Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Νήσος Σκιάθος
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00030009
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Μαγνησίας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 4732.45
Χερσαία Έκταση (ha) 3600.0
Συνολική Περίμετρος (km) 47.9
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 427.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Δασώδες νησί με μερικούς μικρούς υγρότοπους.
Κατάσταση Τόπου Υποβαθμισμένη
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Αργή υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Οι υγρότοποι προσελκύουν ποικιλία υδρόβιων πουλιών κατά την ανοιξιάτικη μετανάστευση.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα Η κύρια απειλή είναι ο τουρισμός. Οι υγρότοποι καταστρέφονται.
Προτεραιότητα προστασίας Χωρίς Προτεραιότητα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Aceras anthropophorum
Brassica cretica cretica
Campanula sciathia
Campanula spatulata spatulata
Daphne gnidioides (Δαφνούλα η γκνιδιοειδής)
Helleborus cyclophyllus
Lathyrus digitatus
Malcolmia macrocalyx macrocalyx
Orchis boryi
Pinus halepensis (Κοινό πεύκο)
Pinus pinea (Κουκουναριά)
Serapias orientalis orientalis
Verbascum aphentulium
Viola alba thessala
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Accipiter nisus nisus (Τσιχλογέρακο)
Alectoris chukar (Νησιώτικη πέρδικα)
Anthus campestris campestris (Χαμοκελάδα)
Apus melba melba (Σκεπαρνάς)
Apus pallidus illyricus (Ωχροσταχτάρα)
Calandrella brachydactyla (Μικρογαλιάντρα)
Calonectris diomedea (Αρτέμης)
Caprimulgus europaeus (Γυδοβυζάχτρα)
Falco eleonorae (Μαυροπετρίτης)
Falco peregrinus peregrinus (Πετρίτης)
Falco subbuteo (Δεντρογέρακο)
Ixobrychus minutus (Μικροτσικνιάς)
Muscicapa striata striata (Σταχτομυγοχάφτης)
Tringa glareola (Λασπότριγγας)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Elaphe quatuorlineata quatuorlineata (Λαφίτης)
Hyla arborea arborea (Δεντροβάτραχος)
Lacerta trilineata trilineata (Τρανόσαυρα)
Lacerta viridis viridis (Πρασινόσαυρα)
Malpolon monspessulanus insignitus (Σαπίτης)
Ophisaurus apodus thracius (Τυφλίτης)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Poecilimon thessalicus (Ποκιλίμων ο Θεσσαλός)
Σχόλια για τα είδη