Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Βόρεια Πίνδος
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00060104
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Ιωαννίνων
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 245409.77
Χερσαία Έκταση (ha) 140000.0
Συνολική Περίμετρος (km) 230.8
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 2637.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 450.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Πολύ μεγάλη ορεινή περιοχή που περιλαμβάνει ασβεστολιθικά και πυριτικά βουνά και μεσαίου ύψους κατοικημένες περιοχές. Υπάρχουν μικτά και φυλλοβόλα δάση, εκτεταμένα αλπικά λιβάδια, άφθονοι βραχώδεις σχηματισμοί και πηγές νερού.
Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Αργή υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Πολύ σημαντικά ενδιαιτήματα για τα σπάνια και κινδυνεύοντα μεγάλα θηλαστικά όπως Canis lupus (Λύκος), Ursus arctos (Καφέ αρκούδα), Lutra lutra (Βίδρα), Rupicapra rupicapra (Ευρωπαϊκό αγριόγιδο), για πουλιά όπως αετοί, γύπες, τρυποκάρυδοι και για τα φυτά (ενδημικά είδη). Περιοχή με ιδιαίτερη αισθητική αξία και ανθρώπινη ιστορία (συμπεριλαμβανομένης της αρχιτεκτονικής).

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Πυρκαγιές, υλοτόμηση των ώριμων δασικών συστάδων, επέκταση του οδικού δικτύου, παράνομο κυνήγι, χειμερινή και καλοκαιρινή τουριστική ανάπτυξη, κατασκευή υδροηλεκτρικών φραγμάτων.
Τρωτότητα Η τουριστική ανάπτυξη, η υλοτομία και η επακόλουθη αύξηση της πρόσβασης, θα έχουν σαν αποτέλεσμα την υποβάθμιση της βιοποικιλότητας.
Προτεραιότητα προστασίας Πολύ Επείγουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Abies borisii-regis (Μακεδονικό έλατο)
Acer campestre (Σφενδάμι πεδινό)
Acer heldreichii heldreichii (Αγριοπλάτανος)
Acer opalus hyrcanum (Σφενδάμι σερβικό)
Acer platanoides (Νεροπλάτανος)
Acer pseudoplatanus (Ψευτοπλάτανος)
Achillea abrotanoides
Achillea chrysocoma
Achillea millefolium
Acinos alpinus majoranifolius
Actaea spicata
Aesculus hippocastanum (Πικροκαστανιά)
Alchemilla plicatula
Alchemilla straminea
Alchemilla xanthochlora
Allium phthioticum
Allium schoenoprasum
Allium ursinum ucrainicum
Alopecurus aequalis (Αλοπεκούρος ο ομαλός)
Alyssoides utriculata
Alyssum heldreichii
Alyssum montanum scardicum
Alyssum smolikanum
Amelanchier ovalis cretica (Αμελάνχιερ το κρητικό)
Amelanchier ovalis ovalis (Αμελάνχιερ το ωοειδές)
Amphoricarpos neumayeri murbeckii
Antennaria dioica
Anthemis arvensis cyllenea (Ανθέμιδα της Κυλλήνης)
Anthemis cretica carpatica
Anthericum liliago
Anthriscus nemorosa
Anthyllis vulneraria alpestris
Anthyllis vulneraria bulgarica
Anthyllis vulneraria pulchella
Aquilegia nigricans nigricans
Aquilegia vulgaris
Arabis sudetica
Arenaria biflora
Arenaria conferta serpentinii
Arenaria cretica
Artemisia alba
Artemisia eriantha
Asphodeline taurica
Asplenium cuneifolium
Astragalus creticus rumelicus
Astragalus onobrychis
Astragalus sirinicus
Astragalus vesicarius
Asyneuma canescens
Athamanta albanica
Athamanta macedonica
Atropa bella-donna
Aubrieta glabrescens
Aubrieta scardica
Aurinia corymbosa
Aurinia gionae
Ballota hispanica macedonica
Barbarea bracteosa
Barbarea sicula
Berberis vulgaris (Βερβερίς η κοινή)
Bornmuellera baldaccii baldaccii
Bornmuellera baldaccii rechingeri
Bornmuellera tymphaea
Botrychium simplex
Bromus inermis
Bunium tenerum (Βούνιο το απαλό)
Bupleurum karglii (Βούπλευρο του Καργκλ)
Buxus sempervirens (Πυξός)
Cachrys ferulacea
Caltha palustris
Campanula bononiensis
Campanula foliosa
Campanula hawkinsiana
Campanula radicosa
Campanula trichocalycina
Cardamine carnosa
Cardamine glauca
Cardamine plumieri
Cardamine raphanifolia barbareoides
Carduus kerneri scardicus
Carex acuta
Carex davalliana
Carex digitata
Carex distans
Carex flacca flacca
Carex hirta
Carex lepidocarpa
Carex muricata muricata
Carex rostrata
Carum graecum serpentinicum
Centaurea alba albanica
Centaurea epirota
Centaurea grisebachii occidentalis
Centaurea lacerata
Centaurea pawlowskii
Centaurea ptarmicifolia
Centaurea vlachorum
Cerastium banaticum speciosum
Cerastium cerastoides
Cerastium decalvans decalvans
Cerastium fontanum vulgare
Cerastium smolikanum (Κεράστιο του Σμόλικα)
Cerastium vourinense (Κεράστιο του Βούρινου)
Chaerophyllum aromaticum
Chamaecytisus hirsutus (Χαμαικύτισος ο χνουδωτός)
Chenopodium foliosum
Cirsium tymphaeum
Cistus albanicus (Λαδανιά η Αλβανική)
Colchicum autumnale
Conringia planisiliqua (Κονρίγκια επιπεδοχεδρωπή)
Coronilla varia
Corylus colurna (Αγριοφουντουκιά)
Crepis baldaccii
Crepis guioliana
Crepis merxmuelleri
Crepis viscidula geracioides
Cynoglottis barrelieri serpentinicola
Cytisus decumbens (Κύτισος ο κατανεύων)
Dactylorhiza cordigera
Dactylorhiza pindica
Danthonia alpina
Danthonia decumbens
Daphne blagayana (Δαφνούλα το Μπλαγκαγιάν)
Daphne mezereum (Δαφνούλα η μεζέρειος)
Delphinium fissum
Dianthus deltoides degenii
Dianthus giganteus giganteus
Dianthus haematocalyx pindicola
Dianthus haematocalyx ventricosus
Dianthus sylvestris sylvestris
Doronicum austriacum
Dorycnium pentaphyllum germanicum
Dryopteris villarii villarii
Drypis spinosa
Eleocharis quinqueflora
Eleocharis uniglumis
Epilobium alsinifolium
Epilobium gemmascens
Epilobium montanum
Epilobium palustre
Epilobium parviflorum
Epipogium aphyllum
Erica herbacea (Χλοώδες ρείκι)
Erigeron glabratus
Erophila verna verna
Erysimum cephalonicum
Erysimum microstylum
Euphorbia amygdaloides amygdaloides
Euphorbia deflexa
Euphorbia flavicoma
Euphorbia glabriflora (Ευφόρβια η λειανθής)
Euphorbia serrulata (Γαλατσίδα η πριονωτή)
Euphrasia liburnica
Euphrasia minima minima
Fagus sylvatica orientalis (Ανατολική οξυά)
Fagus sylvatica sylvatica (Ευρωπαϊκή οξυά)
Festuca alpina briquetii
Festuca amethystina orientalis
Festuca peristerea
Festuca spectabilis affinis
Festuda paniculata paniculata
Fritillaria epirotica
Fumana bonapartei (Φουμάνα μποναπαρτέι)
Fumana procumbens (Φουμάνα η έρπουσα)
Gagea pusilla
Galanthus reginae-olgae vernalis
Galeopsis ladanum
Galium breviramosum
Galium degenii
Galium monasterium
Galium ophiolithicum
Galium sacrorum
Genista depressa (Γενίστα η πεπιεσμένη)
Genista januensis (Γενίστα του Γιανουέν)
Genista radiata (Γενίστα η ακτινωτή)
Gentiana asclepiadea
Gentiana cruciata cruciata
Gentiana lutea
Gentiana verna balcanica
Gentianella bulgarica (Γεντιανέλλα η Βουλγαρική)
Geocaryum pindicolum
Geranium aristatum
Geranium macrorrhizum
Geranium macrostylum
Geranium reflexum
Geranium sylvaticum sylvaticum
Geranium versicolor
Geum coccineum
Geum reptans
Globularia cordifolia (Γκλομπουλάρια η καρδιόφυλλη)
Gnaphalium hoppeanum magellense
Gnaphalium roeseri pichleri
Gnaphalium supinum
Goodyera repens
Gymnocarpium dryopteris
Haplophyllum boissieranum
Haplophyllum coronatum
Helianthemum nitidum (Ηλιάνθεμο)
Heracleum sphondylium pyrenaicum
Hesperis dinarica
Hesperis matronalis
Hieracium dasycraspedum
Hieracium graecum
Hieracium gymnocephalum
Hieracium necopinum
Hieracium trikalense
Hieracium waldsteinii
Hypericum rumeliacum apollinis
Hypericum rumeliacum rumeliacum
Iberis pruitii (Ιβερίδα η προυίτιος)
Iris germanica
Jasione jankae
Jasione laevis orbiculata
Jovibarba heuffelii
Juncus alpinus alpinus
Juniperus communis alpina (Νάνο βουνόκεδρο)
Juniperus foetidissima (Βουνοκυπάρισσο)
Knautia longifolia
Lactuca intricata
Lactuca visianii
Lamium garganicum pictum
Laserpitium siler garganicum
Laserpitium siler laeve
Lathraea squamaria
Lathyrus pratensis
Leptoplax emarginata
Lilium candidum
Lilium carniolicum albanicum
Lilium chalcedonicum
Limosella aquatica
Linum capitatum serrulatum
Linum elegans
Linum flavum albanicum
Linum hologynum
Linum punctatum pycnophyllum
Lithospermum goulandriorum
Luzula sudetica
Malcolmia orsiniana angulifolia
Malva neglecta
Matricaria caucasica
Matricaria tempskyana
Matthiola fruticulosa valesiaca
Melampyrum heracleoticum
Melica nutans
Minuartia baldaccii
Minuartia hirsuta falcata
Minuartia juniperina
Minuartia pseudosaxifraga
Minuartia recurva juresii
Moneses uniflora
Muscari botryoides
Narcissus poeticus poeticus
Narcissus poeticus radiiflorus
Narthecium scardicum
Nonea pallens
Onobrychis alba alba
Onobrychis alba laconica
Onobrychis montana scardica
Onobrychis pindicola
Onosma epiroticum
Onosma pygmaeum
Ophrys mammosa grammica
Orlaya daucorlaya
Orobanche amethystea
Orobanche gracilis
Orobanche rechingeri
Oxyria digyna
Paris quadrifolia
Paronychia albanica albanica
Pedicularis olympica
Pedicularis petiolaris
Peucedanum arenarium
Peucedanum schottii
Peucedanum stridii
Phyllitis scolopendrium
Pinguicula balcanica balcanica
Pinus heldreichii (Ρόμπολο)
Pinus nigra pallasiana (Ανατολικό μαυρόπευκο)
Pinus sylvestris sylvestris (Δασόπευκο)
Plantago argentea
Plantago atrata graeca
Poa glauca glauca
Poa macedonica
Poa ophiolithica
Polygala alpestris croatica
Polygala nicaeensis mediterranea
Polygonatum verticillatum
Polygonum alpinum
Populus nigra (Καβάκι)
Potentilla aurea chrysocraspeda
Potentilla australis
Potentilla geoides geoides
Pseudorchis frivaldii
Pterocephalus perennis bellidifolius
Ptilotrichum cyclocarpum pindicum
Pyrola chlorantha
Pyrola minor
Quercus trojana (Μακεδονική βελανιδιά)
Ramonda serbica
Ranunculus brevifolius pindicus
Ranunculus platanifolius
Ranunculus serbicus
Ranunculus trichophyllus trichophyllus
Rhamnus alpinus fallax (Ράμνος ο Αλπικός)
Rhinanthus mediterraneus
Rhynchocorys elephas elephas
Ribes alpinum (Ρίμπες το αλπικό)
Rindera graeca
Rorippa islandica (Ρορίππα η ισλανδική)
Rorippa pyrenaica
Rosa arvensis (Αγριοτριανταφυλλιά η αρουραία)
Rosa dumalis (Αγριοτριανταφυλλιά η θαμνώδης)
Rosa pendulina (Αγριοτριανταφυλλιά η κρεμοκλαδής)
Rosa pimpinellifolia (Αγριοτριανταφυλλιά η πιμπινελλόφυλλη)
Rosa villosa (Αγριοτριανταφυλλιά η τριχωτή)
Rubus idaeus (Σμεουρδιά)
Rumex acetosella multifidus
Rumex alpestris
Rumex alpinus
Rumex kerneri
Rumex nepalensis
Rumex obtusifolius subalpinus
Rumex obtusifolius transiens
Sagina saginoides
Salix alba micans (Ασημοϊτιά μίκανς)
Salix amplexicaulis (Ιτιά η αντιθετόφυλλη)
Salix elaeagnos elaeagnos (Βουνοϊτιά)
Salvia officinalis (Φασκομηλιά η φαρμακευτική)
Satureja montana montana
Saxifraga adsendens adsendens
Saxifraga adsendens parnassica
Saxifraga exarata
Saxifraga glabella
Saxifraga luteoviridis
Saxifraga marginata
Saxifraga oppositifolia
Saxifraga paniculata
Saxifraga porophylla frederici-augusti
Saxifraga rotundifolia taygetea
Scabiosa columbaria balcanica
Scabiosa columbaria columbaria
Scabiosa taygetea portae
Scorzonera austriaca austriaca
Scorzonera doria
Scorzonera purpurea peristerica
Scorzonera purpurea rosea
Scrophularia canina canina
Scutellaria alpina
Scutellaria rupestris adenotricha
Sedum alpestre
Sedum atratum
Sedum cepaea
Sedum grisebachii horakii
Sedum tymphaeum
Senecio doronicum doronicum
Senecio ovatus
Senecio scopolii
Seseli rigidum rigidum
Silene asterias
Silene bupleuroides bupleuroides
Silene caesia
Silene damboldtiana
Silene fabarioides
Silene haussknechtii
Silene intonsa
Silene multicaulis multicaulis
Silene parnassica parnassica
Silene parnassica pindicola
Silene pusilla pusilla
Silene pusilla tymphaea
Silene radicosa rechingeri
Silene scwarzenbergeri
Silene vulgaris prostrata
Soldanella pindicola
Sorbus aria aria (Ασημοσορδιά)
Sorbus aucuparia aucuparia (Αγριοσορβιά)
Sorbus torminalis (Πρακανιά)
Stachys alpina
Stachys annua
Stachys menthifolia
Stachys recta baldaccii
Stachys scardica
Stellaria glochidisperma
Stellaria graminea
Taraxacum bulgaricum
Taraxacum cylleneum
Taraxacum graecofontanum
Taraxacum nudum
Taxus baccata (Ίταμος)
Telekia speciosa
Tephroseris integrifolia integrifolia
Thesium linophyllon linophyllon
Thesium parnassi
Thlaspi epirotum
Thlaspi microphyllum
Thlaspi ochroleucum
Thlaspi rivale
Thlaspi tymphaeum
Thymus praecox jankae
Thymus praecox zygiformis
Thymus stojanovii
Thymus teucrioides alpinus
Tozzia alpina carpathica
Trifolium badium
Trifolium hybridum hybridum
Trifolium noricum
Trifolium parnassi
Trifolium pilczii
Trinia glauca pindica
Trisetum splendens tenue
Trollius europaeus
Vaccinium myrtillus (Βακκίνιο ο μύρτιλλος)
Valeriana crinii epirotica
Valeriana officinalis officinalis
Verbascum adenanthum
Verbascum phlomoides
Verbascum speciosum megaphlomos
Veronica aphylla
Veronica argute-serrata
Veronica dillenii
Veronica erinoides
Veronica praecox
Veronica scardica
Viola alba dehnhardtii
Viola albanica
Viola dukadjinica
Viola epirota
Viola hirta
Viola kitaibeliana
Viola odorata
Viola orphanidis orphanidis
Viola phitosiana
Viola reichenbachiana
Viola riviniana
Viola rupestris
Αξιόλογα Θηλαστικά
Canis lupus (Λύκος)
Capreolus capreolus (Ζαρκάδι)
Felis silvestris morea (Αγριόγατος του Μωριά)
Lepus europaeus carpathous (Λαγός της Καρπάθου)
Lepus europaeus creticus (Λαγός της Κρήτης)
Lepus europaeus cyrensis (Λαγός)
Lepus europaeus ghigii (Λαγός)
Lepus europaeus meridici (Λαγός του Μερίντισι)
Lepus europaeus niethammeri (Λαγός του Νιεθάμμερ)
Lepus europaeus parnassius (Λαγός του Παρνασσού)
Lepus europaeus rhodius (Λαγός της Ρόδου)
Lutra lutra (Βίδρα)
Martes foina (Κουνάβι)
Meles meles (Ασβός)
Myotis blythi (Μακρομυωτίδα)
Nyctalus noctula noctula (Νυχτοβάτης)
Pipistrellus pipistrellus (Νανονυχτερίδα)
Pipistrellus savii (Βουνονυχτερίδα)
Rupicapra rupicapra balcanica (Αγριόγιδο)
Sciurus vulgaris ameliae (Σκίουρος Αμέλιος)
Sciurus vulgaris lilaeus (Σκίουρος ο Λιλέος)
Sus scrofa (Αγριογούρουνο)
Talpa caeca (Τυφλοσπάλακας)
Ursus arctos (Αρκούδα)
Vulpes vulpes crucigera (Αλεπού)
Αξιόλογα Πτηνά
Accipiter gentilis gentilis (Διπλοσάινο)
Accipiter nisus nisus (Τσιχλογέρακο)
Aegithalos caudatus caudatus (Αιγίθαλος)
Aegolius funereus (Ελατόμπουφος)
Alauda arvensis arvensis (Σταρήθρα)
Alcedo atthis (Αλκυόνα)
Alectoris graeca (Πετροπέρδικα)
Anthus campestris campestris (Χαμοκελάδα)
Anthus trivialis trivialis (Δενδροκελάδα)
Apus melba melba (Σκεπαρνάς)
Aquila chrysaetos chrysaetos (Χρυσαητός)
Aquila heliaca heliaca (Βασιλαητός)
Bonasa bonasia (Αγριόκοτα)
Buteo buteo buteo (Γερακίνα)
Caprimulgus europaeus (Γυδοβυζάχτρα)
Carduelis cannabina cannabina (Φανέτο)
Carduelis carduelis carduelis (Καρδερίνα)
Carduelis chloris chloris (Φλώρος)
Certhia brachydactyla brachydactyla (Καμποδεντροβάτης)
Certhia familiaris familiaris (Βουνοδεντροβάτης)
Ciconia ciconia (Λευκοπελαργός)
Ciconia nigra (Μαυροπελαργός)
Cinclus cinclus aquaticus (Νεροκότσυφας)
Circaetus gallicus (Φιδαητός)
Columba palumbus palumbus (Φάσσα)
Corvus corax corax (Κόρακας)
Delichon urbica urbica (Σπιτοχελίδονο)
Dendrocopos leucotos lilfordi (Λευκονώτης)
Dendrocopos major pinetorum (Παρδαλοτσικλητάρα)
Dendrocopos medius medius (Μεσοτσικλητάρα)
Dendrocopos minor buturlini (Νανοτσικλητάρα)
Dendrocopos syriacus (Βαλκανοτσικλητάρα)
Dryocopus martius martius (Μαυροτσικλητάρα)
Emberiza caesia (Σκουρόβλαχος)
Emberiza cirlus (Σιρλοτσίχλονο)
Emberiza citrinella (Χιρλοτσίχλονο)
Emberiza hortulana (Βλάχος)
Eremophila alpestris balcanica (Χιονάδα)
Erithacus rubecula rubecula (Κοκκινολαίμης)
Falco biarmicus feldeggi (Χρυσογέρακο)
Falco peregrinus peregrinus (Πετρίτης)
Falco tinnunculus (Βραχοκιρκίνεζο)
Fringilla coelebs coelebs (Σπίνος)
Garrulus glandarius atricapillus (Κίσσα μαυροκέφαλη)
Glaucidium passerinum (Σπουργιτόγλαυκα)
Gypaetus barbatus aureus (Γυπαητός)
Gyps fulvus (Όρνιο)
Hieraaetus pennatus (Σταυραητός)
Hirundo daurica rufula (Δεντροχελίδονο)
Hirundo rupestris (Βραχοχελίδονο)
Jynx torquilla torquilla (Στραβολαίμης)
Lanius collurio collurio (Αητόμαχος)
Lanius excubitor excubitor (Διπλοκεφαλάς)
Loxia curvirostra (Σταυρομύτης)
Lullula arborea arborea (Δεντροσταρήθρα)
Merops apiaster (Μελισσοφάγος)
Monticola saxatilis (Πετροκότσυφας)
Montifringilla nivalis nivalis (Χιονόστρουθος)
Motacilla alba alba (Λευκοσουσουράδα)
Motacilla cinerea (Σταχτοσουσουράδα)
Muscicapa striata striata (Σταχτομυγοχάφτης)
Neophron percnopterus (Ασπροπάρης)
Oenanthe oenanthe oenanthe (Σταχτοπετρόκλης)
Oriolus oriolus oriolus (Συκοφάγος)
Otus scops (Γκιώνης)
Parus ater (Ελατοπαπαδίτσα)
Parus caeruleus caeruleus (Γαλαζοπαπαδίτσα)
Parus cristatus (Σκουφοπαπαδίτσα)
Parus lugubris lugubris (Κλειδωνάς)
Parus major major (Καλόγερος)
Parus montanus transylvanicus (Βουνοπαπαδίτσα)
Parus palustris (Καστανοπαπαδίτσα)
Pernis apivorus (Σφηκιάρης)
Phoenicurus ochruros (Καρβουνιάρης)
Phylloscopus collybita collybita (Δενδροφυλλοσκόπος)
Picoides tridactylus alpinus (Τριδάκτυλος δρυοκολάπτης)
Picus canus canus (Σταχτοτσικλητάρα)
Picus viridis viridis (Πρασινοτσικλητάρα)
Prunella collaris (Χιονοψάλτης)
Prunella modularis (Θαμνοψάλτης)
Pyrrhocorax graculus graculus (Κιτρινοκαλιακούδα)
Pyrrhocorax pyrrhocorax docilis (Κοκκινοκαλιακούδα)
Pyrrhula pyrrhula pyrrhula (Πύρρουλας)
Regulus ignicapillus (Βασιλίσκος)
Regulus regulus (Χρυσοβασιλίσκος)
Saxicola rubetra (Καστανολαίμης)
Saxicola torquata (Μαυρολαίμης)
Serinus serinus (Σκαρθάκι)
Sitta europaea caesia (Δεντροτσοπανάκος)
Sitta neumayer neumayer (Βραχοτσοπανάκος)
Streptopelia turtur (Τριγώνι)
Strix aluco aluco (Χουχουριστής)
Sylvia atricapilla (Μαυροσκούφης)
Sylvia cantillans albistriata (Κοκκινοτσιροβάκος)
Sylvia communis communis (Θαμνοτσιροβάκος)
Sylvia curruca curruca (Λαλοτσιροβάκος)
Sylvia melanocephala melanocephala (Μαυροτσιροβάκος)
Tichodroma muraria muraria (Τοιχοδρόμος)
Troglodytes troglodytes (Τρυποφράκτης)
Turdus merula merula (Κότσυφας)
Turdus philomelos (Τσίχλα)
Turdus torquatus torquatus (Χιονότσιχλα)
Turdus viscivorus (Τσαρτσάρα)
Upupa epops epops (Τσαλαπετεινός)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Bombina variegata scabra (Κιτρινοβομβίνα)
Bufo bufo bufo (Χωματόφρυνος)
Bufo viridis viridis (Πρασινόφρυνος)
Coluber najadum kalymnensis (Σαΐτα της Καλύμνου)
Coronella austriaca austriaca (Ασινόφιδο)
Elaphe situla (Σπιτόφιδο)
Emys orbicularis (Βαλτοχελώνα)
Hyla arborea arborea (Δεντροβάτραχος)
Lacerta trilineata citrovittata (Τρανόσαυρα η κιτρινόγραμμη)
Natrix natrix schweizeri (Ντρόφιδο το Σβάιτσερ)
Ophisaurus apodus thracius (Τυφλίτης)
Podarcis erhardii biinsulicola (Σιλιβούτι …)
Podarcis erhardii buchholzi (Σιλιβούτι του Μπούχολτς)
Podarcis erhardii elaphonissi (Σιλιβούτι της Ελαφονήσου)
Podarcis erhardii kinarensis (Σιλιβούτι της Κινάρου)
Podarcis erhardii levithensis (Σιλιβούτι της Λεβίθας)
Podarcis erhardii makariaisi (Σιλιβούτι των Μακάρων)
Podarcis erhardii megalophthenae (Σιλιβούτι το Μεγαλόφθηνο)
Podarcis erhardii ophidusae (Σιλιβούτι της Οφιδούσας)
Podarcis erhardii pachiae (Σιλιβούτι της Παχιάς)
Podarcis erhardii phytiusae (Σιλιβούτι της Πυτιούσας)
Podarcis erhardii punctigularis (Σιλιβούτι …)
Podarcis erhardii subobscura (Σιλιβούτι …)
Podarcis erhardii thessalica (Σιλιβούτι της Θεσσαλίας)
Podarcis muralis albanica (Αλβανική γουστέρα)
Rana dalmatina (Ευκίνητος Βάτραχος)
Rana graeca (Ελληνικός Βάτραχος)
Rana ridibunda ridibunda (Λιμνοβάτραχος Δ. Ελλάδας)
Salamandra salamandra salamandra (Σαλαμάνδρα)
Testudo hermanni hermanni (Ονυχοχελώνα)
Triturus alpestris alpestris(t.a. veluchiensis) (Αλπικός Τρίτωνας)
Triturus cristatus karelinni (Λοφιοφόρος Τρίτωνας)
Αξιόλογα Ψάρια
Alburnoides bipunctatus ohridanus (Τσιρωνάκι)
Barbus peloponnesius rebeli (Αμμοσούρτης)
Chondrostoma vardarensis (Γουρουνομύτης)
Leuciscus cephalus vardarensis (Τυλινάρι)
Orthrias pindus (Πινδοβίνος)
Pachychilon pictus (Χειλάς)
Phoxinellus pleurobipunctatus (Λιάρα)
Rutilus ohridanus ohridanus (Τσιρώνι της Οχρίδας)
Salmo trutta (Πέστροφα)
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Leptophyes albovittata (Λεπτοφυές το λευκόγραμμο)
Poecilimon pindos (Ποκιλίμων της Πίνδου)
Σχόλια για τα είδη