Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.


Κωδικός Όνομα
A00010220 Λίμνη Καϊάφα
A00200037 Λίμνη Καρατζά (Αρωγή)
A00010028 Λίμνη Καστοριάς (Ορεστιάδα)
A00010013 Λίμνη Κερκίνη
A00010058 Λίμνη Κοτύχι
A00030050 Λίμνη Κούρνα και γύρω βουνά
A00010033 Λίμνη Λιμνοπούλα (Παραμυθιά)
A00010003 Λίμνη Μάνα (Μητρικού)
A00050021 Λίμνη Μπραμιανού, Ιεράπετρα
A00020024 Λίμνη Οζερός
A00060098 Λίμνη Παμβώτις Ιωαννίνων
A00200039 Λίμνη Πτελέα (Έλος και Λίμνη Καράτζαλί)
A00030042 Λίμνη Στρογγύλη (Βιγκλάφια)
A00010065 Λίμνη Στυμφαλία
A00010064 Λίμνη Τάκα
A00100029 Λίμνη Τζαραβίνας και ποταμός Γορμός - Παρακάλαμος
A00060097 Λίμνη Χωριού Καρτέρι Πάργας
A00010304 Λιμνοθάλασσα Αντινιώτη
A00060065 Λιμνοθάλασσα Βόνιτσας
A00200025 Λιμνοθάλασσα Γκουμπουρνού (Αγιάσματος)
A00060086 Λιμνοθάλασσα Δρέπανου, Ναύπλιο
A00010057 Λιμνοθάλασσα Καλογριάς, Λάμια, Στροφυλιά
A00060068 Λιμνοθάλασσα Κατάφουρκου
A00010303 Λιμνοθάλασσα Κορισσίων
A00010048 Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου - Αιτωλικού / Εκβολές Αχελώου και Ευήνου