Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Εκβολές Μόρνου, περιοχή Μαλάματα
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00060074
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Φωκίδας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 1364.07
Χερσαία Έκταση (ha) 1400.0
Συνολική Περίμετρος (km) 18.8
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 10.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Μια εποχιακά πλημμυριζόμενη παράκτια περιοχή, τυπικά το Δέλτα του Μόρνου ποταμού.
Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Αργή υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Σημαντική περιοχή κυρίως για τα θηλαστικά Canis aureus (Τσακάλια).

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Πυρκαγιές, παράνομο κυνήγι και συλλογή φυτών, ανεξέλεγκτη δόμηση (στρατιωτικές εγκαταστάσεις), επέκταση του οδικού δικτύου, γραμμή υψηλής τάσης, καταστροφή των ενδιαιτημάτων τοπικά για δραστηριότητες αναψυχής.
Τρωτότητα Η επέκταση της γεωργίας μειώνει τα διαθέσιμα φυσικά ενδιαιτήματα.
Προτεραιότητα προστασίας Πρωτεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Caprimulgus europaeus (Γυδοβυζάχτρα)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Barbus albanicus (Στρωσσίδι)
Barbus peloponnesius peloponnesius (Αμμοσούρτης)
Leuciscus cephalus albus (Τυλινάρι)
Salmo trutta (Πέστροφα)
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη