Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Αγία Παρασκευή (Κεράσοβο)
Κατηγορία Τόπου Άλλο Τοπίο
Κωδικός Τόπου AT9900204
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Ιωαννίνων
Δήμος-Κοινότητα Αγ. Παρασκευής
Συνολική Έκταση (ha) 253.93
Χερσαία Έκταση (ha)
Συνολική Περίμετρος (km) 6.8
Μέγιστο Υψόμετρο (m)
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Ελατοδασος
Ορεινό Τοπίο
Κλίμα
Δροσερό καλοκαίρι, υγρός χειμώνας
Συχνές χιονοπτώσεις
Ψυχρός και υγρός χειμώνας
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου

Ένα γραφικό χωριό μέσα στο πράσινο, περιβαλλόμενο από τα ελατοδάση του όρους Σμόλικα στις βόρειες πλαγιές του οποίου είναι κτισμένο.

Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών Μερική
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Το μονοπάτι που ανεβαίνει από το χωριό προς τις κορυφές του Σμόλικα.


Αξίες

Οικολογική Αξία
Θηλαστικά
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Φυσιολατρικό ενδιαφέρον
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Δάσος αειθαλών πλατυφύλλων
Αξιόλογα Φυτά
Abies borisii-regis (Μακεδονικό έλατο)
Matricaria tempskyana
Pinus nigra nigra (Μαυρόπευκο)
Αξιόλογα Θηλαστικά
Canis lupus (Λύκος)
Sus scrofa (Αγριογούρουνο)
Ursus arctos (Αρκούδα)
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη