Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Ορεινό συγκρότημα Πηλίου - Μαυροβουνίου
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00060018
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Μαγνησίας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 63232.98
Χερσαία Έκταση (ha) 60000.0
Συνολική Περίμετρος (km) 246.6
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 1610.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Σύμπλεγμα βουνών μεσαίου ύψους, που καλύπτεται με πλατύφυλλα δάση.
Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Αργή υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Δάση μεγάλης ηλικίας, με υψηλή βιοποικιλότητα, σημαντικά δάση για σπάνια ζώα και φυτά.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Κατασκευή δρόμου στην απομονωμένη ανατολική πλευρά. Παράνομο κυνήγι και κατασκευή τουριστικών εγκαταστάσεων.
Τρωτότητα Η εντατικοποίηση της τουριστικής εκμετάλλευσης θα οδηγήσει στον κατακερματισμό του ώριμου δάσους.
Προτεραιότητα προστασίας Δευτερεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Abies borisii-regis (Μακεδονικό έλατο)
Alkanna pelia
Anthemis cretica cretica
Barbarea vulgaris
Berberis cretica (Βερβερίς η κρητική)
Buxus sempervirens (Πυξός)
Campanula incurva
Campanula trichocalycina
Cardamine raphanifolia acris
Centaurea attica drakiensis
Centaurea pelia
Cerastium candidissimum
Chaerophyllum aureum
Coronilla varia
Daphne laureola laureola (Δαφνούλα η δαφνοειδής)
Dianthus gracilis gracilis
Epilobium parviflorum
Erysimum microstylum
Euphorbia amygdaloides heldreichii
Euphorbia deflexa
Gentiana asclepiadea
Heracleum sphondylium ternatum
Ilex aquifolium (Αρκουδοπούρναρο)
Lavatera thuringiaca ambigua (Λαβατέρα η αμφίβολη)
Lesquereuxia syriaca
Linum elegans
Menyanthes trifoliata
Orthilia secunda
Peucedanum austriacum
Polygala nicaeensis mediterranea
Populus tremula (Τρεμόλευκα)
Pterocephalus perrenis perrenis
Ranunculus trichophyllus trichophyllus
Rubus idaeus (Σμεουρδιά)
Rubus saxatilis
Rumex obtusifolius transiens
Salix caprea (Γιδοϊτιά)
Silene compacta
Silene gigantea rhodopea
Silene multicaulis genistifolia
Soldanella pelia
Thlaspi rivale
Trinia glauca glauca
Vaccinium myrtillus (Βακκίνιο ο μύρτιλλος)
Verbascum aphentulium
Verbascum phlomoides
Veronica officinalis
Veronica urticifolia
Vicia cracca tenuifolia
Viola alba thessala
Viola odorata
Viola rausii
Viola reichenbachiana
Αξιόλογα Θηλαστικά
Canis lupus (Λύκος)
Αξιόλογα Πτηνά
Accipiter brevipes (Σαΐνι)
Apus melba melba (Σκεπαρνάς)
Aquila chrysaetos chrysaetos (Χρυσαητός)
Aquila pomarina (Κραυγαητός)
Buteo buteo vulpinus (Γερακίνα …)
Buteo rufinus rufinus (Αητογερακίνα)
Calandrella brachydactyla (Μικρογαλιάντρα)
Caprimulgus europaeus (Γυδοβυζάχτρα)
Circaetus gallicus (Φιδαητός)
Columba oenas oenas (Φασσοπερίστερο)
Coracias garrulus (Χαλκοκουρούνα)
Dendrocopos leucotos lilfordi (Λευκονώτης)
Dendrocopos medius medius (Μεσοτσικλητάρα)
Dendrocopos syriacus (Βαλκανοτσικλητάρα)
Emberiza hortulana (Βλάχος)
Falco eleonorae (Μαυροπετρίτης)
Falco peregrinus brookei (Πετρίτης)
Falco subbuteo (Δεντρογέρακο)
Ficedula semitorquata (Δρυομυγοχάφτης)
Hieraaetus pennatus (Σταυραητός)
Lanius collurio collurio (Αητόμαχος)
Lullula arborea arborea (Δεντροσταρήθρα)
Monticola solitarius (Γαλαζοκότσυφας)
Neophron percnopterus (Ασπροπάρης)
Parus palustris (Καστανοπαπαδίτσα)
Pernis apivorus (Σφηκιάρης)
Phylloscopus bonelli orientalis (Βουνοφυλλοσκόπος)
Sitta europaea caesia (Δεντροτσοπανάκος)
Sitta neumayer neumayer (Βραχοτσοπανάκος)
Strix aluco aluco (Χουχουριστής)
Sylvia cantillans albistriata (Κοκκινοτσιροβάκος)
Sylvia curruca curruca (Λαλοτσιροβάκος)
Sylvia hortensis crassirostris (Δεντροτσιροβάκος)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Bufo viridis viridis (Πρασινόφρυνος)
Hyla arborea arborea (Δεντροβάτραχος)
Testudo hermanni hermanni (Ονυχοχελώνα)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη