Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Νήσος Οξυά
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00030045
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Αιτωλοακαρνανίας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 422.14
Χερσαία Έκταση (ha) 500.0
Συνολική Περίμετρος (km) 14.8
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 421.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Βραχώδες νησί στο στόμιο του Αχελώου με δάση από κέδρα και μεσογειακή μακία βλάστηση. Ένας μεγάλος γκρεμός έχει μια αποικία από όρνια.
Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Σταθερότητα/Συντήρηση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Απομονωμένο καταφύγιο αρπακτικών και άλλων πουλιών που ζούν σε γκρεμούς.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Υπερβόσκηση κατσικιών.
Τρωτότητα Η βόσκηση από τις κατσίκες πρέπει να ελεγχθεί.
Προτεραιότητα προστασίας Δευτερεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Aegypius monachus (Μαυρόγυπας)
Aquila heliaca heliaca (Βασιλαητός)
Circaetus gallicus (Φιδαητός)
Columba livia livia (Αγριοπερίστερο)
Corvus corax corax (Κόρακας)
Falco eleonorae (Μαυροπετρίτης)
Falco tinnunculus (Βραχοκιρκίνεζο)
Gyps fulvus (Όρνιο)
Hirundo rupestris (Βραχοχελίδονο)
Monticola solitarius (Γαλαζοκότσυφας)
Sitta neumayer neumayer (Βραχοτσοπανάκος)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Cyrtodactylus kotschyi bileki (Κυρτοδάκτυλος του Μπίλεκ)
Cyrtodactylus kotschyi saronicus x schultzewesturnii (Κυρτοδάκτυλος υβρίδιο)
Cyrtodactylus kotschyi schultzewestrumi (Κυρτοδάκτυλος του Σουλτσεβέρστρουμ)
Cyrtodactylus kotschyi tinensis (Κυρτοδάκτυλος της Τήνου)
Lacerta trilineata citrovittata (Τρανόσαυρα η κιτρινόγραμμη)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη