Στοιχεία Είδους

Όνομα Helianthemum apenninum
Υποείδος
Ημερομηνία 01/03/1993
Τελευταία Ενημέρωση 01/03/1994
Προηγούμενες Oνομασίες Helianthemum polifolium/helianthemum pulverulentum
Κοινή Ονομασία Ηλιάνθεμο Απεννίνων
Είδος Οργανισμού Φυτό
Τάση Μείωση
Απειλές
Βοσκή, Τουρισμός, Δόμηση
Σχόλια απειλών
Κατάσταση Διατήρησης
Ελλάδα Σπάνιο
Ε.Ε.
Βιόσφαιρα Μη απειλούμενο
Γνωρίσματα
Σχόλια Γνωρισμάτων
Μέτρα
Προτεραιότητα Προστασίας Χωρίς προτεραιότητα
Ενδιαιτήματα
Παγκόσμια Εξάπλωση S.EUROPE/W.EUROPE/?

Τόποι εμφάνισης του είδους "Helianthemum apenninum "

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Κωδικός τόπου Τόπος Κατηγορία τόπου Γεωγραφική ενότητα
A00010027 Εθνικός Δρυμός Πρεσπών και κορυφές όρους Βαρνούς και όρους Μπούτσι Βιότοπος CORINE Νομός Φλώρινας
A00020034 Νήσος Κάσος Βιότοπος CORINE Νομός Δωδεκανήσου
A00060005 Πρέσπες και γύρω βουνά Βιότοπος CORINE Νομός Φλώρινας