Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Δάσος Μογκοστού,Βάλτου Σουλίου
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00030034
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Κορινθίας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 644.97
Χερσαία Έκταση (ha) 600.0
Συνολική Περίμετρος (km) 12.1
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 953.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 700.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Μικτο δάσος από πεύκα, έλατα και αειθαλή πλατύφυλλα.
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Αργή υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Αντιπροσωπευτικός τύπος δάσους στην βόρεια Πελοπόννησο.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Φωτιές, παράνομη υλοτόμηση.
Τρωτότητα Εμφανίζονται πολλές πυρκαγιές.
Προτεραιότητα προστασίας Χωρίς Προτεραιότητα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Pinus halepensis (Κοινό πεύκο)
Pinus nigra nigra (Μαυρόπευκο)
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Caprimulgus europaeus (Γυδοβυζάχτρα)
Lanius collurio collurio (Αητόμαχος)
Lullula arborea arborea (Δεντροσταρήθρα)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη