Στοιχεία Είδους

Όνομα Carex limosa
Υποείδος
Ημερομηνία 01/03/1993
Τελευταία Ενημέρωση 01/03/1994
Προηγούμενες Oνομασίες
Κοινή Ονομασία
Είδος Οργανισμού Φυτό
Τάση Σταθερότητα
Απειλές
Τουρισμός, Διάνοιξη δρόμων
Σχόλια απειλών A VERY SMALL POPULATION IN DOBRO POLJE PLATEAU NEAR THE GREEK-JUGOSLAVIAN BORDERS
Κατάσταση Διατήρησης
Ελλάδα Τρωτό
Ε.Ε.
Βιόσφαιρα Μη απειλούμενο
Γνωρίσματα
Σχόλια Γνωρισμάτων
Μέτρα
Προτεραιότητα Προστασίας Πρωτεύουσα
Ενδιαιτήματα MOUNTAIN BOGS AND DOOR FENS
Παγκόσμια Εξάπλωση N.EUROPE/N.W.EUROPE/C.EUROPE/S.BULGARIA/S.E.RUSSIA/PYRENEES

Τόποι εμφάνισης του είδους "Carex limosa "

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.