Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Λίμνη Τάκα
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00010064
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Αρκαδίας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 1283.76
Χερσαία Έκταση (ha) 1200.0
Συνολική Περίμετρος (km) 19.3
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 762.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 650.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Λίμνη γλυκού νερού που τροφοδοτείται από πηγές και κατακρημνίσματα (βροχοπτώσεις). Στεγνώνει φυσικά από υπόγειες απορροές. Βρίσκεται ανάμεσα σε λόφους με αραιή βλάστηση και ελαιώνες. Στη λίμνη υπάρχει μόνο παροδική ελώδης βλάστηση η οποία βόσκεται όπου η περιοχή δεν έχει αναμορφωθεί ή οργωθεί. Το στάσιμο νερό και η κάλυψη με χαρακτηριστικά υγρολίβαδου κυμαίνονται ανάμεσα στο 5% και 70% του χώρου.
Κατάσταση Τόπου Πολύ υποβαθμισμένη
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Αργή υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Η λίμνη θα μπορούσε να υποστηρίξει μεγάλους πληθυσμούς υδρόβιων πτηνών αλλά προς το παρόν είναι σημαντική κατά την ανοιξιάτικη μετανάστευση, μετά από έναν υγρό χειμώνα. Σημαντικά αρπακτικά πουλιά εμφανίζονται στις γύρω περιοχές.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Η έντονη άρδευση για την γεωργία προκαλεί την αποξήρανσή της.
Τρωτότητα Το νερό της λίμνης χρησιμοποιείται για άρδευση. Σε μερικά χρόνια η λίμνη θα είναι τελείως στεγνή. Το χειμώνα, το έντονο κυνήγι εμποδίζει το έλος να λειτουργήσει σαν καταφύγιο πουλιών.
Προτεραιότητα προστασίας Χωρίς Προτεραιότητα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Cricetulus migratorius atticus (Νανοκρικετός)
Αξιόλογα Πτηνά
Alcedo atthis (Αλκυόνα)
Aquila heliaca heliaca (Βασιλαητός)
Athene noctua (Κουκουβάγια)
Chlidonias niger (Μαυρογλάρονο)
Circaetus gallicus (Φιδαητός)
Circus aeruginosus (Καλαμόκιρκος)
Falco tinnunculus (Βραχοκιρκίνεζο)
Hieraaetus fasciatus (Σπιζαητός)
Himantopus himantopus (Καλαμοκανάς)
Melanocorypha calandra calandra (Γαλιάντρα)
Nycticorax nycticorax (Νυχτοκόρακας)
Philomachus pugnax (Μαχητής)
Sterna albifrons (Νανογλάρονο)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη