Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Λίμνη Μπραμιανού, Ιεράπετρα
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00050021
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Λασιθίου
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 101.60
Χερσαία Έκταση (ha) 100.0
Συνολική Περίμετρος (km) 4.7
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 80.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 60.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Τεχνητή λίμνη σε λοφώδη περιοχή, που διατηρεί το νερό στη διάρκεια του καλοκαιριού. Καθώς είναι ένας νέος τύπος ενδιαιτήματος για την Κρήτη, προσελκύει μεγάλη ποικιλία μεταναστευτικών υδρόβιων πτηνών.
Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Αναβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Απίστευτα μεγάλος αριθμός και ποικιλία μεταναστευτικών πουλιών.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Προς το παρόν δεν υπάρχουν σοβαρές απειλές.
Τρωτότητα Το κυνήγι τώρα έχει περιοριστεί λόγω απαγόρευσης και περίφραξης.
Προτεραιότητα προστασίας Δευτερεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Martes foina (Κουνάβι)
Αξιόλογα Πτηνά
Falco eleonorae (Μαυροπετρίτης)
Fulica atra (Φαλαρίδα)
Oenanthe oenanthe oenanthe (Σταχτοπετρόκλης)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Hyla arborea arborea (Δεντροβάτραχος)
Rana ridibunda ridibunda (Λιμνοβάτραχος Δ. Ελλάδας)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη