Στοιχεία Είδους

Όνομα Polysarcus denticaudus
Υποείδος
Ημερομηνία 01/03/1993
Τελευταία Ενημέρωση 01/03/1994
Προηγούμενες Oνομασίες Pol. denticauda
Κοινή Ονομασία Πολύσαρκος ο οδόντουρος
Είδος Οργανισμού Ασπόνδυλο
Τάση
Απειλές
Σχόλια απειλών
Κατάσταση Διατήρησης
Ελλάδα Τρωτό
Ε.Ε.
Βιόσφαιρα
Γνωρίσματα
Αναπαραγόμενο, Μόνιμος Κάτοικος
Σχόλια Γνωρισμάτων
Μέτρα MOST OF ITS HABITATS ARE "CORINE BIOTOPES"
Προτεραιότητα Προστασίας
Ενδιαιτήματα MONTANE PASTURES
Παγκόσμια Εξάπλωση

Τόποι εμφάνισης του είδους "Polysarcus denticaudus "

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.