Στοιχεία Είδους

Όνομα Pinus halepensis
Υποείδος
Ημερομηνία 01/03/1993
Τελευταία Ενημέρωση 01/03/1994
Προηγούμενες Oνομασίες
Κοινή Ονομασία Κοινό πεύκο
Είδος Οργανισμού Φυτό
Τάση Μείωση
Απειλές
Βοσκή, Διάνοιξη δρόμων, Δόμηση, Άλλες απειλές
Σχόλια απειλών FIRE AND GRAZING
Κατάσταση Διατήρησης
Ελλάδα Μη απειλούμενο
Ε.Ε.
Βιόσφαιρα Μη απειλούμενο
Γνωρίσματα
Σχόλια Γνωρισμάτων
Μέτρα
Προτεραιότητα Προστασίας Χωρίς προτεραιότητα
Ενδιαιτήματα
Παγκόσμια Εξάπλωση SICILY/SARDENIA/JUGOSLAVIA/ITALY/SPAIN/FRANCE/CORSICA/BALEARIC ISLANDS/N.AFRICA

Τόποι εμφάνισης του είδους "Pinus halepensis "

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Κωδικός τόπου Τόπος Κατηγορία τόπου Γεωγραφική ενότητα
A00030034 Δάσος Μογκοστού,Βάλτου Σουλίου Βιότοπος CORINE Νομός Κορινθίας
A00060020 Νήσοι Βόρειοι Σποράδες Βιότοπος CORINE Νομός Μαγνησίας
A00060033 Νήσος Αγκίστρι Βιότοπος CORINE Νομός Αττικής
A00030009 Νήσος Σκιάθος Βιότοπος CORINE Νομός Μαγνησίας