Στοιχεία Είδους

Όνομα Tamarix hampeana
Υποείδος
Ημερομηνία 01/03/1993
Τελευταία Ενημέρωση 01/03/1994
Προηγούμενες Oνομασίες Tamarix haussknechtii
Κοινή Ονομασία Αρμυρίκι
Είδος Οργανισμού Φυτό
Τάση Μείωση
Απειλές
Τουρισμός, Αποξήρανση
Σχόλια απειλών
Κατάσταση Διατήρησης
Ελλάδα Σπάνιο
Ε.Ε.
Βιόσφαιρα Μη απειλούμενο
Γνωρίσματα
Σχόλια Γνωρισμάτων
Μέτρα
Προτεραιότητα Προστασίας Δευτερεύουσα
Ενδιαιτήματα RIVER-BANKS, MARITIME SANDS
Παγκόσμια Εξάπλωση TURKEY IN EUROPE/CYPRUS/PALESTINE

Τόποι εμφάνισης του είδους "Tamarix hampeana "

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Κωδικός τόπου Τόπος Κατηγορία τόπου Γεωγραφική ενότητα
A00010219 Έλος Σχινιά - Μαραθώνα Βιότοπος CORINE Νομός Αττικής
A00010220 Λίμνη Καϊάφα Βιότοπος CORINE Νομός Ηλείας