Στοιχεία Είδους

Όνομα Poa glauca
Υποείδος frearitis
Ημερομηνία 01/03/1993
Τελευταία Ενημέρωση 01/03/1994
Προηγούμενες Oνομασίες Poa caesia-ssp.frearitis
Κοινή Ονομασία
Είδος Οργανισμού Φυτό
Τάση Σταθερότητα
Απειλές
Σχόλια απειλών
Κατάσταση Διατήρησης
Ελλάδα Τρωτό
Ε.Ε.
Βιόσφαιρα Τρωτό
Γνωρίσματα
Ενδημικό
Σχόλια Γνωρισμάτων A VERY RARE LOCAL ENDEMIC WHICH HAS ONLY BEEN COLLECTED ONCE
Μέτρα
Προτεραιότητα Προστασίας Πρωτεύουσα
Ενδιαιτήματα ALPINE ROCK CREVICES/C. 2300 M.
Παγκόσμια Εξάπλωση

Τόποι εμφάνισης του είδους "Poa glauca - frearitis "

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.