Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Λιμνοθάλασσα Κορισσίων
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00010303
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Κερκύρας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 1690.30
Χερσαία Έκταση (ha) 1600.0
Συνολική Περίμετρος (km) 27.9
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 80.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Λιμνοθάλασσα στη νότια Κέρκυρα.
Κατάσταση Τόπου Υποβαθμισμένη
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Σημαντική περιοχή, κυρίως για τα υδρόβια κατά τη μετανάστευση, αλλά και ενδιαφέρουσα περιοχή για τα πουλιά που αναπαράγονται.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Έντονο κυνήγι, ρύπανση από αστικά και αγροχημικά υγρά απόβλητα, τουριστική ανάπτυξη.
Τρωτότητα
Προτεραιότητα προστασίας Πρωτεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Cicendia filiformis (Κικένδια η νηματόμορφη)
Hydrocotyle vulgaris
Juniperus oxycedrus macrocarpa (Θαλασσόκεδρο)
Limonium brevipetiolatum
Solenopsis laurentia
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Ardea purpurea (Πορφυροτσικνιάς)
Ardeola ralloides (Κρυπτοτσικνιάς)
Calandrella brachydactyla (Μικρογαλιάντρα)
Cercotrichas galactotes (Κουφαηδόνι)
Charadrius alexandrinus (Θαλασσοσφυριχτής)
Egretta garzetta (Λευκοτσικνιάς)
Glareola nordmanni (Μαυρόφτερο νεροχελίδονο)
Glareola pratincola (Νεροχελίδονο)
Himantopus himantopus (Καλαμοκανάς)
Ixobrychus minutus (Μικροτσικνιάς)
Lanius minor (Γαϊδουροκεφαλάς)
Plegadis falcinellus
Sterna albifrons (Νανογλάρονο)
Tringa glareola (Λασπότριγγας)
Tringa nebularia (Πρασινοσκέλης)
Tringa stagnatilis (Βαλτότριγγας)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Natrix natrix persa (Ντρόφιδο το Περσικό)
Αξιόλογα Ψάρια
Phoxinellus pleurobipunctatus (Λιάρα)
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη