Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Ξηρολίμνη (Λίμνη Φαναρίου)
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00200036
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Ροδόπης
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 367.43
Χερσαία Έκταση (ha) 400.0
Συνολική Περίμετρος (km) 9.0
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 1.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Παράκτια λιμνοθάλασσα που χωρίζεται από τη θάλασσα με μια αμμώδη ακτή.
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Ταχεία υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Έντονο κυνήγι, παράκτιος τουρισμός, εντατικοποίηση των ιχθυοκαλλιεργειών.
Τρωτότητα Το κυνήγι αποτελεί μεγάλη απειλή και μειώνει τη σημαντικότητα της περιοχής ως χώρο διαχείμανσης για πάπιες και φαλαρίδες. Ο παραθαλάσσιος τουρισμός το καλοκαίρι αυξάνεται.
Προτεραιότητα προστασίας Δευτερεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Anthus campestris campestris (Χαμοκελάδα)
Burhinus oedicnemus oedicnemus (Πετροτριλίδα)
Calandrella brachydactyla (Μικρογαλιάντρα)
Coracias garrulus (Χαλκοκουρούνα)
Glareola pratincola (Νεροχελίδονο)
Himantopus himantopus (Καλαμοκανάς)
Melanocorypha calandra calandra (Γαλιάντρα)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Natrix tessellata tessellata (Κυβόφιδο)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη