Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Λιμνοθάλασσα Δρέπανου, Ναύπλιο
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00060086
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Αργολίδας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 197.52
Χερσαία Έκταση (ha) 300.0
Συνολική Περίμετρος (km) 9.3
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 1.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Υγρότοπος με υφάλμυρο νερό, που είχε καταστραφεί σε μεγάλο βαθμό στο παρελθόν, αλλά διατηρεί ακόμη κάποια οικολογική αξία.
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Σημαντική περιοχή για μεταναστευτικά πουλιά.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Εντατικό κυνήγι, διεκδίκηση εδαφών για δόμηση εξοχικών κατοικιών και τουριστικών εγκαταστάσεων, ρύπανση από αστικά-αγροχημικά υγρά απόβλητα.
Τρωτότητα Η διεκδίκηση εδαφών για τουριστική ανάπτυξη (οικιστική δόμηση) και για γεωργία έχουν σαν αποτέλεσμα την υποβάθμιση των ενδιαιτημάτων. Ρύπανση από αστικά και αγροχημικά υγρά απόβλητα.
Προτεραιότητα προστασίας Πρωτεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη