Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Εθνικός Δρυμός Πίνδου (Βάλλια Κάλντα)
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00010208
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Γρεβενών
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 9322.13
Χερσαία Έκταση (ha) 7000.0
Συνολική Περίμετρος (km) 44.2
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 2177.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 1000.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Εθνικός Δρυμός που περιλαμβάνει αντιπροσωπευτικό τμήμα των βουνών της Πίνδου. Γυμνές κορυφές και βραχώδεις ράχες. Δάση (κυρίως πεύκα) στις πλαγιές. Κοιλάδες με μόνιμα ρυάκια και πολλές πηγές. Ανοικτά μικτά δάση μεγάλης ομορφιάς. Η περιοχή περιέχει επίσης τρεις μικρές ορεινές λίμνες, όπου ζει ο Tritorus alpestris (Αλπικός τρίτωνας) και άλλα αμφίβια. Στο χαμηλότερο τμήμα κυλούν δύο μικρά ποτάμια (ζώνη Πέστροφας). Το έδαφος είναι από σερπεντίνη, ενώ υπάρχει μια περιοχή με διάσπαρτες δεντροσυστάδες.
Κατάσταση Τόπου Φυσική/Αριστη
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Σταθερότητα/Συντήρηση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Σημαντική περιοχή για την Ursus arctos (Καφέ αρκούδα) και ίσως για το Aquilla heliaca (Βασιλαετός), τον Aquilla chrysaetos (Χρυσαετός) και γύπες το καλοκαίρι. Οκτώ είδη Τρυποκάρυδου. Υπάρχουν επίσης Felis silvestris (Αγριόγατες), Rupicapra rupicapra (Ευρωπαΐκό Αγριόγιδο), Capreolus capreolus (Ζαρκάδια), Canis lupus (Λύκοι) και Lutra lutra (Βίδρες). Διάφορα είδη ενδημικών φυτών της Πίνδου αναπτύσσονται στο έδαφος από σερπεντίνη. Η μόνη τοποθεσία στην Ελλάδα για Trifolium Pilezii.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Προγραμματισμένο φράγμα ποταμού και σήραγγα μεταφοράς νερού. Κατασκευή δρόμου για τη δασοκομία, παράνομο κυνήγι - αλιεία - βόσκηση, χωρίς σχεδιασμό εγκαταστάσεις αναψυχής.
Τρωτότητα Στην περιοχή υπάρχει περιορισμένη δασοκομία, κυνήγι και εκτροφή ζώων. Έχει επέλθει μεγάλη καταστροφή τα τελευταία χρόνια. Οι κατασκευές δρόμων δυσχεραίνουν πολύ την επιβίωση των σπάνιων ειδών.
Προτεραιότητα προστασίας Πρωτεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Abies borisii-regis (Μακεδονικό έλατο)
Actaea spicata
Allium phthioticum
Alyssum heldreichii
Alyssum smolikanum
Anthemis arvensis cyllenea (Ανθέμιδα της Κυλλήνης)
Anthericum liliago
Anthriscus nemorosa
Anthyllis vulneraria alpestris
Anthyllis vulneraria pulchella
Arenaria conferta serpentinii
Asplenium cuneifolium
Asyneuma canescens
Atropa bella-donna
Aubrieta scardica
Bornmuellera baldaccii rechingeri
Bornmuellera tymphaea
Bunium tenerum (Βούνιο το απαλό)
Buxus sempervirens (Πυξός)
Campanula foliosa
Campanula hawkinsiana
Campanula radicosa
Cardamine glauca
Cardamine plumieri
Cardamine raphanifolia barbareoides
Carduus kerneri scardicus
Carex davalliana
Carex digitata
Carex lepidocarpa
Carum graecum serpentinicum
Centaurea grisebachii occidentalis
Centaurea lacerata
Centaurea vlachorum
Cerastium banaticum speciosum
Cerastium fontanum vulgare
Cerastium vourinense (Κεράστιο του Βούρινου)
Chaerophyllum aromaticum
Cirsium tymphaeum
Coronilla varia
Crepis guioliana
Crepis viscidula geracioides
Cytisus decumbens (Κύτισος ο κατανεύων)
Danthonia alpina
Danthonia decumbens
Dianthus deltoides degenii
Dianthus giganteus giganteus
Dianthus haematocalyx pindicola
Dianthus haematocalyx ventricosus
Dianthus sylvestris sylvestris
Dorycnium pentaphyllum germanicum
Eleocharis quinqueflora
Erica herbacea (Χλοώδες ρείκι)
Euphorbia glabriflora (Ευφόρβια η λειανθής)
Euphorbia serrulata (Γαλατσίδα η πριονωτή)
Euphrasia liburnica
Fagus sylvatica orientalis (Ανατολική οξυά)
Fagus sylvatica sylvatica (Ευρωπαϊκή οξυά)
Festuca amethystina orientalis
Fritillaria epirotica
Fumana bonapartei (Φουμάνα μποναπαρτέι)
Fumana procumbens (Φουμάνα η έρπουσα)
Genista depressa (Γενίστα η πεπιεσμένη)
Geum coccineum
Helianthemum nitidum (Ηλιάνθεμο)
Hesperis dinarica
Hieracium waldsteinii
Hypericum rumeliacum rumeliacum
Jasione laevis orbiculata
Jovibarba heuffelii
Juncus alpinus alpinus
Knautia longifolia
Lathyrus pratensis
Leptoplax emarginata
Lilium carniolicum albanicum
Linum elegans
Linum hologynum
Linum punctatum pycnophyllum
Matricaria tempskyana
Minuartia baldaccii
Minuartia hirsuta falcata
Minuartia recurva juresii
Moneses uniflora
Muscari botryoides
Narcissus poeticus poeticus
Narthecium scardicum
Onosma pygmaeum
Ophrys mammosa grammica
Orobanche rechingeri
Pedicularis petiolaris
Peucedanum stridii
Pinus heldreichii (Ρόμπολο)
Pinus nigra pallasiana (Ανατολικό μαυρόπευκο)
Pinus sylvestris sylvestris (Δασόπευκο)
Poa ophiolithica
Polygala alpestris croatica
Polygala nicaeensis mediterranea
Polygonum alpinum
Potentilla australis
Potentilla geoides geoides
Pseudorchis frivaldii
Ptilotrichum cyclocarpum pindicum
Pyrola chlorantha
Rhamnus alpinus fallax (Ράμνος ο Αλπικός)
Rorippa pyrenaica
Rosa pendulina (Αγριοτριανταφυλλιά η κρεμοκλαδής)
Rubus idaeus (Σμεουρδιά)
Rumex acetosella multifidus
Rumex alpestris
Salix elaeagnos elaeagnos (Βουνοϊτιά)
Saxifraga rotundifolia taygetea
Scorzonera doria
Scorzonera purpurea peristerica
Scorzonera purpurea rosea
Silene bupleuroides bupleuroides
Silene damboldtiana
Silene haussknechtii
Silene multicaulis multicaulis
Silene parnassica parnassica
Silene parnassica pindicola
Silene pusilla pusilla
Silene radicosa rechingeri
Silene scwarzenbergeri
Silene vulgaris prostrata
Soldanella pindicola
Stachys recta baldaccii
Stachys scardica
Stellaria graminea
Taraxacum cylleneum
Taraxacum graecofontanum
Thesium linophyllon linophyllon
Thesium parnassi
Thlaspi epirotum
Thlaspi microphyllum
Thlaspi rivale
Thlaspi tymphaeum
Thymus praecox zygiformis
Thymus stojanovii
Thymus teucrioides alpinus
Trifolium hybridum hybridum
Trifolium pilczii
Trinia glauca pindica
Vaccinium myrtillus (Βακκίνιο ο μύρτιλλος)
Viola albanica
Viola dukadjinica
Viola epirota
Viola kitaibeliana
Viola reichenbachiana
Viola riviniana
Αξιόλογα Θηλαστικά
Canis lupus (Λύκος)
Capreolus capreolus (Ζαρκάδι)
Felis silvestris morea (Αγριόγατος του Μωριά)
Lepus europaeus carpathous (Λαγός της Καρπάθου)
Lepus europaeus creticus (Λαγός της Κρήτης)
Lepus europaeus cyrensis (Λαγός)
Lepus europaeus ghigii (Λαγός)
Lepus europaeus meridici (Λαγός του Μερίντισι)
Lepus europaeus niethammeri (Λαγός του Νιεθάμμερ)
Lepus europaeus parnassius (Λαγός του Παρνασσού)
Lepus europaeus rhodius (Λαγός της Ρόδου)
Lutra lutra (Βίδρα)
Martes foina (Κουνάβι)
Meles meles (Ασβός)
Myotis blythi (Μακρομυωτίδα)
Nyctalus noctula noctula (Νυχτοβάτης)
Pipistrellus pipistrellus (Νανονυχτερίδα)
Pipistrellus savii (Βουνονυχτερίδα)
Rupicapra rupicapra balcanica (Αγριόγιδο)
Sciurus vulgaris ameliae (Σκίουρος Αμέλιος)
Sciurus vulgaris lilaeus (Σκίουρος ο Λιλέος)
Sus scrofa (Αγριογούρουνο)
Ursus arctos (Αρκούδα)
Αξιόλογα Πτηνά
Accipiter gentilis gentilis (Διπλοσάινο)
Accipiter nisus nisus (Τσιχλογέρακο)
Anthus campestris campestris (Χαμοκελάδα)
Anthus trivialis trivialis (Δενδροκελάδα)
Aquila chrysaetos chrysaetos (Χρυσαητός)
Buteo buteo buteo (Γερακίνα)
Caprimulgus europaeus (Γυδοβυζάχτρα)
Carduelis cannabina cannabina (Φανέτο)
Carduelis carduelis carduelis (Καρδερίνα)
Carduelis chloris chloris (Φλώρος)
Certhia brachydactyla brachydactyla (Καμποδεντροβάτης)
Certhia familiaris familiaris (Βουνοδεντροβάτης)
Cinclus cinclus aquaticus (Νεροκότσυφας)
Circaetus gallicus (Φιδαητός)
Columba palumbus palumbus (Φάσσα)
Corvus corax corax (Κόρακας)
Corvus corone corone (Κουρούνα)
Cuculus canorus (Κούκος)
Delichon urbica urbica (Σπιτοχελίδονο)
Dendrocopos leucotos lilfordi (Λευκονώτης)
Dendrocopos major pinetorum (Παρδαλοτσικλητάρα)
Dendrocopos medius medius (Μεσοτσικλητάρα)
Dendrocopos minor buturlini (Νανοτσικλητάρα)
Dendrocopos syriacus (Βαλκανοτσικλητάρα)
Dryocopus martius martius (Μαυροτσικλητάρα)
Emberiza caesia (Σκουρόβλαχος)
Emberiza cirlus (Σιρλοτσίχλονο)
Eremophila alpestris balcanica (Χιονάδα)
Erithacus rubecula rubecula (Κοκκινολαίμης)
Falco biarmicus feldeggi (Χρυσογέρακο)
Falco tinnunculus (Βραχοκιρκίνεζο)
Fringilla coelebs coelebs (Σπίνος)
Garrulus glandarius atricapillus (Κίσσα μαυροκέφαλη)
Gyps fulvus (Όρνιο)
Hirundo daurica rufula (Δεντροχελίδονο)
Hirundo rupestris (Βραχοχελίδονο)
Lanius collurio collurio (Αητόμαχος)
Lanius excubitor excubitor (Διπλοκεφαλάς)
Loxia curvirostra (Σταυρομύτης)
Lullula arborea arborea (Δεντροσταρήθρα)
Monticola saxatilis (Πετροκότσυφας)
Motacilla alba alba (Λευκοσουσουράδα)
Motacilla cinerea (Σταχτοσουσουράδα)
Muscicapa striata striata (Σταχτομυγοχάφτης)
Neophron percnopterus (Ασπροπάρης)
Oenanthe oenanthe oenanthe (Σταχτοπετρόκλης)
Parus ater (Ελατοπαπαδίτσα)
Parus caeruleus caeruleus (Γαλαζοπαπαδίτσα)
Parus cristatus (Σκουφοπαπαδίτσα)
Parus lugubris anatoliae (Ανατολικός κλειδωνάς)
Parus major major (Καλόγερος)
Parus montanus transylvanicus (Βουνοπαπαδίτσα)
Parus palustris (Καστανοπαπαδίτσα)
Pernis apivorus (Σφηκιάρης)
Phoenicurus ochruros (Καρβουνιάρης)
Phylloscopus collybita collybita (Δενδροφυλλοσκόπος)
Picoides tridactylus alpinus (Τριδάκτυλος δρυοκολάπτης)
Picus canus canus (Σταχτοτσικλητάρα)
Picus viridis viridis (Πρασινοτσικλητάρα)
Prunella modularis (Θαμνοψάλτης)
Pyrrhula pyrrhula pyrrhula (Πύρρουλας)
Regulus ignicapillus (Βασιλίσκος)
Regulus regulus (Χρυσοβασιλίσκος)
Serinus serinus (Σκαρθάκι)
Sitta europaea caesia (Δεντροτσοπανάκος)
Streptopelia turtur (Τριγώνι)
Strix aluco aluco (Χουχουριστής)
Sylvia atricapilla (Μαυροσκούφης)
Sylvia curruca curruca (Λαλοτσιροβάκος)
Troglodytes troglodytes (Τρυποφράκτης)
Turdus merula merula (Κότσυφας)
Turdus philomelos (Τσίχλα)
Turdus viscivorus (Τσαρτσάρα)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Bombina variegata scabra (Κιτρινοβομβίνα)
Coluber najadum kalymnensis (Σαΐτα της Καλύμνου)
Coronella austriaca austriaca (Ασινόφιδο)
Lacerta trilineata citrovittata (Τρανόσαυρα η κιτρινόγραμμη)
Podarcis muralis albanica (Αλβανική γουστέρα)
Rana graeca (Ελληνικός Βάτραχος)
Triturus alpestris alpestris(t.a. veluchiensis) (Αλπικός Τρίτωνας)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη