Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Όρη Γράμμος και Βόϊο
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00060011
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Καστοριάς
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 78796.73
Χερσαία Έκταση (ha) 78000.0
Συνολική Περίμετρος (km) 189.6
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 2520.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 400.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Μεγάλο ορεινό σύμπλεγμα που συνδέεται με τη Βόρεια Πίνδο και είναι καλυμμένο με κωνοφόρα και πλατύφυλλα δέντρα. Επίσης υπάρχουν πολυάριθμοι μικροί βραχώδεις σχηματισμοί.
Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Αργή υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Σημαντικό ενδιαίτημα για μεγάλα θηλαστικά όπως: Canis lupus (Λύκος), Ursus arctos (Kαφέ αρκούδα), Rupicapra rupicapra (Ευρωπαϊκό αγριόγιδο) κ.ά. καθώς και για δασόβια πουλιά.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Επέκταση του οδικού δικτύου, παράνομο κυνήγι, έντονη πίεση την κυνηγετική περίοδο, επέκταση και εντατικοποίηση της υλοτόμησης των ώριμων δασικών συστάδων, υπερβόσκηση τοπικά.
Τρωτότητα Η εντατικοποιήση της υλοτόμησης και το παράνομο κυνήγι είναι οι κύριες απειλές για τα μεγάλα θηλαστικά και την βιοποικιλότητα.
Προτεραιότητα προστασίας Πρωτεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Abies borisii-regis (Μακεδονικό έλατο)
Acer campestre (Σφενδάμι πεδινό)
Achillea abrotanoides
Achillea chrysocoma
Achillea distans
Acinos alpinus majoranifolius
Agrostis rupestris
Alchemilla heterotricha
Alchemilla incisa
Alchemilla lanuginosa
Alchemilla xanthochlora
Allium moschatum
Alyssum heldreichii
Amphoricarpos neumayeri murbeckii
Androsace villosa
Antennaria dioica
Anthemis cretica carpatica
Anthyllis aurea
Anthyllis vulneraria pulchella
Arenaria biflora
Arenaria conferta serpentinii
Artemisia eriantha
Asperula doerfleri
Asplenium cuneifolium
Aster alpinus
Astragalus onobrychis
Astragalus pubiflorus
Astragalus sirinicus
Athamanta albanica
Aubrieta scardica
Aurinia corymbosa
Aurinia gionae
Berberis vulgaris (Βερβερίς η κοινή)
Bornmuellera baldaccii baldaccii
Calycocorsus stipitatus
Campanula foliosa
Campanula radicosa
Campanula trichocalycina
Campanula velebitica
Cardamine carnosa
Cardamine glauca
Cardamine plumieri
Cardamine raphanifolia barbareoides
Carex acuta
Carex flacca flacca
Carex lepidocarpa
Carex sempervirens
Carum graecum serpentinicum
Centaurea deustiformis
Centaurea epirota
Centaurea napulifera velenovskyi
Cerastium banaticum speciosum
Cerastium cerastoides
Chaerophyllum aromaticum
Chaerophyllum aureum
Chamaecytisus polytrichus (Χαμαικύτισος ο πολύτριχος)
Cirsium tymphaeum
Colchicum triphyllum
Crepis guioliana
Crepis viscidula geracioides
Crocus cvijicii
Cynoglottis barrelieri serpentinicola
Cystopteris dickieana
Cytisus procumbens (Κύτισος ο έρπων)
Dactylorhiza pindica
Daphne mezereum (Δαφνούλα η μεζέρειος)
Dianthus deltoides degenii
Dianthus haematocalyx pindicola
Dianthus pinifolius lilacinus
Dianthus stenopetalus
Dianthus sylvestris sylvestris
Doronicum austriacum
Edraianthus tenuifolius
Eleocharis quinqueflora
Epilobium alsinifolium
Epilobium angustifolium
Epilobium gemmascens
Epilobium montanum
Epilobium parviflorum
Epipactis palustris
Epipogium aphyllum
Erigeron alpinus
Erigeron atticus
Erigeron glabratus
Erysimum cuspidatum
Erysimum microstylum
Euphorbia amygdaloides amygdaloides
Euphorbia amygdaloides heldreichii
Euphorbia flavicoma
Euphorbia glabriflora (Ευφόρβια η λειανθής)
Euphrasia liburnica
Fagus sylvatica orientalis (Ανατολική οξυά)
Fagus sylvatica sylvatica (Ευρωπαϊκή οξυά)
Ferulago campestris
Ferulago sylvatica sylvatica
Festuca horvatiana
Festuca peristerea
Fritillaria epirotica
Fumana bonapartei (Φουμάνα μποναπαρτέι)
Gagea bohemica
Galium breviramosum
Galium monasterium
Genista depressa (Γενίστα η πεπιεσμένη)
Genista januensis (Γενίστα του Γιανουέν)
Genista radiata (Γενίστα η ακτινωτή)
Gentiana lutea
Gentiana verna balcanica
Gentianella bulgarica (Γεντιανέλλα η Βουλγαρική)
Gentianella ciliata
Geocaryum capillifolium
Geranium aristatum
Geranium reflexum
Geranium sylvaticum sylvaticum
Gnaphalium hoppeanum magellense
Gnaphalium supinum
Helianthemum canum canum (Ηλιάνθεμο)
Heracleum sphondylium pyrenaicum
Hieracium ferdinandi-coburgi
Hieracium naegelianiforme
Hieracium piloselloides
Hieracium scardicum
Hieracium waldsteinii
Hypericum linarioides
Hypericum rumeliacum apollinis
Hypochoeris maculata
Inula hirta
Iris germanica
Jasione jankae
Jasione laevis orbiculata
Jovibarba heuffelii
Juncus alpinus alpinus
Juniperus communis alpina (Νάνο βουνόκεδρο)
Lactuca intricata
Lactuca visianii
Laserpitium siler garganicum
Ligusticum rhizomaticum
Lilium carniolicum albanicum
Limosella aquatica
Linum capitatum serrulatum
Linum flavum albanicum
Linum punctatum pycnophyllum
Luzula sudetica
Matricaria caucasica
Minuartia baldaccii
Minuartia garckeana
Minuartia glomerata macedonica
Minuartia hirsuta falcata
Minuartia recurva juresii
Myosotis sylvatica subarvensis
Narcissus poeticus radiiflorus
Onobrychis montana scardica
Onosma pygmaeum
Ophioglossum vulgatum
Ophrys mammosa grammica
Orobanche gracilis
Orobanche rechingeri
Oxytropis prenja
Pedicularis leucodon leucodon
Pedicularis olympica
Peucedanum austriacum
Peucedanum oligophyllum
Peucedanum schottii
Peucedanum stridii
Phyteuma orbiculare
Pimpinella tragium polyclada
Pinguicula balcanica balcanica
Pinus nigra nigra (Μαυρόπευκο)
Pinus nigra pallasiana (Ανατολικό μαυρόπευκο)
Plantago argentea
Plantago atrata graeca
Poa ophiolithica
Polygala nicaeensis mediterranea
Polygonatum verticillatum
Polygonum alpinum
Polygonum bistorta
Potentilla australis
Ptilotrichum cyclocarpum pindicum
Ranunculus brevifolius pindicus
Ranunculus platanifolius
Ranunculus serbicus
Rhamnus alpinus fallax (Ράμνος ο Αλπικός)
Rhamnus saxatilis prunifolius (Ράμνος ο προυνόφυλλος)
Rhinanthus melampyroides
Rhynchocorys elephas elephas
Rindera graeca
Rorippa pyrenaica
Sagina saginoides
Saponaria bellidifolia
Saponaria sicula intermedia
Saxifraga adsendens adsendens
Saxifraga exarata
Saxifraga marginata
Saxifraga paniculata
Saxifraga porophylla frederici-augusti
Saxifraga rotundifolia heucherifolia
Saxifraga rotundifolia taygetea
Scabiosa graminifolia graminifolia
Scabiosa taygetea portae
Scabiosa triniifolia
Scrophularia canina canina
Scutellaria alpina
Sedum alpestre
Sedum atratum
Sedum grisebachii horakii
Sedum tymphaeum
Senecio ovatus
Seseli peucedanoides
Sibbaldia parviflora
Silene bupleuroides bupleuroides
Silene caesia
Silene damboldtiana
Silene fabarioides
Silene haussknechtii
Silene multicaulis genistifolia
Silene multicaulis multicaulis
Silene parnassica parnassica
Silene parnassica pindicola
Silene pusilla pusilla
Silene scwarzenbergeri
Silene vulgaris prostrata
Soldanella pindicola
Solenanthus albanicus
Sorbus aria aria (Ασημοσορδιά)
Stachys recta baldaccii
Stellaria glochidisperma
Tephroseris integrifolia integrifolia
Thesium linophyllon linophyllon
Thesium parnassi
Thesium vlachorum
Thlaspi microphyllum
Thlaspi ochroleucum
Thymus praecox jankae
Thymus praecox zygiformis
Trifolium badium
Trifolium parnassi
Trinia glauca pindica
Trisetum splendens tenue
Vaccinium myrtillus (Βακκίνιο ο μύρτιλλος)
Valeriana crinii epirotica
Veratrum nigrum
Verbascum adenanthum
Veronica aphylla
Veronica bozakmanii
Veronica triloba
Viola odorata
Viola orphanidis orphanidis
Viola riviniana
Αξιόλογα Θηλαστικά
Canis lupus (Λύκος)
Felis silvestris morea (Αγριόγατος του Μωριά)
Rupicapra rupicapra balcanica (Αγριόγιδο)
Ursus arctos (Αρκούδα)
Αξιόλογα Πτηνά
Aegolius funereus (Ελατόμπουφος)
Alauda arvensis arvensis (Σταρήθρα)
Alectoris graeca (Πετροπέρδικα)
Anthus spinoletta spinoletta (Νεροκελάδα)
Anthus trivialis trivialis (Δενδροκελάδα)
Aquila chrysaetos chrysaetos (Χρυσαητός)
Aquila pomarina (Κραυγαητός)
Caprimulgus europaeus (Γυδοβυζάχτρα)
Certhia familiaris familiaris (Βουνοδεντροβάτης)
Circaetus gallicus (Φιδαητός)
Dendrocopos medius medius (Μεσοτσικλητάρα)
Emberiza citrinella (Χιρλοτσίχλονο)
Eremophila alpestris balcanica (Χιονάδα)
Falco eleonorae (Μαυροπετρίτης)
Ficedula semitorquata (Δρυομυγοχάφτης)
Gyps fulvus (Όρνιο)
Lanius collurio collurio (Αητόμαχος)
Lullula arborea arborea (Δεντροσταρήθρα)
Neophron percnopterus (Ασπροπάρης)
Pernis apivorus (Σφηκιάρης)
Picus canus canus (Σταχτοτσικλητάρα)
Prunella collaris (Χιονοψάλτης)
Prunella modularis (Θαμνοψάλτης)
Pyrrhocorax pyrrhocorax docilis (Κοκκινοκαλιακούδα)
Sylvia nisoria nisoria (Ψαλτοτσιροβάκος)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Bombina variegata scabra (Κιτρινοβομβίνα)
Triturus alpestris alpestris(t.a. veluchiensis) (Αλπικός Τρίτωνας)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη