μεσοτσικλητάρα)
Dendrocopos minor buturlini (Νανοτσικλητάρα)
Dendrocopos syriacus (Βαλκανοτσικλητάρα)
Dryocopus martius martius (Μαυροτσικλητάρα)
Emberiza cia (Βουνότσιχλονο)
Emberiza cirlus (Σιρλοτσίχλονο)
Emberiza citrinella (Χιρλοτσίχλονο)
Emberiza hortulana (Βλάχος)
Emberiza melanocephala (Αμπελουργός)
Eremophila alpestris balcanica (Χιονάδα)
Erithacus rubecula rubecula (Κοκκινολαίμης)
Falco biarmicus feldeggi (Χρυσογέρακο)
Falco peregrinus peregrinus (Πετρίτης)
Falco subbuteo (Δεντρογέρακο)
Falco tinnunculus (Βραχοκιρκίνεζο)
Fringilla coelebs coelebs (Σπίνος)
Galerida cristata caucausica (Κατσουλιέρης)
Garrulus glandarius atricapillus (Κίσσα μαυροκέφαλη)
Gypaetus barbatus aureus (Γυπαητός)
Gyps fulvus (Όρνιο)
Hieraaetus fasciatus (Σπιζαητός)
Hieraaetus pennatus (Σταυραητός)
Hippolais pallida elaeica (Ωχροστριτσίδα)
Hirundo daurica rufula (Δεντροχελίδονο)
Hirundo rupestris (Βραχοχελίδονο)
Hirundo rustica rustica (Χελιδόνι)
Jynx torquilla torquilla (Στραβολαίμης)
Lanius collurio collurio (Αητόμαχος)
Lanius minor (Γαϊδουροκεφαλάς)
Lanius senator senator (Κοκκινοκέφαλος)
Lullula arborea arborea (Δεντροσταρήθρα)
Luscinia megarhynchos (Αηδόνι)
Merops apiaster (Μελισσοφάγος)
Miliaria calandra (Τσιφτάς)
Milvus migrans migrans (Τσίφτης)
Monticola solitarius (Γαλαζοκότσυφας)
Montifringilla nivalis nivalis (Χιονόστρουθος)
Motacilla cinerea (Σταχτοσουσουράδα)
Muscicapa striata striata (Σταχτομυγοχάφτης)
Neophron percnopterus (Ασπροπάρης)
Oenanthe hispanica (Ασπροκώλα)
Oenanthe oenanthe oenanthe (Σταχτοπετρόκλης)
Oriolus oriolus oriolus (Συκοφάγος)
Parus ater (Ελατοπαπαδίτσα)
Parus caeruleus caeruleus (Γαλαζοπαπαδίτσα)
Parus cristatus (Σκουφοπαπαδίτσα)
Parus palustris (Καστανοπαπαδίτσα)
Passer montanus montanus (Δεντροσπουργίτης)
Pernis apivorus (Σφηκιάρης)
Phoenicurus ochruros (Καρβουνιάρης)
Phylloscopus bonelli orientalis (Βουνοφυλλοσκόπος)
Phylloscopus collybita collybita (Δενδροφυλλοσκόπος)
Phylloscopus sibilatrix (Δασοφυλλοσκόπος)
Picus viridis viridis (Πρασινοτσικλητάρα)
Prunella modularis (Θαμνοψάλτης)
Pyrrhocorax graculus graculus (Κιτρινοκαλιακούδα)
Pyrrhocorax pyrrhocorax docilis (Κοκκινοκαλιακούδα)
Pyrrhula pyrrhula pyrrhula (Πύρρουλας)
Regulus ignicapillus (Βασιλίσκος)
Regulus regulus (Χρυσοβασιλίσκος)
Saxicola rubetra (Καστανολαίμης)
Saxicola torquata (Μαυρολαίμης)
Serinus serinus (Σκαρθάκι)
Sitta europaea caesia (Δεντροτσοπανάκος)
Sitta neumayer neumayer (Βραχοτσοπανάκος)
Streptopelia turtur (Τριγώνι)
Strix aluco aluco (Χουχουριστής)
Sylvia atricapilla (Μαυροσκούφης)
Sylvia communis communis (Θαμνοτσιροβάκος)
Sylvia curruca curruca (Λαλοτσιροβάκος)
Troglodytes troglodytes (Τρυποφράκτης)
Turdus merula merula (Κότσυφας)
Turdus viscivorus (Τσαρτσάρα)
Upupa epops epops (Τσαλαπετεινός)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Hyla arborea arborea (Δεντροβάτραχος)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Polysarcus denticaudus (Πολύσαρκος ο οδόντουρος)
Σχόλια για τα είδη