Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Λίμνη Καϊάφα
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00010220
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Ηλείας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 442.58
Χερσαία Έκταση (ha) 450.0
Συνολική Περίμετρος (km) 8.7
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 50.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Λιμνούλα γλυκού ή υφάλμυρου νερού, η οποία χωρίζεται από την ακτή με μια αμμώδη λωρίδα αλλά συνδέεται κατευθείαν με τη θάλασσα. Η παραλία από την πλευρά της στεριάς έχει πλαγιές και γκρεμούς με πευκοδάση. Παραθαλάσσια πεύκα στους αμμόλοφους. Ωραίο τοπίο.
Κατάσταση Τόπου Υποβαθμισμένη
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Σταθερότητα/Συντήρηση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Σημαντικός σταθμός κατά τη μετανάστευση πουλιών. Το χειμώνα προσελκύει το μεγαλύτερο πληθυσμό από Netta rufina (Φερεντίνι) στην Ελλάδα. Σπάνια αρπακτικά πουλιά εμφανίζονται στη περιφερειακή περιοχή.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα Ένα λιμάνι και ένα παραθαλάσσιο θέρετρο είχαν σχεδιαστεί, ωστόσο λειτουργεί ένα μόνο ξενοδοχείο σε μια χερσόνησο της λίμνης. Το κυνήγι είναι η σοβαρότερη απειλή.
Προτεραιότητα προστασίας Δευτερεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Tamarix hampeana (Αρμυρίκι)
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Caprimulgus europaeus (Γυδοβυζάχτρα)
Cisticola juncidis juncidis (Κιστικόλη (Ντουλαπάρης))
Emberiza cirlus (Σιρλοτσίχλονο)
Falco peregrinus peregrinus (Πετρίτης)
Hippolais pallida elaeica (Ωχροστριτσίδα)
Hirundo rustica rustica (Χελιδόνι)
Lullula arborea arborea (Δεντροσταρήθρα)
Netta rufina (Φερεντίνι)
Phalacrocorax carbo sinensis (Κορμοράνος)
Podiceps nigricollis (Μαυροβουτηχτάρι)
Sitta neumayer neumayer (Βραχοτσοπανάκος)
Tachybaptus ruficollis (Νανοβουτηχτάρι)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη