Στοιχεία Είδους

Όνομα Lappula squarrosa
Υποείδος squarrosa
Ημερομηνία 01/03/1993
Τελευταία Ενημέρωση 01/03/1994
Προηγούμενες Oνομασίες Lappula echinata/lappula myosotis/echinospermum lappula/lappula consanguinea
Κοινή Ονομασία Λάππουλα η αιχμηρή
Είδος Οργανισμού Φυτό
Τάση Μείωση
Απειλές
Καλλιέργεια
Σχόλια απειλών
Κατάσταση Διατήρησης
Ελλάδα Σπάνιο
Ε.Ε.
Βιόσφαιρα Μη απειλούμενο
Γνωρίσματα
Σχόλια Γνωρισμάτων
Μέτρα
Προτεραιότητα Προστασίας Δευτερεύουσα
Ενδιαιτήματα DRY HABITATS/CULTIVATED FIELDS/DISTURBED HABITATS 600-1000M.
Παγκόσμια Εξάπλωση WIDESPREAD IN EUROPE/?

Τόποι εμφάνισης του είδους "Lappula squarrosa - squarrosa "

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.