Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Νήσος Κάσος
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00020034
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Δωδεκανήσου
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 6975.76
Χερσαία Έκταση (ha) 5900.0
Συνολική Περίμετρος (km) 74.5
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 601.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Η νοτιοανατολική πλευρά του νησιού, κοντά στην Κάρπαθο έχει τεράστιους γκρεμούς.
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Σταθερότητα/Συντήρηση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Είναι γνωστό πως υπάρχουν Monachus monachus (Μεσογειακή φώκια), πιθανώς σπάνια φυτά και Falco eleonorae (Μαυροπετρίτης).

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Υπερβόσκηση.
Τρωτότητα Οι ζώνες που πρέπει να διατηρηθούν θα πρέπει να καταγραφούν κατά μήκος της νότιας ακτής.
Προτεραιότητα προστασίας Χωρίς Προτεραιότητα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Allium bornmuelleri
Allium bourgeaui burgeaui
Anthemis ammanthus ammanthus (Ανθεμίδα ο άμμανθος)
Arenaria fragillima
Aristolochia cretica
Aristolochia parviflora
Arthrocnemum glaucum (Αρθρόκνημο το γλαυκό)
Arum creticum
Asterolinon linum-stellatum (Αστερόλινο)
Astragalus austraegaeus
Bellium minutum (Μπέλλιο το μικρότατο)
Bryonia cretica cretica
Campanula delicatula (Καμπανούλα η αβρώτατη)
Campanula drabifolia pinatzii (Καμπανούλα του Πινάτση)
Carduncellus caeruleus
Carduus argentatus (Κάρδος ο αργυρόχρωμος)
Carlina corymbosa curetum
Carlina tragacanthifolia
Centaurea aegialophila
Centaurea raphanina raphanina
Cistus parviflorus (Λαδανιά η βραχυανθής)
Convolvulus lineatus
Crepis cretica
Crepis tybakiensis
Cynara cornigera
Cytinus ruber
Dianthus fruticosus carpathus (Αγριογαρύφαλλο της Καρπάθου)
Didesmus aegyptius
Diplotaxis viminea
Echinops spinosissimus spinosissimus
Euphorbia aleppica
Frankenia hirsuta
Frankenia pulverulenta
Genista fasselata (Γενίστα η διάστικτη)
Helianthemum apenninum (Ηλιάνθεμο Απεννίνων)
Helianthemum salicifolium
Hypecoum glaucescens
Hypericum cuisinii
Hypericum triquetrifolium
Iris unguicularis cretensis
Lycium intricatum (Λύκιο το συμπλεκόμενο)
Malcolmia flexuosa flexuosa
Malva aegyptia
Melica rectiflora
Mesembryanthemum nodiflorum
Nigella carpatha
Nigella fumariifolia
Orobanche grisebachii
Pallenis spinosa microcephala
Papaver purpureomarginatum
Paronychia macrosepala
Phlomis floccosa
Phlomis pichleri
Plantago cretica
Polygala venulosa
Ranunculus asiaticus
Reseda alba
Rhamnus lycioides oleoides (Ράμνος ο ελαιοειδής)
Rumex tuberosus creticus
Ruta chalepensis fumariifolia
Salsola aegaea (Σαλσόλα του Αιγαίου)
Salsola carpatha (Σαλσόλα της Καρπάθου)
Salsola kali
Scandix pecten-veneris
Silene fruticosa
Sisymbrium orientale
Sisymbrium polyceratium
Stachys mucronata
Staehelina fruticosa (Σταιχελίνα η θαμνοειδής)
Sternbergia greuteriana
Suaeda vera (Σουαίδα η γνήσια)
Thesium bergeri
Tragopogon longirostris
Αξιόλογα Θηλαστικά
Monachus monachus (Μεσογειακή φώκια)
Αξιόλογα Πτηνά
Alcedo atthis (Αλκυόνα)
Calonectris diomedea (Αρτέμης)
Coracias garrulus (Χαλκοκουρούνα)
Falco eleonorae (Μαυροπετρίτης)
Falco peregrinus peregrinus (Πετρίτης)
Hieraaetus fasciatus (Σπιζαητός)
Hieraaetus pennatus (Σταυραητός)
Hydrobates pelagicus (Υδροβάτης)
Ixobrychus minutus (Μικροτσικνιάς)
Larus audouinii (Αιγαιόγλαρος)
Phalacrocorax aristotelis (Θαλασσοκόρακας)
Pyrrhocorax pyrrhocorax docilis (Κοκκινοκαλιακούδα)
Sylvia nisoria nisoria (Ψαλτοτσιροβάκος)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Ablepharus kitaibelii fabichi (Αβλέφαρος)
Salamandra luschani helverseni (Σαλαμάνδρα της Καρπάθου)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Poecilimon deplanatus (Ποκιλίμων ο …)
Rhacocleis silvestrii (Ρακοκλεής ο δασικός)
Σχόλια για τα είδη