Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Λίμνη Στυμφαλία
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00010065
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Κορινθίας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 2398.25
Χερσαία Έκταση (ha) 2500.0
Συνολική Περίμετρος (km) 29.6
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 1000.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 600.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Βαθιά λίμνη γλυκού νερού και έλη με καλαμιές, περιβάλλονται από δασώδη βουνά. Πλαγιές, βοσκοτόπια με θάμνους και δέντρα παντού. Το νερό από πηγές και χείμαρρους εξαφανίζεται μέσω υπογείων διαφυγών.
Κατάσταση Τόπου Υποβαθμισμένη
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Αργή υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Τέτοιες λίμνες είναι εξαιρετικά πολύτιμες σαν καταφύγια για μεταναστευτικά υδρόβια πτηνά και είναι σπάνιες, κυρίως στην Πελοπόννησο. Μια από τις λίγες περιοχές αναπαραγωγής των πτηνών Tachybaptus rufficollis (Νανοβουτηχτάρια) στη νότια Ελλάδα. Υπάρχουν πολλά μεταναστευτικά πουλιά όπως ερωδιοί και παρυδάτια. Η περιοχή έχει ενδημικά είδη ψαριών, όπως το Phoxinellus Stymphalicus.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Έντονο κυνήγι, αγροχημικές απορροές, κάψιμο καλαμιώνων.
Τρωτότητα Η πίεση του κυνηγιού είναι υπερβολικά μεγάλη και καταστρεπτική για όλα τα πουλιά στην περιοχή.
Προτεραιότητα προστασίας Πολύ Επείγουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Asperula arcadiensis
Onosma erectum erectum
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Alectoris graeca (Πετροπέρδικα)
Ardea purpurea (Πορφυροτσικνιάς)
Asio otus otus (Νανόμπουφος)
Chlidonias niger (Μαυρογλάρονο)
Circus aeruginosus (Καλαμόκιρκος)
Circus cyaneus (Βαλτόκιρκος)
Gelochelidon nilotica (Γελογλάρονο)
Ixobrychus minutus (Μικροτσικνιάς)
Lanius collurio collurio (Αητόμαχος)
Pernis apivorus (Σφηκιάρης)
Picus viridis viridis (Πρασινοτσικλητάρα)
Sitta neumayer neumayer (Βραχοτσοπανάκος)
Tachybaptus ruficollis (Νανοβουτηχτάρι)
Tringa glareola (Λασπότριγγας)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Leuciscus cephalus peloponnensis (Τυλινάρι)
Pseudophoxinus stymphalicus stymphalicus (Ντάσκα)
Pseudophoxinus stymphalicus thesproticus (Ντάσκα)
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη