Στοιχεία Είδους

Όνομα Delphinium halteratum
Υποείδος
Ημερομηνία 01/03/1993
Τελευταία Ενημέρωση 01/03/1994
Προηγούμενες Oνομασίες Delphinium longipes
Κοινή Ονομασία Δελφίνιο …
Είδος Οργανισμού Φυτό
Τάση Σταθερότητα
Απειλές
Καλλιέργεια, Τουρισμός
Σχόλια απειλών
Κατάσταση Διατήρησης
Ελλάδα Τρωτό
Ε.Ε.
Βιόσφαιρα Μη απειλούμενο
Γνωρίσματα
Σχόλια Γνωρισμάτων
Μέτρα
Προτεραιότητα Προστασίας Πρωτεύουσα
Ενδιαιτήματα SANDY SOILS
Παγκόσμια Εξάπλωση FRANCE/ITALY/SARDENIA/SICILY/?

Τόποι εμφάνισης του είδους "Delphinium halteratum "

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.