Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Νότια Μάνη, Όρος Σαγγιάς και Ακρωτήριο Ταίναρο
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00010222
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Λακωνίας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 22327.87
Χερσαία Έκταση (ha) 22300.0
Συνολική Περίμετρος (km) 110.3
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 1218.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Γυμνές ορεινές πλαγιές και το χαρακτηριστικό τοπίο με τα χωριά της Μάνης και τους ελαιώνες στις πεδιάδες, βοσκοτόπια στα βουνά και γκρεμοί κυρίως στην ακτή.
Κατάσταση Τόπου Υποβαθμισμένη
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Αργή υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Θαλάσσιοι γκρεμοί, σημαντικοί για τα αρπακτικά πουλιά που φωλιάζουν, τα οποία κυνηγούν πιο πολύ στην ενδοχώρα. Το ακρωτήρι Ταίναρο, στα νότια της Μάνης προσελκύει μεταναστευτικά πουλιά και είναι σημαντική περιοχή για τα αρπακτικά. Επίσης υπάρχουν σπάνια και / ή ενδημικά φυτά.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Παράνομο κυνήγι των μεταναστευτικών πουλιών, αυξανόμενη όχληση λόγω τουριστικής ανάπτυξης, επέκταση του οδικού δικτύου.
Τρωτότητα Το κυνήγι των μεταναστευτικών πουλιών είναι μείζον πρόβλημα.
Προτεραιότητα προστασίας Πρωτεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Allium circinnatum peloponnesiacum
Allium maniaticum
Asperula taygetea
Ballota pseudodictamnus
Brassica cretica laconica
Convolvulus pentapetaloides
Crocus goulimyi
Crocus niveus
Fritillaria davisii
Gomphocarpus fruticosus (Γομφόκαρπος ο θαμνοειδής)
Helichrysum taenari
Hymenonema laconicum
Lilium candidum
Lithodora zahnii
Neatostema apulum
Onosma sangiasense
Orobanche fuliginosa
Scaligeria moreana
Silene integripetala integripetala
Stachys messeniaca
Tulipa goulimyi
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Anthus campestris campestris (Χαμοκελάδα)
Apus melba melba (Σκεπαρνάς)
Aquila heliaca heliaca (Βασιλαητός)
Athene noctua (Κουκουβάγια)
Bubo bubo bubo (Μπούφος)
Buteo buteo buteo (Γερακίνα)
Calandrella brachydactyla (Μικρογαλιάντρα)
Caprimulgus europaeus (Γυδοβυζάχτρα)
Circaetus gallicus (Φιδαητός)
Corvus corax corax (Κόρακας)
Emberiza cirlus (Σιρλοτσίχλονο)
Emberiza melanocephala (Αμπελουργός)
Falco eleonorae (Μαυροπετρίτης)
Falco peregrinus peregrinus (Πετρίτης)
Falco tinnunculus (Βραχοκιρκίνεζο)
Galerida cristata caucausica (Κατσουλιέρης)
Gyps fulvus (Όρνιο)
Hieraaetus fasciatus (Σπιζαητός)
Hippolais pallida elaeica (Ωχροστριτσίδα)
Lanius senator senator (Κοκκινοκέφαλος)
Luscinia megarhynchos (Αηδόνι)
Monticola solitarius (Γαλαζοκότσυφας)
Nycticorax nycticorax (Νυχτοκόρακας)
Oenanthe hispanica (Ασπροκώλα)
Oenanthe oenanthe oenanthe (Σταχτοπετρόκλης)
Saxicola torquata (Μαυρολαίμης)
Sitta neumayer neumayer (Βραχοτσοπανάκος)
Sylvia cantillans albistriata (Κοκκινοτσιροβάκος)
Sylvia melanocephala melanocephala (Μαυροτσιροβάκος)
Sylvia rueppelli (Μουστακοτσιροβάκος)
Turdus merula merula (Κότσυφας)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Cyrtodactylus kotschyi bileki (Κυρτοδάκτυλος του Μπίλεκ)
Cyrtodactylus kotschyi saronicus x schultzewesturnii (Κυρτοδάκτυλος υβρίδιο)
Cyrtodactylus kotschyi schultzewestrumi (Κυρτοδάκτυλος του Σουλτσεβέρστρουμ)
Cyrtodactylus kotschyi tinensis (Κυρτοδάκτυλος της Τήνου)
Hyla arborea arborea (Δεντροβάτραχος)
Podarcis peloponnesiaca lais (Γουστέρα της Βόρειας Πελοποννήσου)
Podarcis peloponnesiaca peloponnesiaca (Γουστέρα της Πελοποννήσου)
Podarcis peloponnesiaca thais (Γουστέρα της Αργολίδας)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη