Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Νότια και Δυτική Ζάκυνθος
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00060093
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Ζακύνθου
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 22064.81
Χερσαία Έκταση (ha) 23000.0
Συνολική Περίμετρος (km) 196.1
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 756.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Η νότια ακτή (μια μεγάλη αμμώδης παραλία) και ο λοφώδης άξονας της Ζακύνθου, πεύκα, θαμνώνες και μακία διασταυρώνονται με καλλιέργειες μικρής έκτασης. Επίσης υπάρχουν μεγάλες απρόσιτες βραχώδεις ακτές.
Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Ταχεία υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Πολύ σημαντική περιοχή για τη Caretta caretta (Θαλάσσια χελώνα) και τη Monachus monachus (Μεσογειακή φώκια).

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Πυρκαγιές, τουριστική ανάπτυξη, δόμηση τουριστικών εγκαταστάσεων. Ρύπανση από αστικά και από την επεξεργασία της ελιάς απόβλητα. Έντονο και παράνομο κυνήγι και αλιεία. Θαλάσσιος ευτροφισμός τοπικά, ενόχληση, ρίψη απορριμμάτων.
Τρωτότητα Τουριστική ανάπτυξη, επακόλουθη εντατικοποίηση της λαθραλιείας και ρύπανση.
Προτεραιότητα προστασίας Πολύ Επείγουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Fritillaria messanensis
Paeonia mascula russii
Serapias neglecta ionica
Αξιόλογα Θηλαστικά
Monachus monachus (Μεσογειακή φώκια)
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Algyroides moreoticus (Πελοπονησσιακή σαύρα)
Caretta caretta caretta (Χελώνα καρέττα)
Coluber gemonensis gemonensis
Elaphe quatuorlineata quatuorlineata (Λαφίτης)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη