Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Λιμνοθάλασσα Καλογριάς, Λάμια, Στροφυλιά
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00010057
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Αχαϊας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 7305.36
Χερσαία Έκταση (ha) 7200.0
Συνολική Περίμετρος (km) 62.9
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 248.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Μια λιμνοθάλασσα ανάμεσα σε λόφους και υφάλμυρες λίμνες πού διαχωρίζεται από τη θάλασσα με μια φαρδιά λωρίδα άμμου με δάσος πεύκου. Υπάρχει αλμυρόβαλτος κοντά στην λιμνοθάλασσα Καλογριάς. Η λίμνη της Λάμιας, έχει εκτεταμένες καλαμιές. Ένα μακρύ κανάλι διαμέσου του δάσους της Στροφυλιάς, παράλληλο στην ακτή, παρέχει άνοιγμα προς τη θάλασσα δημιουργώντας αμμοθίνες και παραλίες. Παράλληλα κάνει το μισό δάσος απρόσβατο στο κοινό και προστατεύει ένα ενδιαφέρον και ανέπαφο παράκτιο δασικό οικοσύστημα.
Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Αργή υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Αφθονούν τα μεγάλα θηλαστικά, όπως τα θηλαστικά Canis aureus (Τσακάλια) και οι Lutra lutra (Βίδρες). Στο δάσος υπάρχουν αρπακτικά, ενώ στους καλαμιώνες φωλιάζουν μερικά υδρόβια πουλιά. Η μόνη τοποθεσία του Ciconia ciconia (Λευκός Πελαργός) στην Πελοπόννησο. Σημαντική περιοχή για αρπακτικά, χαλκόκοτες, παρυδάτια, γλαρόνια , γλάρους.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Έντονο παράνομο κυνήγι, τουριστική ανάπτυξη, εμπρησμοί, επέκταση και εντατικοποίηση της γεωργίας, διεκδίκηση εδαφών για γεωργία και δόμηση εξοχικών κατοικιών.
Τρωτότητα Οι ρηχές λίμνες είναι ευαίσθητες στην αλλαγή της στάθμης των υδάτων. Πρόσφατα ξεκίνησε η τουριστική ανάπτυξη.
Προτεραιότητα προστασίας Πολύ Επείγουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Limonium brevipetiolatum
Pinus pinea (Κουκουναριά)
Tamarix smyrnensis (Ταμάριξ ο Σμυρναίος)
Αξιόλογα Θηλαστικά
Canis aureus moreoticus (Τσακάλι)
Lepus europaeus carpathous (Λαγός της Καρπάθου)
Lepus europaeus creticus (Λαγός της Κρήτης)
Lepus europaeus cyrensis (Λαγός)
Lepus europaeus ghigii (Λαγός)
Lepus europaeus meridici (Λαγός του Μερίντισι)
Lepus europaeus niethammeri (Λαγός του Νιεθάμμερ)
Lepus europaeus parnassius (Λαγός του Παρνασσού)
Lepus europaeus rhodius (Λαγός της Ρόδου)
Lutra lutra (Βίδρα)
Αξιόλογα Πτηνά
Acrocephalus arundinaceus (Τσιχλοποταμίδα)
Acrocephalus scirpaceus (Καλαμοποταμίδα)
Aegithalos caudatus caudatus (Αιγίθαλος)
Bubo bubo bubo (Μπούφος)
Caprimulgus europaeus (Γυδοβυζάχτρα)
Cettia cetti cetti (Ψευταηδόνι)
Charadrius alexandrinus (Θαλασσοσφυριχτής)
Chlidonias niger (Μαυρογλάρονο)
Ciconia ciconia (Λευκοπελαργός)
Circus aeruginosus (Καλαμόκιρκος)
Circus cyaneus (Βαλτόκιρκος)
Cisticola juncidis juncidis (Κιστικόλη (Ντουλαπάρης))
Coracias garrulus (Χαλκοκουρούνα)
Emberiza caesia (Σκουρόβλαχος)
Falco peregrinus peregrinus (Πετρίτης)
Falco subbuteo (Δεντρογέρακο)
Falco tinnunculus (Βραχοκιρκίνεζο)
Gelochelidon nilotica (Γελογλάρονο)
Himantopus himantopus (Καλαμοκανάς)
Hippolais pallida elaeica (Ωχροστριτσίδα)
Ixobrychus minutus (Μικροτσικνιάς)
Lanius collurio collurio (Αητόμαχος)
Lanius senator senator (Κοκκινοκέφαλος)
Merops apiaster (Μελισσοφάγος)
Nycticorax nycticorax (Νυχτοκόρακας)
Otus scops (Γκιώνης)
Pandion haliaetus (Ψαραητός)
Rallus aquaticus (Νεροκοτσέλα)
Remiz pendulinus pendulinus (Σακουλοπαπαδίτσα)
Riparia riparia riparia (Οχθοχελίδονο)
Somateria mollisima (Πουπουλόπαπια)
Sterna albifrons (Νανογλάρονο)
Sterna hirundo (Ποταμογλάρονο)
Sterna sandvicensis (Χειμωνογλάρονο)
Strix aluco aluco (Χουχουριστής)
Tachybaptus ruficollis (Νανοβουτηχτάρι)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Anguis fragilis peloponnesiacus (Κονάκι)
Bufo viridis viridis (Πρασινόφρυνος)
Emys orbicularis (Βαλτοχελώνα)
Hyla arborea arborea (Δεντροβάτραχος)
Lacerta trilineata citrovittata (Τρανόσαυρα η κιτρινόγραμμη)
Natrix tessellata tessellata (Κυβόφιδο)
Rana epeirotica (Λιμνοβάτραχος Δ. Ελλάδας)
Αξιόλογα Ψάρια
Phoxinellus pleurobipunctatus (Λιάρα)
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη