Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Νότιος και Ανατολικός Παρνασσός
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00010052
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Φωκίδας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 12877.35
Χερσαία Έκταση (ha) 12000.0
Συνολική Περίμετρος (km) 102.6
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 2457.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 500.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Δασώδες βουνό με αλπικούς βοσκότοπους, πολλούς γυμνούς βράχους στη βάση των λόφων, πάνω από τα 1800 m και κάτω από τα 1200 m. Εντυπωσιακοί γκρεμοί στα νότια και στα δυτικά. Το δάσος είναι από Abies cephalonica (Κεφαλληνιακή ελάτη).
Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Αργή υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Ορνιθολογικώς σημαντικό βουνό για τρυποκάρυδους, αρπακτικά και αλπικά πουλιά. Παρουσία σπάνιων και ενδημικών φυτών.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Η κατασκευή δρόμων για δασοκομία, εκτροφή ζώων και εξόρυξη διευκολύνει το παράνομο κυνήγι (εξαφάνιση του Ευρωπαικού αγριόγιδου και του ζαρκαδιού τον 20ο αιώνα), υπερβόσκηση κατά τόπους, σημαντική εξόρυξη βωξίτη (επιφανειακή), δύο χιονοδρομικά κέντρα προκάλεσαν καταστροφή της αλπικής βλάστησης, πυρκαγιές.
Τρωτότητα
Προτεραιότητα προστασίας Πολύ Επείγουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Abies cephalonica (Κεφαλλονίτικο έλατο)
Acantholimon echinus echinus (Ακανθολιμών ο εχίνος)
Acer heldreichii heldreichii (Αγριοπλάτανος)
Acer opalus hyrcanum (Σφενδάμι σερβικό)
Achillea ageratilofia ageratifolia
Aethionema saxatile graecum
Alkanna orientalis
Allium moschatum
Allium parnassicum minoicum
Allium parnassicum parnassicum
Alyssoides utriculata
Alyssum doerfleri
Alyssum gustavssonii
Alyssum siculum (Άλυσσο το Σικελικό)
Amelanchier ovalis cretica (Αμελάνχιερ το κρητικό)
Anemone nemorosa
Anthemis spruneri
Anthyllis montana jacquinii
Anthyllis vulneraria bulgarica
Anthyllis vulneraria pindicola
Anthyllis vulneraria pulchella
Aquilegia ottonis ottonis
Arabis auriculata (Αραβίδα η ωτιοφόρος)
Arabis bryoides
Arenaria biflora
Arenaria conferta conferta
Arenaria cretica
Arenaria filicaulis graeca
Asperula boissieri
Asperula lutea
Astragalus apollineus
Astragalus creticus rumelicus
Astragalus hellenicus
Astragalus lacteus
Astragalus sempervirens cerhalonicus
Astragalus thracicus parnassi
Athamanta densa
Berberis cretica (Βερβερίς η κρητική)
Beta nana
Bolanthus thessalus
Campanula aizoon aizoon
Campanula radicosa
Campanula rupicola
Campanula topaliana delphica
Campanula trichocalycina
Carum graecum graecum
Carum heldreichii
Centaurea affinis affinis
Centaurea affinis pallidior
Centaurea musarum
Cephalaria flava setulifera
Cerastium candidissimum
Cerastium decalvans decalvans
Chaerophyllum aureum
Colchicum boissieri
Colchicum parnassicum
Colchicum triphyllum
Convolvulus boissieri parnassicus (Κονβόλβουλος του Παρνασσού)
Coronilla varia
Corydalis parnassica
Crepis incana
Dianthus biflorus
Dianthus haematocalyx ventricosus
Dianthus pinifolius lilacinus
Draba lacaitae
Draba parnassica
Dryopteris villarii villarii
Drypis spinosa
Edraianthus parnassicus
Epilobium parviflorum
Erigeron alpinus
Erigeron atticus
Erigeron glabratus
Erodium chrysanthum
Erophila verna verna
Erysimum cuspidatum
Erysimum parnassi
Euphorbia deflexa
Euphorbia orphanidis
Ferulago sylvatica sylvatica
Festuca alpina briquetii
Festuca spectabilis affinis
Gagea bohemica
Gagea fistulosa
Gagea granatellii
Gagea minima
Gagea pusilla
Galium asparagifolium
Galium circae
Galium citraceum
Galium incanum incanum
Galium thymifolium
Genista parnassica (Γενίστα του Παρνασσού)
Geocaryum parnassicum
Geocaryum pindicolum
Geocaryum pumilum
Geranium macrorrhizum
Geranium macrostylum
Gnaphalium roeseri roeseri
Gypsophila nana
Helianthemum canum canum (Ηλιάνθεμο)
Hieracium epirense
Hieracium gaudryi
Hieracium graecum
Hieracium heldreichii
Hieracium sartorianum
Hypericum rumeliacum apollinis
Juniperus communis alpina (Νάνο βουνόκεδρο)
Juniperus communis hemisphaerica (Βουνόκεδρο το ημισφαιρικό)
Juniperus foetidissima (Βουνοκυπάρισσο)
Juniperus sabina (Αγρικυπάρισσο το Σαβίνιο)
Lactuca intricata
Lamium garganicum garganicum
Lamium garganicum pictum
Laserpitium pseudomeum
Laserpitium siler garganicum
Lepidium hirtum nebrodense
Lilium chalcedonicum
Linum elegans
Lysimachia serpyllifolia
Malcolmia orsiniana angulifolia
Malva neglecta
Minuartia confusa
Minuartia stellata
Muscari botryoides
Myosotis minutiflora
Myosotis sylvatica subarvensis
Nepeta parnassica
Omphalodes luciliae scopulorum
Onopordum acanthium parnassicum
Ornithogalum refractum
Orobanche amethystea
Orobanche schultzii
Oxyria digyna
Paeonia parnassica
Paronychia polygonifolia
Peucedanum austriacum
Phyllitis scolopendrium
Pimpinella tragium polyclada
Plantago atrata graeca
Poa trichophylla
Ranunculus brevifolius pindicus
Rhamnus alpinus fallax (Ράμνος ο Αλπικός)
Rhamnus saxatilis prunifolius (Ράμνος ο προυνόφυλλος)
Rhamnus sibthorpianus (Ράμνος του Σίμπθορπ)
Rhinanthus pubescens
Rindera graeca
Rosa dumalis (Αγριοτριανταφυλλιά η θαμνώδης)
Rubus idaeus (Σμεουρδιά)
Rumex alpestris
Rumex kerneri
Sagina saginoides
Saponaria bellidifolia
Satureja parnassica parnassica
Saxifraga adsendens parnassica
Saxifraga paniculata
Saxifraga rotundifolia taygetea
Saxifraga sempervivum
Saxifraga sibthorpii
Saxifraga spruneri
Scutellaria alpina
Scutellaria orientalis alpina
Scutellaria rupestris adenotricha
Scutellaria rupestris parnassica
Sedum apoleipon
Sedum atratum
Sedum cepaea
Senecio macedonicus
Seseli parnassicum
Silene auriculata
Silene barbeyana
Silene caesia
Silene guicciardii
Silene multicaulis multicaulis
Silene parnassica parnassica
Silene pusilla pusilla
Silene vulgaris prostrata
Sorbus umbellata (Μικρή ασημοσορδιά)
Stachys swainsonii swainsonii
Taraxacum gracilens
Taraxacum molybdocephalum
Taraxacum parnassicum
Taraxacum poliochlorum
Telephium imberati orientale
Tephroseris integrifolia integrifolia
Thamnosciadium junceum
Thesium arvense
Thesium bergeri
Thesium parnassi
Thlaspi microphyllum
Thlaspi ochroleucum
Thlaspi rivale
Thymus parnassicus
Thymus teucrioides candilicus
Trifolium parnassi
Trinia frigida
Trisetum splendens tenue
Verbascum foetidum
Verbascum speciosum megaphlomos
Veronica aphylla
Veronica erinoides
Veronica sartoriana
Veronica thymifolia
Vicia cracca tenuifolia
Vicia onobrychioides
Vincetoxicum hirundinaria nivale
Viola graeca
Viola hirta
Viola kitaibeliana
Viola odorata
Viola parvula
Viola phitosiana
Viola poetica
Viola riviniana
Αξιόλογα Θηλαστικά
Canis lupus (Λύκος)
Lepus europaeus carpathous (Λαγός της Καρπάθου)
Lepus europaeus creticus (Λαγός της Κρήτης)
Lepus europaeus cyrensis (Λαγός)
Lepus europaeus ghigii (Λαγός)
Lepus europaeus meridici (Λαγός του Μερίντισι)
Lepus europaeus niethammeri (Λαγός του Νιεθάμμερ)
Lepus europaeus parnassius (Λαγός του Παρνασσού)
Lepus europaeus rhodius (Λαγός της Ρόδου)
Martes foina (Κουνάβι)
Sus scrofa (Αγριογούρουνο)
Αξιόλογα Πτηνά
Accipiter gentilis gentilis (Διπλοσάινο)
Accipiter nisus nisus (Τσιχλογέρακο)
Alectoris graeca (Πετροπέρδικα)
Anthus trivialis trivialis (Δενδροκελάδα)
Apus melba melba (Σκεπαρνάς)
Aquila chrysaetos chrysaetos (Χρυσαητός)
Caprimulgus europaeus (Γυδοβυζάχτρα)
Circaetus gallicus (Φιδαητός)
Circus cyaneus (Βαλτόκιρκος)
Columba livia livia (Αγριοπερίστερο)
Columba oenas oenas (Φασσοπερίστερο)
Coturnix coturnix (Ορτύκι)
Dendrocopos leucotos lilfordi (Λευκονώτης)
Dendrocopos medius medius (Μεσοτσικλητάρα)
Dryocopus martius martius (Μαυροτσικλητάρα)
Emberiza caesia (Σκουρόβλαχος)
Emberiza cia (Βουνότσιχλονο)
Emberiza citrinella (Χιρλοτσίχλονο)
Emberiza hortulana (Βλάχος)
Falco biarmicus feldeggi (Χρυσογέρακο)
Falco peregrinus peregrinus (Πετρίτης)
Falco subbuteo (Δεντρογέρακο)
Gypaetus barbatus aureus (Γυπαητός)
Gyps fulvus (Όρνιο)
Hieraaetus pennatus (Σταυραητός)
Lanius collurio collurio (Αητόμαχος)
Lanius minor (Γαϊδουροκεφαλάς)
Loxia curvirostra (Σταυρομύτης)
Lullula arborea arborea (Δεντροσταρήθρα)
Neophron percnopterus (Ασπροπάρης)
Otus scops (Γκιώνης)
Parus cristatus (Σκουφοπαπαδίτσα)
Parus palustris (Καστανοπαπαδίτσα)
Pernis apivorus (Σφηκιάρης)
Phylloscopus bonelli orientalis (Βουνοφυλλοσκόπος)
Picus viridis viridis (Πρασινοτσικλητάρα)
Pyrrhocorax pyrrhocorax docilis (Κοκκινοκαλιακούδα)
Strix aluco aluco (Χουχουριστής)
Sylvia hortensis crassirostris (Δεντροτσιροβάκος)
Sylvia rueppelli (Μουστακοτσιροβάκος)
Upupa epops epops (Τσαλαπετεινός)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Bombina variegata scabra (Κιτρινοβομβίνα)
Ophisaurus apodus thracius (Τυφλίτης)
Rana dalmatina (Ευκίνητος Βάτραχος)
Testudo hermanni hermanni (Ονυχοχελώνα)
Testudo marginata (Κρασπεδωτή χελώνα)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Anthocharis damone (Ανθόχαρις του Δάμωνα)
Anthocharis gruneri (Ανθόχαρις του Γκρούνερ)
Boloria graeca graeca ?? (Μπολόρια η γραική)
Erebia melas (Ερέμπια ο μέλας)
Lycaeides argyrognomon (Λουκαΐδης ο αργυρογνώμων)
Mesoacidalia aglaia (Μεσοατσινταία η Αγλαΐα)
Papilio alexanor (Παπίλιο ο Αλεξάνωρ)
Parnassius apollo (Παρνάσσιος ο Απόλλων)
Platycleis parnassica (Πλατυκλεΐς του Παρνασσού)
Platycleis parnassica (Πλατυκλεΐς του Παρνασσού)
Σχόλια για τα είδη