Στοιχεία Είδους

Όνομα Cicendia filiformis
Υποείδος
Ημερομηνία 01/03/1993
Τελευταία Ενημέρωση 01/03/1994
Προηγούμενες Oνομασίες Microcala filiformis
Κοινή Ονομασία Κικένδια η νηματόμορφη
Είδος Οργανισμού Φυτό
Τάση Μείωση
Απειλές
Τουρισμός, Αποξήρανση
Σχόλια απειλών
Κατάσταση Διατήρησης
Ελλάδα Τρωτό
Ε.Ε.
Βιόσφαιρα Μη απειλούμενο
Γνωρίσματα
Σχόλια Γνωρισμάτων
Μέτρα
Προτεραιότητα Προστασίας Πρωτεύουσα
Ενδιαιτήματα DAMP SANDY AND PEATY PLACES
Παγκόσμια Εξάπλωση S.EUROPE/W.EUROPE/?

Τόποι εμφάνισης του είδους "Cicendia filiformis "

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Κωδικός τόπου Τόπος Κατηγορία τόπου Γεωγραφική ενότητα
AB1080031 Λίμνη Στραβοπόταμο Κερκύρας Άλλος Βιότοπος Νομός Κερκύρας
A00010303 Λιμνοθάλασσα Κορισσίων Βιότοπος CORINE Νομός Κερκύρας