Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Νήσος Νικουρία Αμοργού
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00030031
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Κυκλάδων
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 291.00
Χερσαία Έκταση (ha) 350.0
Συνολική Περίμετρος (km) 12.6
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 345.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Νησίδα στη δυτική ακτή της Αμοργού με πυκνή μακία, θαλάσσιοι γκρεμοί και σπήλαια.
Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Αργή υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Έχει καταγραφεί Μεσογειακή Φώκια (Μonachus monachus) και Μαυροπετρίτης (Falco eleonorae).

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Παράνομη αλιεία, συλλογή των αυγών και των νεοσσών του Falco eleonorae, τουριστική (περιλαμβάνει και την οικοτουριστική) ανάπτυξη.
Τρωτότητα Περισσότερο απειλείται η Μεσογειακή Φώκια. Άλλες απειλές δεν είναι γνωστές.
Προτεραιότητα προστασίας Χωρίς Προτεραιότητα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Helichrysum amorginum
Αξιόλογα Θηλαστικά
Monachus monachus (Μεσογειακή φώκια)
Αξιόλογα Πτηνά
Falco eleonorae (Μαυροπετρίτης)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Cyrtodactylus kotschyi solerii x saronicus (Κυρτοδάκτυλος υβρίδιο)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη