Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Όρη Βαρδούσια
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00010051
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Φωκίδας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 30960.09
Χερσαία Έκταση (ha) 30500.0
Συνολική Περίμετρος (km) 101.1
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 2406.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 300.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Ελαφρώς τραχύ βουνό, γυμνό πάνω από τα 1500 m, χωρίζεται από τη Γκιώνα με την απότομη κοιλάδα του Μόρνου. Βοσκοτόπια σε μεγάλα υψόμετρα. Ενδιάμεσες πλαγιές καλυμμένες με δάση από Abies cephalonica (Κεφαλληνιακή ελάτη). Μεγάλες ρεματιές και γυμνοί βράχοι. Σχηματίζουν έναν μεγάλο ορεινό όγκο μαζί με τα βουνά Οίτη, Γκιώνα και Παρνασσός.
Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Αργή υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Σημαντική περιοχή για μεγάλα αρπακτικά πτηνά και τρυποκάρυδους. Η πιο νότια παρουσία των Canis lupus (Λύκοι) και πιθανώς Lynx lynx (Λύγκας). Σημαντική χλωρίδα.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Παράνομο κυνήγι (σοβαρή μείωση των μεγάλων θηλαστικών, λαγών, πετροπέρδικας). Υπερβόσκηση κατά τόπους και κατασκευή δρόμων για δασοκομία και την εκτροφή ζώων. Υπάρχει πιθανά επιφανειακή εξόρυξη βωξίτη (όπως στη γειτονική Γκιώνα).
Τρωτότητα Απειλείται από την εξόρυξη βωξίτη αν και δεν έχει επηρεαστεί τόσο όσο η Γκιώνα και ο Παρνασσός. Έντονη βόσκηση το καλοκαίρι με περίπου 20.000 αιγοπρόβατα.
Προτεραιότητα προστασίας Πρωτεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Abies cephalonica (Κεφαλλονίτικο έλατο)
Acer heldreichii heldreichii (Αγριοπλάτανος)
Achillea barbeyana
Achillea pindicola pindicola
Alchemilla xanthochlora
Alkanna calliensis
Allium achaium
Allium parnassicum minoicum
Allium phthioticum
Alyssum nebrodense tenuicaule
Alyssum siculum (Άλυσσο το Σικελικό)
Amelanchier ovalis cretica (Αμελάνχιερ το κρητικό)
Anthemis arvensis cyllenea (Ανθέμιδα της Κυλλήνης)
Anthemis spruneri
Anthyllis vulneraria bulgarica
Anthyllis vulneraria pindicola
Arabis auriculata (Αραβίδα η ωτιοφόρος)
Arabis bryoides
Arabis subflava
Arenaria conferta conferta
Arenaria filicaulis graeca
Asperula oetae
Asperula pinifolia
Astragalus creticus rumelicus
Astragalus sirinicus
Asyneuma canescens
Aubrieta gracilis
Aurinia gionae
Barbarea sicula
Beta nana
Caltha palustris
Campanula columnaris
Campanula radicosa
Campanula rupicola
Cardamine raphanifolia acris
Carex atrata atrata
Carex flacca flacca
Carum graecum graecum
Carum heldreichii
Centaurea affinis pallidior
Centaurea nervosa promota
Cerastium banaticum speciosum
Cerastium candidissimum
Cerastium cerastoides
Cerastium fontanum vulgare
Chamaecytisus hirsutus (Χαμαικύτισος ο χνουδωτός)
Cirsium mairei
Colchicum boissieri
Coronilla varia
Corydalis parnassica
Cynoglottis barrelieri serpentinicola
Delphinium fissum
Dianthus biflorus
Dianthus haematocalyx ventricosus
Dianthus stenopetalus
Dianthus tymphresteus
Draba lacaitae
Draba lasiocarpa dolichostyla
Draba parnassica
Dryopteris villarii villarii
Drypis spinosa
Edraianthus parnassicus
Epilobium alsinifolium
Epilobium anagallidifolium
Epilobium gemmascens
Erigeron glabratus
Erophila verna verna
Erysimum cephalonicum
Euphorbia deflexa
Festuca alpina briquetii
Gagea fistulosa
Gagea granatellii
Gagea pusilla
Gagea villosa
Galium citraceum
Galium incanum incanum
Galium thymifolium
Gentiana lutea
Gentianella ciliata
Geocaryum pindicolum
Geranium macrostylum
Geum heterocarpum
Gnaphalium hoppeanum magellense
Gnaphalium roeseri roeseri
Heracleum sphondylium pyrenaicum
Hypericum rumeliacum apollinis
Juniperus communis alpina (Νάνο βουνόκεδρο)
Juniperus communis hemisphaerica (Βουνόκεδρο το ημισφαιρικό)
Juniperus foetidissima (Βουνοκυπάρισσο)
Lactuca intricata
Lamium garganicum pictum
Laserpitium pseudomeum
Laserpitium siler garganicum
Lepidium hirtum nebrodense
Linum elegans
Linum flavum albanicum
Luzula sudetica
Malcolmia orsiniana angulifolia
Malva neglecta
Minuartia confusa
Minuartia hirsuta eurytanica
Minuartia juniperina
Minuartia recurva juresii
Minuartia stellata
Myosotis minutiflora
Omphalodes luciliae scopulorum
Orobanche major
Orobanche schultzii
Oxyria digyna
Paronychia polygonifolia
Peucedanum oligophyllum
Pinguicula balcanica balcanica
Plantago atrata graeca
Poa macedonica
Poa trichophylla
Polygala nicaeensis mediterranea
Ptilotrichum cyclocarpum cyclocarpum
Ranunculus ficarioides
Rhamnus alpinus fallax (Ράμνος ο Αλπικός)
Rhamnus sibthorpianus (Ράμνος του Σίμπθορπ)
Rhinanthus pubescens
Rindera graeca
Saxifraga adsendens parnassica
Saxifraga marginata
Saxifraga paniculata
Saxifraga rotundifolia taygetea
Saxifraga sempervivum
Saxifraga sibthorpii
Saxifraga spruneri
Scabiosa taygetea taygetea
Scorzonera purpurea peristerica
Scutellaria alpina
Scutellaria rupestris adenotricha
Sedum apoleipon
Sedum atratum
Silene auriculata
Silene barbeyana
Silene bupleuroides bupleuroides
Silene caesia
Silene fabarioides
Silene parnassica parnassica
Silene pusilla pusilla
Silene vulgaris prostrata
Smyrnium perfoliatum perfoliatum
Sorbus aria aria (Ασημοσορδιά)
Sorbus aria cretica (Κρητική ασημοσορδιά)
Taraxacum amborum
Taraxacum epirense
Taraxacum graecofontanum
Taraxacum parnassicum
Tephroseris integrifolia integrifolia
Thamnosciadium junceum
Thesium parnassi
Thlaspi microphyllum
Thlaspi ochroleucum
Thlaspi rivale
Thymus rechingeri rechingeri
Trifolium hybridum anatolicum
Trifolium hybridum hybridum
Trifolium noricum
Trifolium parnassi
Trinia frigida
Trisetum splendens tenue
Verbascum reiseri
Verbascum speciosum megaphlomos
Veronica erinoides
Vincetoxicum hirundinaria nivale
Viola aetolica
Viola alba dehnhardtii
Viola graeca
Viola parvula
Viola poetica
Αξιόλογα Θηλαστικά
Canis lupus (Λύκος)
Lepus europaeus carpathous (Λαγός της Καρπάθου)
Lepus europaeus creticus (Λαγός της Κρήτης)
Lepus europaeus cyrensis (Λαγός)
Lepus europaeus ghigii (Λαγός)
Lepus europaeus meridici (Λαγός του Μερίντισι)
Lepus europaeus niethammeri (Λαγός του Νιεθάμμερ)
Lepus europaeus parnassius (Λαγός του Παρνασσού)
Lepus europaeus rhodius (Λαγός της Ρόδου)
Lutra lutra (Βίδρα)
Rupicapra rupicapra balcanica (Αγριόγιδο)
Sciurus vulgaris ameliae (Σκίουρος Αμέλιος)
Sciurus vulgaris lilaeus (Σκίουρος ο Λιλέος)
Αξιόλογα Πτηνά
Accipiter nisus nisus (Τσιχλογέρακο)
Anthus campestris campestris (Χαμοκελάδα)
Apus melba melba (Σκεπαρνάς)
Aquila chrysaetos chrysaetos (Χρυσαητός)
Bubo bubo bubo (Μπούφος)
Circaetus gallicus (Φιδαητός)
Coccothraustes coccothraustes (Κοκκοθραύστης)
Columba livia livia (Αγριοπερίστερο)
Columba palumbus palumbus (Φάσσα)
Cuculus canorus (Κούκος)
Dendrocopos leucotos lilfordi (Λευκονώτης)
Dryocopus martius martius (Μαυροτσικλητάρα)
Emberiza cia (Βουνότσιχλονο)
Falco peregrinus brookei (Πετρίτης)
Falco tinnunculus (Βραχοκιρκίνεζο)
Gypaetus barbatus aureus (Γυπαητός)
Gyps fulvus (Όρνιο)
Hirundo rupestris (Βραχοχελίδονο)
Lanius collurio collurio (Αητόμαχος)
Loxia curvirostra (Σταυρομύτης)
Lullula arborea arborea (Δεντροσταρήθρα)
Motacilla cinerea (Σταχτοσουσουράδα)
Muscicapa striata striata (Σταχτομυγοχάφτης)
Neophron percnopterus (Ασπροπάρης)
Otus scops (Γκιώνης)
Parus cristatus (Σκουφοπαπαδίτσα)
Pernis apivorus (Σφηκιάρης)
Phoenicurus phoenicurus phoenicurus (Κοκκινονούρης)
Picus viridis viridis (Πρασινοτσικλητάρα)
Pyrrhocorax pyrrhocorax docilis (Κοκκινοκαλιακούδα)
Serinus serinus (Σκαρθάκι)
Sitta europaea caesia (Δεντροτσοπανάκος)
Sitta neumayer neumayer (Βραχοτσοπανάκος)
Turdus viscivorus (Τσαρτσάρα)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Bombina variegata scabra (Κιτρινοβομβίνα)
Bufo bufo bufo (Χωματόφρυνος)
Bufo viridis viridis (Πρασινόφρυνος)
Ophisaurus apodus thracius (Τυφλίτης)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη