Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Λίμνη Παμβώτις Ιωαννίνων
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00060098
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Ιωαννίνων
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 2832.67
Χερσαία Έκταση (ha) 2200.0
Συνολική Περίμετρος (km) 24.7
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 503.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 470.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Μεγάλη βαθιά λίμνη με καλαμιώνες ολόγυρα, καθώς και κάποια παρόχθια δάση. Τα Ιωάννινα βρίσκονται στη δυτική όχθη της λίμνης.
Κατάσταση Τόπου Υποβαθμισμένη
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Αργή υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Παρόχθιες ζώνες, σημαντικές για τα υδρόβια πουλιά που φωλιάζουν. Ευτροφισμός της λίμνης λόγω των βοθρολυμάτων από την πόλη των Ιωαννίνων.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Η ρύπανση είναι μόνιμη απειλή.
Τρωτότητα Η ρύπανση από την πόλη των Ιωαννίνων είναι το κύριο πρόβλημα.
Προτεραιότητα προστασίας Δευτερεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Hydrocharis morsus-ranae
Αξιόλογα Θηλαστικά
Erinaceus europaeus drozdovskii
Erinaceus europaeus nesiotes (Σκαντζόχοιρος)
Erinaceus europaeus rhodius (Σκαντζόχοιρος της Ρόδου)
Erinaceus europaeus roumanicus (Σκαντζόχοιρος ο Ρουμανικός)
Erinaceus europaeus transcaucasicus (Σκαντζόχοιρος ο ανατολικός)
Martes foina (Κουνάβι)
Vulpes vulpes crucigera (Αλεπού)
Αξιόλογα Πτηνά
Anas clypeata (Χουλιαρόπαπια)
Ciconia ciconia (Λευκοπελαργός)
Falco tinnunculus (Βραχοκιρκίνεζο)
Fulica atra (Φαλαρίδα)
Panurus biarmicus biarmicus (Μουστακαλής)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Elaphe situla (Σπιτόφιδο)
Hyla arborea arborea (Δεντροβάτραχος)
Rana epeirotica (Λιμνοβάτραχος Δ. Ελλάδας)
Rana ridibunda ridibunda (Λιμνοβάτραχος Δ. Ελλάδας)
Αξιόλογα Ψάρια
Aristichthys nobilis (Μαρμαροκυπρίνος)
Barbus albanicus (Στρωσσίδι)
Ctenopharyngodon idella (Χορτοφάγος κυπρίνος)
Hypophthalmichthys molitrix (Ασημοκυπρίνος)
Leuciscus cephalus albus (Τυλινάρι)
Paraphoxinus epiroticus epiroticus (Τσίμα)
Paraphoxinus epiroticus prespensis (Τσίμα)
Rutilus ylikiensis (Δρομίτσα)
Silurus aristotelis (Γλανίδι)
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη