Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Όρη Βάλτου
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00060071
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Αιτωλοακαρνανίας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 14039.23
Χερσαία Έκταση (ha) 13500.0
Συνολική Περίμετρος (km) 71.5
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 1520.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 200.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Τμήμα μιας περιοχής με πολλά χαμηλά βουνά και ποτάμια με φράγματα, μεσογειακού χαρακτήρα.
Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Αργή υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Ενδιαφέρουσα περιοχή κυρίως για την παρουσία μιας αποικίας Gyps fulvus (Όρνεα) και σπάνιων θηλαστικών.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Πλημμύρες λόγω της κατασκευής φραγμάτων. Παράνομο κυνήγι και αλιεία.
Τρωτότητα Η κατασκευή φραγμάτων πλημμυρίζει τα ποτάμια ενδιαιτήματα. Το παράνομο κυνήγι και η αλιεία αυξάνονται, καθώς οι καινούργιοι δρόμοι διευκολύνουν την πρόσβαση.
Προτεραιότητα προστασίας Δευτερεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Felis silvestris morea (Αγριόγατος του Μωριά)
Lutra lutra (Βίδρα)
Αξιόλογα Πτηνά
Gyps fulvus (Όρνιο)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη