Στοιχεία Είδους

Όνομα Matricaria tempskyana
Υποείδος
Ημερομηνία 01/03/1993
Τελευταία Ενημέρωση 01/03/1994
Προηγούμενες Oνομασίες Chamaemelum tempskyanum/tripleurospermum tempskyanum
Κοινή Ονομασία
Είδος Οργανισμού Φυτό
Τάση Σταθερότητα
Απειλές
Σχόλια απειλών
Κατάσταση Διατήρησης
Ελλάδα Σπάνιο
Ε.Ε.
Βιόσφαιρα Σπάνιο
Γνωρίσματα
Ενδημικό
Σχόλια Γνωρισμάτων
Μέτρα
Προτεραιότητα Προστασίας Δευτερεύουσα
Ενδιαιτήματα MOUNTAIN MEADOWS/WOODLAND MARGINS/(900-)1300-1900M./ON SERPENTINE
Παγκόσμια Εξάπλωση

Τόποι εμφάνισης του είδους "Matricaria tempskyana "

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Κωδικός τόπου Τόπος Κατηγορία τόπου Γεωγραφική ενότητα
AB3080091 Αγία Παρασκευή (Κεράσοβο) Άλλος Βιότοπος Νομός Ιωαννίνων
AT9900204 Αγία Παρασκευή (Κεράσοβο) Άλλο Τοπίο Νομός Ιωαννίνων
A00060104 Βόρεια Πίνδος Βιότοπος CORINE Νομός Ιωαννίνων
A00010208 Εθνικός Δρυμός Πίνδου (Βάλλια Κάλντα) Βιότοπος CORINE Νομός Γρεβενών
AB3080081 Όρος Δοκίμι Νότιας Πίνδου Άλλος Βιότοπος Νομός Τρικάλων
A00040028 Περιοχή Μετσόβου Βιότοπος CORINE Νομός Ιωαννίνων
AB4080069 Σαμαρίνα Γρεβενών Άλλος Βιότοπος Νομός Γρεβενών