Στοιχεία Είδους

Όνομα Ephedra distachya
Υποείδος distachya
Ημερομηνία 01/03/1993
Τελευταία Ενημέρωση 01/03/1994
Προηγούμενες Oνομασίες
Κοινή Ονομασία Εφέδρα η διστάχυα
Είδος Οργανισμού Φυτό
Τάση Σταθερότητα
Απειλές
Καλλιέργεια, Αποξήρανση
Σχόλια απειλών
Κατάσταση Διατήρησης
Ελλάδα Τρωτό
Ε.Ε.
Βιόσφαιρα Μη απειλούμενο
Γνωρίσματα
Σχόλια Γνωρισμάτων
Μέτρα
Προτεραιότητα Προστασίας Πρωτεύουσα
Ενδιαιτήματα SANDY SHORES AND STREAM-BANKS
Παγκόσμια Εξάπλωση S.EUROPE/C.EUROPE/?

Τόποι εμφάνισης του είδους "Ephedra distachya - distachya "

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.