Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.


Κωδικός Όνομα
A00060021 Νήσος Θασοπούλα
A00020034 Νήσος Κάσος
A00030031 Νήσος Νικουρία Αμοργού
A00030045 Νήσος Οξυά
A00010231 Νήσος Σαρία Καρπάθου
A00010090 Νήσος Σκαντζούρα
A00030009 Νήσος Σκιάθος
A00010084 Νήσος Τήλος
A00040054 Νήσος Ύδρα
A00060093 Νότια και Δυτική Ζάκυνθος
A00010222 Νότια Μάνη, Όρος Σαγγιάς και Ακρωτήριο Ταίναρο
A00040023 Νοτιοδυτικές πλαγιές Όρους Δούσκο (Νεμέρσκα)
A00040100 Νοτιοδυτική Κρήτη
A00010052 Νότιος και Ανατολικός Παρνασσός
A00200036 Ξηρολίμνη (Λίμνη Φαναρίου)
A00060049 Ορεινό συγκρότημα Γερανίων
A00060018 Ορεινό συγκρότημα Πηλίου - Μαυροβουνίου
A00060022 Ορεινό συγκρότημα Φαλακρού
A00060014 Όρη Άγραφα (Ορεινό συγκρότημα Αγράφων)
A00060071 Όρη Βάλτου
A00010051 Όρη Βαρδούσια
A00030015 Όρη Βόρας (Καϊμακτσαλάν), Πίνοβο και Τζένα
A00010062 Ορη Γιδοβούνι, Χιονοβούνι, Γαϊδουροβούνι, Κορακιά, Καλογεροβούνι και Κουλοχέρα
A00200048 Όρη Γκιώνα, Οίτη και Βαρδούσια
A00060011 Όρη Γράμμος και Βόϊο