Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Λίμνη Οζερός
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00020024
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Αιτωλοακαρνανίας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 2853.46
Χερσαία Έκταση (ha) 2900.0
Συνολική Περίμετρος (km) 24.7
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 522.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 10.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Λίμνη γλυκού νερού με καλαμιώνες στα δυτικά συνορεύει με μια απότομη πλαγιά με γκρεμούς και δάση.
Κατάσταση Τόπου Υποβαθμισμένη
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Σταθερότητα/Συντήρηση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Η περιοχή αποτελεί πέρασμα πολλών αποδημητικών πουλιών και τόπο αναπαραγωγής λίγων υδρόβιων. Επίσης θεωρείται σημαντική τοποθεσία λόγω της παρουσίας αρπακτικών πουλιών και των ενδημικών ψαριών:Cobitis trichonica (Τριχωνοβελονίτσα) και Silurus aristotelis (Γλανίδι). Τοπίο εξαιρετικού κάλλους.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Έντονο κυνήγι, ρύπανση από γεωργικές απορροές και αστικά υγρά απόβλητα. Εντατικοποίηση της άντλησης νερού για άρδευση.
Τρωτότητα
Προτεραιότητα προστασίας Πρωτεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Myriophyllum spicatum (Μυριόφυλλο το σταχτώδες)
Ranunculus acris friesianus
Salix triandra triandra (Αμυγδαλοϊτιά)
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Apus melba melba (Σκεπαρνάς)
Aythya fuligula (Μαυροκέφαλη)
Caprimulgus europaeus (Γυδοβυζάχτρα)
Cettia cetti cetti (Ψευταηδόνι)
Falco peregrinus peregrinus (Πετρίτης)
Falco subbuteo (Δεντρογέρακο)
Lanius collurio collurio (Αητόμαχος)
Lanius senator senator (Κοκκινοκέφαλος)
Pernis apivorus (Σφηκιάρης)
Phalacrocorax carbo sinensis (Κορμοράνος)
Sterna hirundo (Ποταμογλάρονο)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Cobitis trichonica (Τριχονοβελονίτσα)
Rhodeus sericeus amarus (Μουρμουρίτσα)
Rutilus ylikiensis (Δρομίτσα)
Scardinius acarnanicus (Τσερούκλα)
Silurus aristotelis (Γλανίδι)
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη