Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Έλος Σχινιά - Μαραθώνα
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00010219
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Αττικής
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 932.18
Χερσαία Έκταση (ha) 900.0
Συνολική Περίμετρος (km) 19.2
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 92.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Έλος κοντά στην ακτή, τροφοδοτούμενο από πηγές με γλυκό νερό και αλοφιλική βλάστηση. Διαχωρίζεται από τη θάλασσα με μια αμμώδη λωρίδα με δάσος από Pinus pinea (Κουκουναριά) και μια τουριστική αμμουδιά.
Κατάσταση Τόπου Υποβαθμισμένη
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Ταχεία υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Σημαντική περιοχή για μεταναστευτικά πουλιά. Αν προστατευθεί, η τοποθεσία θα είναι πιθανή περιοχή αναπαραγωγής. Εξαιρετικά πολύτιμη τοποθεσία για βιολογική έρευνα και εκπαίδευση λόγω της εγγύτητας στην Αθήνα.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Επέκταση των τουριστικών εγκαταστάσεων (εξοχικές κατοικίες), εξαντλητική τουριστική χρήση.
Τρωτότητα Έχει σχεδόν καταστραφεί από την αστικοποίηση και τις εξοχικές κατοικίες.
Προτεραιότητα προστασίας Πολύ Επείγουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Allium bourgeaui cycladum
Fritillaria obliqua
Pinus pinea (Κουκουναριά)
Poa sinaica graeca
Tamarix hampeana (Αρμυρίκι)
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Accipiter gentilis gentilis (Διπλοσάινο)
Accipiter nisus nisus (Τσιχλογέρακο)
Acrocephalus arundinaceus (Τσιχλοποταμίδα)
Acrocephalus melanopogon (Μουστακοποταμίδα)
Acrocephalus schoenobaenus (Βουρλοποταμίδα)
Acrocephalus scirpaceus (Καλαμοποταμίδα)
Alauda arvensis arvensis (Σταρήθρα)
Alcedo atthis (Αλκυόνα)
Ardea cinerea (Σταχτοτσικνιάς)
Ardea purpurea (Πορφυροτσικνιάς)
Ardeola ralloides (Κρυπτοτσικνιάς)
Athene noctua (Κουκουβάγια)
Bubo bubo bubo (Μπούφος)
Buteo buteo buteo (Γερακίνα)
Buteo rufinus rufinus (Αητογερακίνα)
Calandrella brachydactyla (Μικρογαλιάντρα)
Caprimulgus europaeus (Γυδοβυζάχτρα)
Carduelis cannabina cannabina (Φανέτο)
Carduelis carduelis carduelis (Καρδερίνα)
Carduelis chloris chloris (Φλώρος)
Carduelis spinus (Λούγαρο)
Cettia cetti cetti (Ψευταηδόνι)
Charadrius dubius (Ποταμοσφυριχτής)
Circaetus gallicus (Φιδαητός)
Circus aeruginosus (Καλαμόκιρκος)
Circus cyaneus (Βαλτόκιρκος)
Cisticola juncidis juncidis (Κιστικόλη (Ντουλαπάρης))
Coturnix coturnix (Ορτύκι)
Cuculus canorus (Κούκος)
Egretta garzetta (Λευκοτσικνιάς)
Emberiza caesia (Σκουρόβλαχος)
Emberiza cirlus (Σιρλοτσίχλονο)
Emberiza schoeniclus schoeniclus (Καλαμοτσίχλονο)
Erithacus rubecula rubecula (Κοκκινολαίμης)
Falco naumanni (Κιρκινέζι)
Falco tinnunculus (Βραχοκιρκίνεζο)
Falco vespertinus (Μαυροκιρκίνεζο)
Ficedula parva parva (Νανομυγοχάφτης)
Fringilla coelebs coelebs (Σπίνος)
Galerida cristata caucausica (Κατσουλιέρης)
Gallinago gallinago (Μεκατσίνι)
Gallinula chloropus (Νερόκοτα)
Glareola pratincola (Νεροχελίδονο)
Grus grus (Γερανός)
Himantopus himantopus (Καλαμοκανάς)
Hippolais icterina (Κιτρινοστριτσίδα)
Hippolais pallida elaeica (Ωχροστριτσίδα)
Hirundo rustica rustica (Χελιδόνι)
Ixobrychus minutus (Μικροτσικνιάς)
Lanius collurio collurio (Αητόμαχος)
Larus argentatus cachinans (Ασημόγλαρος ο καγχάζων)
Larus minutus (Νανόγλαρος)
Luscinia megarhynchos (Αηδόνι)
Miliaria calandra (Τσιφτάς)
Motacilla alba alba (Λευκοσουσουράδα)
Motacilla cinerea (Σταχτοσουσουράδα)
Motacilla flava feldegg (Κιτρινοσουσουράδα)
Motacilla flava flava (Κιτρινοσουσουράδα)
Muscicapa striata striata (Σταχτομυγοχάφτης)
Numenius arquata arquata (Τουρλίδα)
Nycticorax nycticorax (Νυχτοκόρακας)
Oenanthe oenanthe oenanthe (Σταχτοπετρόκλης)
Oriolus oriolus oriolus (Συκοφάγος)
Otus scops (Γκιώνης)
Panurus biarmicus biarmicus (Μουστακαλής)
Philomachus pugnax (Μαχητής)
Phoenicurus ochruros (Καρβουνιάρης)
Phoenicurus phoenicurus phoenicurus (Κοκκινονούρης)
Phylloscopus collybita collybita (Δενδροφυλλοσκόπος)
Phylloscopus sibilatrix (Δασοφυλλοσκόπος)
Pica pica pica (Καρακάξα)
Plegadis falcinellus
Porzana pusilla (Νανοπουλάδα)
Prunella modularis (Θαμνοψάλτης)
Rallus aquaticus (Νεροκοτσέλα)
Saxicola rubetra (Καστανολαίμης)
Saxicola torquata (Μαυρολαίμης)
Serinus serinus (Σκαρθάκι)
Sitta neumayer neumayer (Βραχοτσοπανάκος)
Streptopelia turtur (Τριγώνι)
Sylvia atricapilla (Μαυροσκούφης)
Sylvia cantillans albistriata (Κοκκινοτσιροβάκος)
Sylvia communis communis (Θαμνοτσιροβάκος)
Sylvia hortensis crassirostris (Δεντροτσιροβάκος)
Sylvia melanocephala melanocephala (Μαυροτσιροβάκος)
Tachybaptus ruficollis (Νανοβουτηχτάρι)
Tringa erythropus (Μαυρότριγγας)
Tringa glareola (Λασπότριγγας)
Tringa nebularia (Πρασινοσκέλης)
Tringa ochropus (Δασότριγγας)
Tringa totanus totanus (Κοκκινοσκέλης)
Troglodytes troglodytes (Τρυποφράκτης)
Turdus merula merula (Κότσυφας)
Turdus philomelos (Τσίχλα)
Upupa epops epops (Τσαλαπετεινός)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Pseudophoxinus stymphalicus marathonicus (Ντάσκα)
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη