Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Βορειοδυτική Ζάκυνθος
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00040043
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Ζακύνθου
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 8558.26
Χερσαία Έκταση (ha) 8300.0
Συνολική Περίμετρος (km) 106.5
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 756.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Περιοχή με ποικίλα χαρακτηριστικά. Υπάρχουν λόφοι με φρύγανα και θάμνους, μικρά πευκοδάση, καλλιεργήσιμες εκτάσεις, ελαιώνες κτλ.
Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Αργή υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Η αξία της περιοχής βρίσκεται στην ύπαρξη της Paeonia mascula russi και κάποιων άλλων σπάνιων φυτών.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Επέκταση του οδικού δικτύου, τουριστική ανάπτυξη, πυρκαγιές.
Τρωτότητα Ανθρώπινες δραστηριότητες όπως η βόσκηση κοπαδιών, η επέκταση του οδικού δικτύου και ο τουρισμός, απειλούν τα σπάνια φυτά.
Προτεραιότητα προστασίας Δευτερεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Fritillaria messanensis
Paeonia mascula russii
Serapias neglecta ionica
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Algyroides moreoticus (Πελοπονησσιακή σαύρα)
Coluber gemonensis gemonensis
Elaphe quatuorlineata quatuorlineata (Λαφίτης)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη