Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Κορυφές Όρους Φαλακρό (Μποζ Νταγ)
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00040006
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Δράμας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 11759.74
Χερσαία Έκταση (ha) 10800.0
Συνολική Περίμετρος (km) 75.7
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 2200.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 1000.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Περιοχή με ψηλές κορυφές και εκτεταμένα αλπικά και υποαλπικά λιβάδια με πλούσια βλάστηση. Υπάρχουν επίσης ζώνες με βραχώδεις, ασβεστολιθικούς γκρεμούς. Η ψηλότερη κορυφή είναι μια ζώνη Δρυάς ( Dryas octopetala) . Στα χαμηλότερα μέρη υπάρχουν περιοχές με Pinus nigra (Μαύρη πεύκη) και Abies alba (Χτενοέλατο).
Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Αργή υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Το βουνό συγκεντρώνει πολλά φυτά, σπάνια για την Ελλάδα καθώς και φυτά περιορισμένης κατανομής. Για το λόγο αυτό η προστασία της χλωρίδας έχει ιδιαίτερη σημασία.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Παράνομο κυνήγι, δηλητηριώδη δολώματα, επέκταση του οδικού δικτύου και των τουριστικών εγκαταστάσεων (χιονοδρομικό κέντρο, ξενοδοχεία, καταφύγια), λατομείο μαρμάρου στους πρόποδες, υπερβόσκηση, εκτροφή ζώων κατά τόπους.
Τρωτότητα Η κύρια απειλή για την χλωρίδα είναι η αυξανόμενη εκτροφή ζώων. Η πανίδα υποφέρει από το κυνήγι (νόμιμο και παράνομο).
Προτεραιότητα προστασίας Πρωτεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Abies alba (Χτενοέλατο)
Acer opalus hyrcanum (Σφενδάμι σερβικό)
Acer pseudoplatanus (Ψευτοπλάτανος)
Achillea ageratilofia ageratifolia
Achillea millefolium
Achillea stricta
Acinos alpinus majoranifolius
Actaea spicata
Ajuga laxmannii
Alchemilla acutiloba
Alchemilla flabellata
Alchemilla monticola
Alyssoides utriculata
Amelanchier ovalis ovalis (Αμελάνχιερ το ωοειδές)
Androsace villosa
Antennaria dioica
Anthericum liliago
Anthyllis aurea
Anthyllis montana jacquinii
Anthyllis vulneraria bulgarica
Anthyllis vulneraria pulchella
Arabis sudetica
Arctostaphylos uva-ursi (Αρκτοστάφυλος)
Arenaria biflora
Arenaria cretica
Asperula aristata nestia
Asyneuma canescens
Aurinia corymbosa
Bromus cappadocicus cappadocicus
Campanula bononiensis
Campanula orphanidea
Carex digitata
Carex kitaibeliana capillata
Carex muricata muricata
Carum rigidulum palmatum
Centaurea napulifera napulifera
Centaurea parilica
Cerastium banaticum bonaticum
Cerastium banaticum speciosum
Cerastium decalvans decalvans
Cerastium fontanum vulgare
Chaerophyllum aureum
Chamaecytisus eriocarpus (Χαμαικύτισος ο εριόκαρπος)
Colchicum autumnale
Coronilla varia
Crepis viscidula viscidula
Cruciata glabra
Delphinium fissum
Dianthus gracilis gracilis
Dianthus petraeus orbelicus
Dryas octopetala (Δρυάς η οκτωπέταλη)
Epilobium angustifolium
Epilobium montanum
Epipactis palustris
Erythronium dens-canis
Euonymus latifolius (Ευώνυμος πλατύφυλλος)
Euphorbia amygdaloides amygdaloides
Euphorbia baselices
Euphorbia epithymoides
Euphrasia rostkoviana
Ferulago sylvatica sylvatica
Festucopsis sancta
Fritillaria drenovskii
Gagea minima
Galeopsis ladanum
Galium aegeum
Genista depressa (Γενίστα η πεπιεσμένη)
Genista lydia (Γενίστα της Λυδίας)
Gentiana cruciata cruciata
Gentiana verna balcanica
Gentianella bulgarica (Γεντιανέλλα η Βουλγαρική)
Gentianella ciliata
Geranium macrorrhizum
Geranium reflexum
Geranium sylvaticum sylvaticum
Gladiolus palustris
Globularia bisnagarica
Globularia cordifolia (Γκλομπουλάρια η καρδιόφυλλη)
Haberlea rhodopensis
Haplophyllum balcanicum
Helianthemum alpestre
Helianthemum canum canum (Ηλιάνθεμο)
Heracleum sphondylium ternatum
Hieracium piloselloides
Hypericum linarioides
Hypericum maculatum
Hypericum rumeliacum rumeliacum
Iberis pruitii (Ιβερίδα η προυίτιος)
Iberis saxatilis saxatilis
Inula ensifolia
Iris reichenbachii
Juniperus communis alpina (Νάνο βουνόκεδρο)
Juniperus sabina (Αγρικυπάρισσο το Σαβίνιο)
Koeleria eriostachya
Laserpitium siler laeve
Linum elegans
Linum hirsutum hirsutum
Linum perenne alpinum
Luzula luzuloides cuprina
Matthiola fruticulosa valesiaca
Melampyrum heracleoticum
Minuartia doerfleri
Minuartia glomerata macedonica
Minuartia setacea stojanovii
Myosotis sylvatica subarvensis
Nigritella nigra nigra
Odontites lutea
Onobrychis alba calcarea
Onobrychis montana scardica
Orchis ustulata
Origanum vulgare vulgare
Ornithogalum kochii
Orthilia secunda
Paeonia peregrina
Paris quadrifolia
Paronychia rechingeri
Pedicularis friderici-augusti
Pedicularis orthantha
Peucedanum officinale
Pinus montana (Βουνόπευκο)
Pinus nigra pallasiana (Ανατολικό μαυρόπευκο)
Plantago argentea
Plantago atrata atrata
Plantago media media
Poa compressa
Poa macedonica
Poa molinerii
Polygala comosa
Polygala nicaeensis mediterranea
Potentilla cinerea
Pulsatilla halleri rhodopaea
Ranunculus ophioglossifolius
Rhamnus alpinus fallax (Ράμνος ο Αλπικός)
Rhinanthus rumelicus
Rosa pimpinellifolia (Αγριοτριανταφυλλιά η πιμπινελλόφυλλη)
Rumex alpestris
Rumex alpinus
Rumex obtusifolius subalpinus
Salix caprea (Γιδοϊτιά)
Salvia teddii
Saponaria bellidifolia
Saxifraga exarata
Saxifraga ferdinandi-coburgi
Saxifraga luteoviridis
Saxifraga paniculata
Saxifraga sempervivum
Saxifraga stribrnyi
Scabiosa columbaria balcanica
Scabiosa graminifolia rhodopensis
Scutellaria alpina
Sedum atratum
Sedum cepaea
Sedum grisebachii grisebachii
Sedum telephium
Senecio macedonicus
Seseli peucedanoides
Seseli rigidum rigidum
Sesleria rigida achtarovii
Silene balcanica
Silene ciliata
Silene fabarioides
Sorbus aria aria (Ασημοσορδιά)
Sorbus aucuparia aucuparia (Αγριοσορβιά)
Sorbus torminalis (Πρακανιά)
Stachys leucoglossa
Stellaria graminea
Syringa vulgaris (Πασχαλιά)
Thesium alpinum
Thesium arvense
Thlaspi ochroleucum
Thymus praecox jankae
Thymus praecox zygiformis
Trifolium heldreichianum
Trifolium hybridum hybridum
Trinia glauca glauca
Vaccinium myrtillus (Βακκίνιο ο μύρτιλλος)
Vaccinium vitis-idaea (Βακκίνιο η άμπελος της Ίδης)
Valeriana montana
Valeriana officinalis collina
Veronica chamaedrys chamaedrys
Vicia cracca stenophylla
Vincetoxicum hirundinaria nivale
Viola delphinantha
Viola hirta
Viola perinensis
Viola pyrenaica
Viola riviniana
Viola rupestris
Viola sieheana
Αξιόλογα Θηλαστικά
Canis lupus (Λύκος)
Sciurus vulgaris ameliae (Σκίουρος Αμέλιος)
Sciurus vulgaris lilaeus (Σκίουρος ο Λιλέος)
Vulpes vulpes crucigera (Αλεπού)
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Polysarcus denticaudus (Πολύσαρκος ο οδόντουρος)
Σχόλια για τα είδη