Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου - Αιτωλικού / Εκβολές Αχελώου και Ευήνου
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00010048
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Αιτωλοακαρνανίας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 45267.32
Χερσαία Έκταση (ha) 48000.0
Συνολική Περίμετρος (km) 243.2
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 433.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Μεγάλος παράκτιος υγρότοπος, λόφοι με βλάστηση, βραχώδεις γκρεμοί και μεσοθαλάσσια νησιά. Εκτεταμένη ρηχή θάλασσα, λιμνοθάλασσες διαμορφωμένες σε αλυκές, λεκάνες εκτατικής ιχθυοκαλλιέργειας ή αποξηραμένες εκτάσεις για αγροκαλλιέργειες (απέτυχαν). Υπάρχουν δάση σε προσχωσιγεννή εδάφη και μικρά έλη με καλάμια και ιτιές σε μια παλιά κοίτη κατά μήκος της κοιλάδας του Αχελώου. Η πεδιάδα κατά ένα μεγάλο τμήμα καλλιεργείται και αρδεύεται.
Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Ταχεία υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Αν και αρκετά υποβαθμισμένος, εξακολουθεί να είναι ένας σημαντικός υγρότοπος για την ορνιθοπανίδα (κυρίως για μεταναστευτικά και διαχειμάζοντα είδη), με περίπου 66.000 πάπιες και Fulica atra (Φαλαρίδες) και 1.200 παρυδάτια πτηνά. Σημαντική περιοχή για αρπακτικά πτηνά, τα θηλαστικά Lutra lutra (Βίδρες) και ιχθυοκαλλιέργειες, αν και η παραγωγή των ψαριών έχει ελαττωθεί πολύ. Η σημαντική βλάστηση περιλαμβάνει παράκτια δάση με κέδρα σε λωρίδα άμμου, παραποτάμια δάση - ένας μοναδικός τύπος με Fraxinus augustifolia ( Νερόφραξος ) και πολλά απομονωμένα σπάνια φυτά.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Αλλαγή της κατεύθυνσης του Αχελώου και επέκταση της εντατικής υδατοκαλλιέργειας, δημιουργία τάφρων και αποξήρανση για τις αγροκαλλιέργειες και τις αλυκές, κατασκευή εξοχικών κατοικιών στην παράκτιες αμμοθίνες, έντονο κυνήγι και λαθροθηρία.
Τρωτότητα Η κατασκευή δρόμων, τάφρων και αλυκών συνεχίζει να επηρεάζει τα σημαντικά ενδιαιτήματα ενώ διευκολύνει το κυνήγι και άλλες οχλήσεις.
Προτεραιότητα προστασίας Πολύ Επείγουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Centaurea aetolica
Centaurea heldreichii
Centaurea niederi
Chenopodium rubrum (Χηνοπόδιο το ερυθρό)
Crataegus monogyna aegeica (Κράταιγος του Αιγαίου)
Crataegus monogyna monogyna (Κράταιγος ο μονόγυνος)
Ficus carica (Συκιά)
Fraxinus angustifolia oxycarpa (Νερόφραξος)
Fritillaria thessala reiseri
Galium advenum
Hedera helix helix (Κισσός)
Hedera helix poetarum (Κισσός χρυσόκαρπος)
Hydrocharis morsus-ranae
Juniperus phoenicea (Θαμνοκυπάρισσο)
Myriophyllum spicatum (Μυριόφυλλο το σταχτώδες)
Potamogeton trichoides
Rosa sempervirens (Αγριοτριανταφυλλιά η αειθαλής)
Salix alba alba (Ασημοϊτιά)
Salix purpurea lambertiana (Ιτιά του Λάμπερτ)
Smilax aspera
Tamus communis
Ulmus minor canescens (Φτελιά η πολιά)
Ulmus minor minor (Καραγάτσι)
Vitex agnus-castus (Λιγαριά)
Αξιόλογα Θηλαστικά
Canis aureus moreoticus (Τσακάλι)
Felis silvestris morea (Αγριόγατος του Μωριά)
Lutra lutra (Βίδρα)
Martes foina (Κουνάβι)
Sus scrofa (Αγριογούρουνο)
Αξιόλογα Πτηνά
Accipiter brevipes (Σαΐνι)
Acrocephalus arundinaceus (Τσιχλοποταμίδα)
Acrocephalus scirpaceus (Καλαμοποταμίδα)
Alcedo atthis (Αλκυόνα)
Anthus campestris campestris (Χαμοκελάδα)
Aquila chrysaetos chrysaetos (Χρυσαητός)
Aquila clanga (Στικταητός)
Aquila heliaca heliaca (Βασιλαητός)
Aquila pomarina (Κραυγαητός)
Athene noctua (Κουκουβάγια)
Aythya ferina (Γκισάρι)
Aythya fuligula (Μαυροκέφαλη)
Aythya marila (Μαριλόπαπια)
Bubo bubo bubo (Μπούφος)
Burhinus oedicnemus oedicnemus (Πετροτριλίδα)
Calandrella brachydactyla (Μικρογαλιάντρα)
Calidris alpina alpina (Λασποσκαλήθρα)
Caprimulgus europaeus (Γυδοβυζάχτρα)
Cercotrichas galactotes (Κουφαηδόνι)
Cettia cetti cetti (Ψευταηδόνι)
Charadrius alexandrinus (Θαλασσοσφυριχτής)
Ciconia ciconia (Λευκοπελαργός)
Circaetus gallicus (Φιδαητός)
Circus aeruginosus (Καλαμόκιρκος)
Circus cyaneus (Βαλτόκιρκος)
Columba livia livia (Αγριοπερίστερο)
Corvus corax corax (Κόρακας)
Cuculus canorus (Κούκος)
Dendrocopos medius medius (Μεσοτσικλητάρα)
Emberiza caesia (Σκουρόβλαχος)
Emberiza cia (Βουνότσιχλονο)
Emberiza hortulana (Βλάχος)
Falco eleonorae (Μαυροπετρίτης)
Falco peregrinus peregrinus (Πετρίτης)
Falco tinnunculus (Βραχοκιρκίνεζο)
Fulica atra (Φαλαρίδα)
Gelochelidon nilotica (Γελογλάρονο)
Glareola pratincola (Νεροχελίδονο)
Grus grus (Γερανός)
Gyps fulvus (Όρνιο)
Haematopus ostralegus (Στρειδοφάγος)
Haliaeetus albicilla (Θαλασσαητός)
Hieraaetus fasciatus (Σπιζαητός)
Himantopus himantopus (Καλαμοκανάς)
Hippolais olivetorum (Λιοστριτσίδα)
Hirundo rupestris (Βραχοχελίδονο)
Ixobrychus minutus (Μικροτσικνιάς)
Lanius collurio collurio (Αητόμαχος)
Lanius minor (Γαϊδουροκεφαλάς)
Larus genei (Λεπτόραμφος γλάρος)
Lullula arborea arborea (Δεντροσταρήθρα)
Luscinia megarhynchos (Αηδόνι)
Melanocorypha calandra calandra (Γαλιάντρα)
Milvus milvus (Ψαλιδιάρης)
Monticola solitarius (Γαλαζοκότσυφας)
Motacilla alba alba (Λευκοσουσουράδα)
Oriolus oriolus oriolus (Συκοφάγος)
Platalea leucorodia (Χουλιαρομύτα)
Pluvialis apricaria albifrons (Βροχοπούλι)
Remiz pendulinus pendulinus (Σακουλοπαπαδίτσα)
Sitta europaea caesia (Δεντροτσοπανάκος)
Sitta neumayer neumayer (Βραχοτσοπανάκος)
Sterna albifrons (Νανογλάρονο)
Sterna caspia (Καρατζάς)
Sterna hirundo (Ποταμογλάρονο)
Sterna sandvicensis (Χειμωνογλάρονο)
Sylvia communis communis (Θαμνοτσιροβάκος)
Sylvia hortensis crassirostris (Δεντροτσιροβάκος)
Tachybaptus ruficollis (Νανοβουτηχτάρι)
Tringa totanus totanus (Κοκκινοσκέλης)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Anguis fragilis peloponnesiacus (Κονάκι)
Bombina variegata scabra (Κιτρινοβομβίνα)
Bufo viridis viridis (Πρασινόφρυνος)
Cyrtodactylus kotschyi bileki (Κυρτοδάκτυλος του Μπίλεκ)
Cyrtodactylus kotschyi saronicus x schultzewesturnii (Κυρτοδάκτυλος υβρίδιο)
Cyrtodactylus kotschyi schultzewestrumi (Κυρτοδάκτυλος του Σουλτσεβέρστρουμ)
Cyrtodactylus kotschyi tinensis (Κυρτοδάκτυλος της Τήνου)
Emys orbicularis (Βαλτοχελώνα)
Hyla arborea arborea (Δεντροβάτραχος)
Lacerta trilineata citrovittata (Τρανόσαυρα η κιτρινόγραμμη)
Mauremys caspica rivulata (Ποταμοχελώνα)
Natrix tessellata tessellata (Κυβόφιδο)
Podarcis muralis albanica (Αλβανική γουστέρα)
Podarcis taurica taurica (Γουστέρα του Ταύρου)
Rana dalmatina (Ευκίνητος Βάτραχος)
Telescopus fallax pallidus (Αγιόφιδο της Κρήτης)
Testudo hermanni hermanni (Ονυχοχελώνα)
Testudo marginata (Κρασπεδωτή χελώνα)
Αξιόλογα Ψάρια
Acipenser sturio (Ξυρίχι)
Barbus albanicus (Στρωσσίδι)
Barbus peloponnesius peloponnesius (Αμμοσούρτης)
Cobitis trichonica (Τριχονοβελονίτσα)
Leuciscus cephalus albus (Τυλινάρι)
Leuciscus "svallize" (Δροσσίνα)
Phoxinellus pleurobipunctatus (Λιάρα)
Rutilus ylikiensis (Δρομίτσα)
Salaria fluviatilis (Ποταμοσαλιάρα)
Salmo trutta (Πέστροφα)
Scardinius acarnanicus (Τσερούκλα)
Silurus aristotelis (Γλανίδι)
Tropidophoxinellus hellenicus (Γουρνάρα)
Zosterisessor ophiocephalus (Πρασινογωβιός)
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Dolichopoda patrizii (Δολιχόποδη της Πατρίτσιας)
Paracaloptenus caloptenoides caloptenoides (Παρακαλόπτερος ο καλοπτεροειδής)
Paracaloptenus caloptenoides moreanus (Παρακαλόπτερος του Μωρηά)
Pararge aegeria (Παράργη η Αιγερία)
Σχόλια για τα είδη