Στοιχεία Είδους

Όνομα Serapias neglecta
Υποείδος ionica
Ημερομηνία 01/03/1993
Τελευταία Ενημέρωση 01/03/1994
Προηγούμενες Oνομασίες Serapias ionica
Κοινή Ονομασία
Είδος Οργανισμού Φυτό
Τάση Σταθερότητα
Απειλές
Σχόλια απειλών
Κατάσταση Διατήρησης
Ελλάδα Σπάνιο
Ε.Ε.
Βιόσφαιρα Σπάνιο
Γνωρίσματα
Σχόλια Γνωρισμάτων
Μέτρα
Προτεραιότητα Προστασίας Δευτερεύουσα
Ενδιαιτήματα
Παγκόσμια Εξάπλωση JUGOSLAVIA

Τόποι εμφάνισης του είδους "Serapias neglecta - ionica "

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Κωδικός τόπου Τόπος Κατηγορία τόπου Γεωγραφική ενότητα
A00040043 Βορειοδυτική Ζάκυνθος Βιότοπος CORINE Νομός Ζακύνθου
A00010227 Νήσοι Στροφάδες Βιότοπος CORINE Νομός Ζακύνθου
A00060093 Νότια και Δυτική Ζάκυνθος Βιότοπος CORINE Νομός Ζακύνθου