Στοιχεία Είδους

Όνομα Barbus albanicus
Υποείδος
Ημερομηνία 01/03/1993
Τελευταία Ενημέρωση 01/03/1994
Προηγούμενες Oνομασίες
Κοινή Ονομασία Στρωσσίδι
Είδος Οργανισμού Ψάρι
Τάση Μείωση
Απειλές
Ρύπανση, Άλλες απειλές
Σχόλια απειλών EXPLOITATION, ENGINEERING DEVELOPMENTS
Κατάσταση Διατήρησης
Ελλάδα Τρωτό
Ε.Ε.
Βιόσφαιρα Τρωτό
Γνωρίσματα
Ενδημικό
Σχόλια Γνωρισμάτων
Μέτρα
Προτεραιότητα Προστασίας Πρωτεύουσα
Ενδιαιτήματα RIVERS AND LAKES
Παγκόσμια Εξάπλωση

Τόποι εμφάνισης του είδους "Barbus albanicus "

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Κωδικός τόπου Τόπος Κατηγορία τόπου Γεωγραφική ενότητα
A00010036 Αμβρακικός κόλπος Βιότοπος CORINE Νομός Αρτας
A00010031 Εκβολές Καλαμά (Θύαμι) Βιότοπος CORINE Νομός Θεσπρωτίας
A00060074 Εκβολές Μόρνου, περιοχή Μαλάματα Βιότοπος CORINE Νομός Φωκίδας
AT3011004 Εκβολή Καλαμά Τοπίο (ΤΙΦΚ) Νομός Θεσπρωτίας
AT3011000 Κοιλάδα Καλαμά μεταξύ των χωριών Σίδερη και Πηγαδούλια Τοπίο (ΤΙΦΚ) Νομός Θεσπρωτίας
A00010216 Λίμνες Τριχωνίδα και Λυσιμαχία Βιότοπος CORINE Νομός Αιτωλοακαρνανίας
A00020025 Λίμνη Αμβρακία Βιότοπος CORINE Νομός Αιτωλοακαρνανίας
AT3010041 Λίμνη Παμβώτιδα και Νησί Ιωαννίνων Τοπίο (ΤΙΦΚ) Νομός Ιωαννίνων
A00060098 Λίμνη Παμβώτις Ιωαννίνων Βιότοπος CORINE Νομός Ιωαννίνων
A00010048 Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου - Αιτωλικού / Εκβολές Αχελώου και Ευήνου Βιότοπος CORINE Νομός Αιτωλοακαρνανίας
A00010032 Στενά Καλαμά Βιότοπος CORINE Νομός Θεσπρωτίας
AT3011005 Στενά Καλαμά Τοπίο (ΤΙΦΚ) Νομός Θεσπρωτίας
AT3011014 Τμήμα της Κοιλάδας του Καλαμά από Σουλόπουλο μέχρι Γκρίμποβο Τοπίο (ΤΙΦΚ) Νομός Ιωαννίνων
AT3011029 Φράγμα Καλαμά Τοπίο (ΤΙΦΚ) Νομός Θεσπρωτίας