Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Νήσος Τήλος
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00010084
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Δωδεκανήσου
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 6261.98
Χερσαία Έκταση (ha) 6200.0
Συνολική Περίμετρος (km) 79.8
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 654.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Βραχώδεις ακτές με θαλάσσιους γκρεμούς και σπήλαια, καθώς και μικρότερα παράκτια βράχια.
Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Αργή υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Σημαντική περιοχή για Monachus monachus (Μεσογειακή φώκια), Falco eleonorae (Μαυροπετρίτης) και πιθανώς για γύπες.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Λαθραλιεία.
Τρωτότητα
Προτεραιότητα προστασίας Δευτερεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Aristolochia parviflora
Lithodora hispidula hispidula
Medicago heyniana (Μηδική του Χεϋνιάν)
Αξιόλογα Θηλαστικά
Monachus monachus (Μεσογειακή φώκια)
Αξιόλογα Πτηνά
Falco eleonorae (Μαυροπετρίτης)
Gyps fulvus (Όρνιο)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Coluber jugularis jugularis (Μαύρος ζαμενής)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη