Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Λιμνοθάλασσα Γκουμπουρνού (Αγιάσματος)
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00200025
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Καβάλας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 1253.48
Χερσαία Έκταση (ha) 1250.0
Συνολική Περίμετρος (km) 22.3
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 1.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Παράκτια λιμνοθάλασσα με αμμοθίνες, αμμώδεις ακτές, καλλιεργήσιμη έκταση με κανάλια άρδευσης, καλαμιώνες και αλμυρόβαλτους. Ο τόπος είναι μια από τις πολλές λιμνοθάλασσες που βρίσκονται στο δυτικό τμήμα του Δέλτα του Νέστου.
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Σημαντική περιοχή για το φώλιασμα παρυδάτιων πουλιών και γλαρονιών. Αποτελεί επίσης τόπο διαχείμανσης και σταθμό κατά τη μετανάστευση πολλών ειδών πουλιών.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα Μετά την κατασκευή αεροδρομίου, διυλιστηρίου, μιας μεγάλης χωματερής και πολλών έργων αποστράγγισης και διεκδίκησης εδαφών, δεν υπάρχει ιδιαίτερη ανάγκη από βιολογικής άποψης να διαχωριστεί η λιμνοθάλασσα από τις άλλες γειτονικές του Δέλτα.
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη